GlobeNewswire

ArcAroma AB: 210120 ArcAroma och OptiFreeze skapar tillsammans ett starkare bolag

Dela

Pressmeddelande 2021-01-20

ArcAroma och OptiFreeze skapar tillsammans ett starkare bolag

Styrelserna i ArcAroma AB (publ) och OptiFreeze AB (publ) beslutade igår att föreslå ett samgående mellan bolagen genom fusion. Beslutet har tagits mot bakgrund av den marknadspotential och de synergieffekter som identifierats i samband med bolagens utökade samarbetsavtal, som tecknades i november 2020.

ArcAroma och OptiFreeze har i olika omfattning samarbetat sedan grundandet av OptiFreeze 2011, där ArcAroma var en av grundarna till OptiFreeze. Sedan bolagens utökade samarbete inleddes i november 2020 har marknadsmöjligheter och synergier framstått som allt tydligare om bolagens resurser och tillväxtpotential kombineras. När fusionen är genomförd är målet att inleda processen för ett listbyte till Nasdaq Stockholm Small Cap.

Storleken på det fusionerade bolaget skapar rätt förutsättningar för en kostnadseffektiv accelererad tillväxt som vilar på en unik teknologiplattform. Det nya bolagets kostnadsbesparingar kommer omallokeras till områdena R&D och marknadsutveckling. Det fusionerade bolaget kommer bli mindre påverkat av säsongsvariationer, få en jämnare belastning av organisationen och att få ett jämnare kassaflöde.

”Fusionen skapar ett unikt bolag med en patenterad teknologibas inom Food Technology och Plant Technology, två högaktuella områden under stark utveckling och vår plan är att utveckla en global närvaro för att nå en världsmarknad.Det fusionerade bolagets samlade vetenskapliga kompetens är en tydlig styrka som kommer höja vår innovationsnivå och som även öppnar för möjligheter att attrahera och samverka med stora globala bolag. Vårt mål förutom att göra affärer med dessa globala bolag så vill vi också sätta nya teknologistandarder hos marknadsledare. Bolagen i vår målgrupp sätter stort värde på att förbättra sin hålbarhetsprofil och det ställer ökade krav på att vårt bolag ligger steget före för att vara en intressant leverantör. Det nya bolaget kommer öka takten att utveckla sin hållbarhetsprofil, en viktig strategisk fråga” säger Johan Möllerström VD i ArcAroma.

”OptiFreeze som är i ett spännande läge med framgångar inom snittblommor står inför att vi behöver stärka organisationen för att bli framgångsrika i den kommersiella lanseringen. Det handlar om inköp, produktionsplanering, kvalitetskontroll, installation och service. Vi behöver även en organisation för att ta hand om det kundintresse som vi upplever.
ArcAroma har allt detta och fusionen är en lösning som gör att vi kan komma upp i full kapacitet snabbare med vinster och kassaflöden tidigare än vad vi annars hade uppnått. Möjligheterna inom Food Tech och ArcAromas kunskap där är en annan anledning till att denna fusion kommer att bli framgångsrik. Våra nu vilande livsmedelsprojekt kommer också att kunna bli verklighet snabbare. Vi skapar helt enkelt ett bolag som blir starkare är de två ingående enheterna” säger Ulf Hagman, VD i OptiFreeze.

Fler fördelar med fusionen: ArcAromas operativa verksamhet blir direkt tillgänglig för OptiFreeze som då kan accelerera sin försäljning, korta ner leveranstiderna och tidigarelägga kassaflödet av OptiBoost™ , en patenterad teknologi för att förlänga hållbarheten och öka kvaliteten för snittblommor. ArcAromas dotterbolag i Shanghai får fler produktgrupper att marknadsföra på den Asiatiska marknaden. Potentialen på den Asiatiska marknaden är betydande och med hög tillväxt.

SuperPlant är ett begrepp vi kommer använda för att beskriva bearbetningen av snittblommor och sticklingar. Området som har stora tillväxtmöjligheter som bland annat bekräftas genom det i förra veckan publicerade kommersiella avtalet för OptiBoost med grossisten APH. Vi ser en framtid där konsumenter har ett hållbarhetstänk i allt som konsumeras. Där svinn kommer att kunna minskas och logistikkedjan kan effektiveras med stora miljömässiga fördelar i framtiden. Dessutom förstärks kundupplevelsen med vackrare blommor under längre tid.

Bolaget kommer också att förstärka fokus på begreppet SuperFood där vi ser en unik positionering. Bolagets teknologi skapar betydande fördelar och mervärden för livsmedelsindustrin. Med ökade krav från konsumenter på spårbarhet av råvaran, inga tillsatser, högre naturliga näringsämnen, högre kvalitet och längre hållbarhet ger betydande marknadsmöjligheter för bolagets teknologiplattform. Bolaget kommer genom sammanslagningen ha teknologier för både flytande och fasta livsmedel.

