GlobeNewswire

Arcoma får första order på nya produkten Arcoma Precision i5

Dela

2020-03-24

PRESSRELEASE 

Arcoma får första order på nya produkten Arcoma Precision i5


Arcoma AB har fått första order på den nyutvecklade produkten Arcoma Precision i5 som bolaget lanserade 12 mars 2020.

Arcomas Precision i5 är ett nytt röntgensystem utvecklat med fokus på effektiva arbetsflöden, säkerhet och enkelt handhavande. Systemets ergonomiska design förenklar och optimerar snabb positionering och är noggrant framtagen för att underlätta desinficering. Arcomas Precision i5 är utrustad med den senaste skärmtekniken och ett nytt användargränssnitt vilket skapar enkelhet och effektivitet för användaren. Ett nytt väggstativ med motoriserad vinkling vilket förenklar positionering och ett uppdaterat röntgenbord som förbättrar patient- och användarupplevelse.

Ordern är lagd av Mediel AB som är Arcomas distributör i Sverige och röntgensystemet ska levereras till Helsingborgs lasarett under tredje kvartalet 2020.

"Det är alltid extra glädjande att erhålla en första order direkt efter en lansering av en ny produkt. Det bekräftar att Arcoma Precision i5 är väl positionerad för att möta kundernas behov. I dessa svåra tider med Covid-19 pandemin och de utmaningar vi ser i samhället är nya affärer en påminnelse och en tröst om att det tids nog kommer en ljusare framtid”, säger Jesper Söderqvist, VD på Arcoma AB.


Om Arcoma

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North.

Certified Adviser är Erik Penser Bank (tel: 08-4638300, e-mail: certifiedadviser@penser.se)

För mer information om bolaget besök www.arcoma.se


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Arcomas VD Jesper Söderqvist, Telefon: +46 470 70 69 81, E-mail: jesper.soderqvist@arcoma.se
Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 24 mars 2020 kl. 08.15

För mer IR-relaterad information och möjlighet till prenumeration av pressreleaser, vänligen besök vår ir-sida: www.arcoma.se/about-us/investors/

Bilaga

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Kitron: Allocation of options10.7.2020 13:15:00 CESTPress release

On 10 July 2020, the board of directors of Kitron ASA resolved to issue 1,400,000 options to senior management, whereof 150 000 options are re-allocated from Subprogram A (2019-2022) and 1,250,000 options are from Subprogram B (2020-2023). The options are issued in accordance with Kitron's long term incentive program 2019-2022 and the board of directors' declaration on salaries and other remuneration to the senior executive management, as approved by Kitron annual general meeting held 23 April 2020. The share option program and properties of the options are described in note 19 and 28 in Kitron's annual financial statements for 2019. The options are allocated to the management as follows: CEO and President Peter Nilsson received 560,000 options. After the allocation Peter Nilsson holds 760,000 options and 2,079,182 shares in Kitron.CFO Cathrin Nylander received 120,000 options. After the allocation Cathrin Nylander holds 270,000 options and 868,752 shares in Kitron.COO Israel Losada Sa

Kitron: Allokering av opsjoner10.7.2020 13:15:00 CESTPressemelding

Styret i Kitron ASA vedtok 10. juli 2020 å utstede 1 400 000 opsjoner til ledelsen, 150 000 opsjoner er re-allokert fra Subprogram A (2019-2022) og 1 250 000 er fra Subprogram B (2020-2023) opsjonene blir utstedt i henhold til Kitrons langsiktige insentivprogram for 2019-2022 og styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, som vedtatt av ordinær generalforsamling avholdt 23. april 2020. Aksjeopsjonsprogrammet og egenskapene til opsjonene er beskrevet i note 19 og 28 til Kitrons årsregnskap for 2019. Opsjonene er allokert til ledelsen som følger: CEO Peter Nilsson mottok 560,000 opsjoner. Etter tildelingen har Peter Nilsson 760 000 opsjoner og eier 2 079 182 aksjer i Kitron.CFO Cathrin Nylander mottok 120 000 opsjoner. Etter tildelingen har Cathrin Nylander 270 000 opsjoner og eier 868 752 aksjer i Kitron.COO Israel Losada Salvador mottok 120 000 opsjoner. Etter tildelingen har Israel Losada Salvador 270 000 opsjoner og eier 743,831 aksjer i Kitro

Kitron: Q2 2020 – Record performance10.7.2020 12:46:05 CESTPress release

(2020-07-10) Kitron today reported strong growth and record profit for the second quarter driven by Defense/Aerospace, Medical devices and Industry sectors. Kitron's revenue for the second quarter was NOK 1 041 million, an increase of 21 per cent compared to last year. Growth adjusted for currency effects was 11 per cent. Profitability expressed as EBIT margin was 8.5 per cent in the second quarter, compared to 6.6 per cent in the same quarter last year. The order backlog ended at NOK 2 102 million, an increase of 45 per cent compared to last year. Peter Nilsson, Kitron's CEO, comments: "This was a record quarter for Kitron in terms of revenue, profitability and order backlog. Revenue is driven by a robust underlying demand within Defense/Aerospace, Medical and Industry Sectors. Strong performance in all Kitron sites contributed to the profitability of 8.5 per cent. Our third and fourth quarter outlook leaves us confident in reaching our upgraded full year 2020 targets. Our third quart

Kitron: Q2 2020 - Rekordresultater10.7.2020 12:46:05 CESTPressemelding

(2020-07-10) Kitron kan i dag melde om sterk vekst og rekordoverskudd for andre kvartal, drevet av sektorene Forsvar/Luftfart, Medisinsk utstyr og Industri. Kitrons driftsinntekter i andre kvartal var 1 041 millioner kroner, en økning på 21 prosent sammenlignet med fjoråret. Veksten justert for valutaeffekter var 11 prosent. Lønnsomheten uttrykt som EBIT-margin var 8,5 prosent i andre kvartal, mot 6,6 prosent i samme kvartal i fjor. Ordrereserven endte på 2 102 millioner kroner, en økning på 45 prosent sammenlignet med i fjor. Peter Nilsson, Kitrons konsernsjef, kommenterer: – Dette var et rekordkvartal for Kitron når det gjelder driftsinntekter, lønnsomhet og ordrereserve. Driftsinntektene er drevet av robust underliggende etterspørsel innen sektorene Forsvar/Luftfart, Medisinsk utstyr og Industri. Sterk utvikling ved alle alle Kitron-anleggene bidro til marginen på 8,5 prosent. Utsiktene våre for tredje og fjerde kvartal gjør oss trygge på å nå våre oppgraderte mål for hele året 2020

Result of Riksbank reversed auctions SEK bonds10.7.2020 10:07:00 CESTPress release

Auction date2020-07-10 Loan1058Coupon2.50 %ISIN-codeSE0005676608Maturity2025-05-12 Tendered volume, SEK mln500 +/- 250Volume offered, SEK mln1,600Volume bought, SEK mln500Number of bids10Number of accepted bids3Average yield-0.339 %Lowest accepted yield-0.338 %Highest yield-0.341 %% accepted at lowest yield 100.00 Auction date2020-07-10 Loan1060Coupon0.75 %ISIN-codeSE0009496367Maturity2028-05-12 Tendered volume, SEK mln500 +/- 250 Volume offered, SEK mln1,000Volume bought, SEK mln500Number of bids7Number of accepted bids2Average yield-0.208 %Lowest accepted yield-0.208 %Highest yield-0.205 %% accepted at lowest yield 90.00