” De båda bolagens styrelser ser två väldefinierade affärsområden som kommer att kallas FoodTech och PlantTech. FoodTech kommer marknadsföra ArcAromas produkter för flytande livsmedel samt OptiFreezes metod för fasta livsmedel som t.ex sallad. PlantTech kommer dra nytta av ArcAromas CEPT-teknologi och marknadsorganisation. Styrelsens plan är att nuvarande två VD-ar tar tillsammans med sina ledningsgrupper ett operativt ansvar för att realisera fusionsplanens intäkts- och kostnadssynergier. Det nya Bolaget kommer att få ett nytt namn. Valberedningen baserad på den nya bolagets tre största ägare kommer att föreslå en ny styrelse till kommande årsstämma.

Värderingen av bolagen och deras aktier som fusionsunderlag för sammanslagning av aktierna har noggrant analyserats av Styrelserna, sakkunniga och genom en helt oberoende Fairness Opinion.

Styrelserna är övertygade om att sammanslagningen kommer öka möjligheterna att bygga ett framgångsrikt bolag som kommer få ett affärsmässigt genomslag av våra unika applikationer på en global marknad. Vårt övergripande mål är att skapa ökat aktieägarvärde”, säger Peter Ahlgren, Styrelseordförande i ArcAroma

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Möllerström, VD
(+46) 768 – 86 81 78
johan.mollerstrom@arcaroma.com

Ulf Hagman, VD
(+46) 733 – 63 63 80
ulf.hagman@optifreeze.se

Peter Ahlgren, Styrelseordförande i ArcAroma
(+46) 708 – 15 09 91
peter.ahlgren@arcaroma.com

Om ArcAroma AB (publ)
ArcAroma har utvecklat en patenterad teknologi som kontrollerar och applicerar elektriska pulser för att optimera olika biologiska processer. CEPT®-plattformen, som är en högspänningsgenerator kombinerad med en behandlingskammare, använder tekniken inom FoodTech för ökad extraktion ur råvaran och förlängd hållbarhet och ökad kvalitet hos slutprodukten. Inom CleanTech används CEPT®-plattformen för avloppsslambehandling och biogasproduktion. Plattformen använder kortsiktiga högspänningspulser (PEF) som krossar cellmembranet och eliminerar oönskade mikroorganismer.
Vår vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och CleanTech.
ArcAromas aktier är noterade på NASDAQ First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se. www.arcaroma.comOm

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Better Collective – Share buyback program completed5.3.2021 19:30:00 CETPress release

Regulatory Release 4/2021 On March 4, 2021 Better Collective A/S initiated a share buyback program for up to EUR 100,000, to be executed during the period from March 4, 2021 to March 31, 2021. The following transactions have been executed under the program on March 5, 2021 Date Number of sharesAverage weighted purchase price (SEK per share)Amount (SEK)05/03/20213,532197.2223696,598.16Accumulated under the program following above purchase:3,532197.2223696,598.16 Better Collective A/S holds 3,773 treasury shares corresponding to 0,01 % of the outstanding share capital of the company. The share buyback program is hereby completed. Contacts Investor Relations: Christina Bastius Thomsen +45 2363 8844 e-mail: investor@bettercollective.com This information is such information as Better Collective A/S is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above on March 5, 2021 at 7.3

TGS Share Repurchase5.3.2021 17:51:25 CETPress release

Oslo, Norway (5 March 2021) – On period from 2 March 2021 to 4 March 2021, TGS-NOPEC Geophysical Company ASA (TGS) purchased 41,000 own shares on the Oslo Stock Exchange at an average price of NOK 141.2252 per share. Following the purchase, TGS holds 195,000 own shares, representing 0.166% of the total outstanding shares. The shares were purchased in connection with the share repurchase announced on 11 February 2021. Overview of transactionsDateAggregated daily volume (number of shares)Weighted average share price per day (NOK)Total daily transaction value (NOK)2-Mar-2120,000140.90672,818,1343-Mar-2120,000141.57002,831,4004-Mar-211,000140.7000140,700Previously disclosed buy-backs under the program (accumulated)79,000138.327910,927,901Accumulated under the buy-back program120,000139.317816,718,135The issuer's holding of own shares:Following the completion of the above transactions, TGS owns a total of 195,000 own shares, corresponding to 0.166% of TGS' share capital.Appendix:An overview

Bavarian Nordic to Host Full Year 2020 Results Conference Call5.3.2021 17:30:00 CETPress release

COPENHAGEN, Denmark – March 5, 2021 - Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA, OTC: BVNRY) will announce its 2020 annual report on Friday, March 12, 2021. The management of Bavarian Nordic will host a conference call at 2:00 pm CET (8:00 am EST) on the same day to present the full-year results followed by a Q&A session. A live and replay version of the call and relevant slides will be available at http://bit.ly/3rkKNed. To join the Q&A session dial one of the following numbers and state the participant code 5589045: Denmark: +45 32 72 80 42, UK: +44 (0) 844 571 8892, USA: +1 631-510-7495. About Bavarian Nordic Bavarian Nordic is a fully integrated vaccines company focused on the development, manufacture and commercialization of life-saving vaccines. We are a global leader in smallpox vaccines and have been a long-term supplier to the U.S. Strategic National Stockpile of a non-replicating smallpox vaccine, which has been approved by the FDA under the trade name JYNNEOS®, also for the protection

Bavarian Nordic afholder telefonkonference i forbindelse med offentliggørelse af årsregnskabet for 20205.3.2021 17:30:00 CETpressemeddelelse

KØBENHAVN, 5. marts 2021 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) offentliggør årsregnskab for 2020 på fredag den 12. marts 2021. Samme dag afholder selskabets ledelse en telefonkonference kl. 14:00 dansk tid med henblik på at præsentere årsregnskabet og besvare eventuelle spørgsmål. Det er muligt at høre en live eller arkiveret webcast af telefonkonferencen samt downloade den tilhørende præsentation på http://bit.ly/3rkKNed. For at stille spørgsmål på telefonkonferencen, benyt venligst et af følgende telefonnumre og oplys deltagerkoden 5589045: Danmark: +45 32 72 80 42, UK: +44 (0) 844 571 8892, USA: +1 631-510-7495. Om Bavarian Nordic Bavarian Nordic er et fuldt integreret vaccineselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt førende inden for koppevacciner, og er mangeårig leverandør til det amerikanske strategiske nationale beredskabslager af en ikke-replikerende koppevaccine, som er godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigh

ASM INTERNATIONAL N.V. PUBLISHES ANNUAL REPORT 20205.3.2021 16:27:39 CETPress release

Almere, The Netherlands March 5, 2021 ASM International N.V. (Euronext Amsterdam: ASM) today publishes its Annual Report 2020. For the first time, ASMI publishes the Annual Report in accordance with European Single Electronic Format (ESEF) reporting requirements with the format of the report being Extensible Hypertext Markup Language (xHTML). In line with the ESEF requirements, the primary consolidated financial statements have been labelled with XBRL tags. ASMI's Annual Report 2020 is available in ESEF reporting package, HTML file and as a PDF file on the company's website www.asm.com. ASMI will hold its Annual General Meeting of Shareholders (AGM) on May 17, 2021. The AGM agenda with all related documents will be available in due time. About ASM International ASM International NV, headquartered in Almere, the Netherlands, its subsidiaries and participations design and manufacture equipment and materials used to produce semiconductor devices. ASM International, its subsidiaries and pa

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK MUNICIPAL BONDS5.3.2021 16:20:00 CETPress release

Anbudsförfarande kommuner och regioner, 2021-03-09BondsFixed rate notes issued in SEK by Municipalities or Regions with maturity in: 2024 The following issuers are accepted for delivery: Göteborgs Stad Helsingborgs Stad Jönköpings Kommun Malmö Stad Region Skåne Stockholms Stad Region Stockholm Delivery may not be made in Bonds purchased by the Counterparty from the issuer less than one week prior to the date for announcing the Specific terms, i.e. the purchase may not have been made after: 2021-02-26BidsBids are made to tel 08-696 69 70 and confirmed in writing by a filled-in Bid form by e-mail to EOL@riksbank.se Bid date2021-03-09Bid times10.00-11.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)SEK 1000 +/- 1000 millionHighest permitted bid volume (corresponding nominal amount)The total bid volume from one Counterparty for the two Credit rating classes may not exceed SEK 1 000 million. No bid may contain Bonds exceeding SEK 1000 million issued by Stockholms

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK TREASURY BILLS5.3.2021 16:20:00 CETPress release

Bid procedure, 2021-03-08BillsSWEDISH T-BILL: SE0015504907. 2021-05-19 SWEDISH T-BILL: SE0014808747, 2021-09-15 Bid date2021-03-08Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)SE0015504907: 500 mln SEK +/-250 mln SEK SE0014808747: 500 mln SEK +/-250 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SE0015504907: 500 mln SEK per bid SE0014808747: 500 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 10.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2021-03-10Delivery of billsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383 Stockholm, 2021-03-05 This is a translation of the special terms and conditions published on www.riksbank.se. In the case of any inconsistency between the English translation and the Swedish language version, the Swedish language version shall prevail. Complete terms and