GlobeNewswire

ArcAroma AB: 201230 ArcAroma AB’s nya valberedning

Dela

Pressmeddelande 2020-12-30

ArcAroma AB’s valberedning inför årsstämman den 3 juni 2021, har tillsatts enligt beslut för valberedningens tillsättande från årsstämman 2020, vilket innebär att den har utsetts utifrån de tre största ägarna röstmässigt per den 30 november 2020. En första avstämning har gjorts per 30 september och denna har, mot bakgrund av ägarförändringar, uppdaterats per 30 november.

Valberedningen består av:

  •        Ola Möllerström, representerande Johan Möllerström, JOMBO AB & Stora Eken AB
  •        PO Rosenqvist, representerande sig själv & Ironblock AB
  •        Christer Jönsson representerande sig själv & Wellenova

Christer Jönsson är valberedningens ordförande. Aktieägare som vill lämna förslag eller synpunkter till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen senast den 3 mars 2021 via e-post till info@arcaroma.com eller via brev till ArcAroma AB, Valberedningen, Skiffervägen 12, 224 78 Lund.

För styrelsen,
Peter Ahlgren, styrelseordförande
peter.ahlgren@arcaroma.com
(+46) 708-150 991

Om ArcAroma AB (publ)
ArcAroma har utvecklat en patenterad teknologi som kontrollerar och applicerar elektriska pulser för att optimera olika biologiska processer. CEPT®-plattformen, som är en högspänningsgenerator kombinerad med en behandlingskammare, använder tekniken inom FoodTech för ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet och ökad kvalitet hos slutprodukten. Inom CleanTech används CEPT®-plattformen för avloppsslambehandling och biogasproduktion. Plattformen använder kortsiktiga högspänningspulser (PEF) som krossar cellmembranet och eliminerar oönskade mikroorganismer.
Vår vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och CleanTech.
ArcAromas aktier är noterade på NASDAQ First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se. www.arcaroma.com


Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Destabilization Campaign : Solutions 30 Files Defamation Suit27.1.2021 08:54:22 CETPress release

Solutions 30’s remarkable performance in 20201 once again demonstrates its solid fundamentals and promising outlook for growth despite the destabilization and misinformation campaign it is a victim of. Solutions 30 has already filed a complaint with the French financial markets authority [Autorité des Marchés Financiers] and with the national financial prosecutor’s office for the dissemination of false and misleading information and market manipulation, following the publication of an anonymous report containing a large amount of false and misleading information.2 This information has been publicly disseminated and exploited by the hedge fund Muddy Waters, which—in two letters dated January 25th and January 27th, 2021 and written in its own name—made new allegations that are false and misleading. These letters, whose sole purpose is to take advantage of a decline in the Solutions 30 share price, took place two trading days before the publication of the group’s full-year trading stateme

Participation Notification by Blackrock Inc.27.1.2021 08:30:00 CETPress release

Participation notification by Blackrock Inc. Brussels, 27 January 2021, 08:30 CET - According to Belgian transparency legislation (Law of May 2, 2007), BlackRock Inc. (55 East 52nd Street, New York, NY, 10055, U.S.A.) recently sent to Solvay the following transparency notifications indicating that it crossed the threshold of 3%. Here is a summary of the moves: Date on which the threshold was crossedVoting rights after the transactionEquivalent financial instruments after the transactionTotalJanuary 21, 20212.94%0.09%3.03%January 22, 20213.03%0.09%3.12% The latest notification, dated January 25, 2021, contains the following information: Reason for the notification: acquisition or disposal of voting securities or voting rightsNotified by: BlackRock Inc. (55 East 52nd Street, New York, NY, 10055, U.S.A.)Date on which the threshold is crossed: January 22, 2021Threshold of direct voting rights crossed: 3% upwardsDenominator: 105,876,416Additional information: The disclosure obligation arose

Statkraft og Aker Offshore Wind utforsker prosjektmuligheter i Norge27.1.2021 08:01:03 CETPressemelding

(Oslo, 27. januar, 2021) Statkraft, Europas største fornybarprodusent, Aker Offshore Wind og Aker Horizons har signert en samarbeidsavtale for å utforske prosjektmuligheter for havvind i Norge. Selskapene vil forene sine sterke og komplementære ferdigheter og ekspertise for sammen å utforske mulighetene for å utvikle, drifte og levere kraft fra kommersielle fullskala havvindparker i Norge. Norske myndigheter annonserte i fjor at de ville åpne for søknader om utvikling av havvind på to områder i Nordsjøen, nærmere bestemt Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. Samarbeidspartnerne vil utforske muligheten for bunnfast havvind på Sørlige Nordsjø II (SN2), hvor selskapene vil etablere en felles prosjektgruppe, 50/50 delt mellom Aker Offshore Wind og Statkraft for felles utarbeidelse og innlevering av melding, samt videre utvikling av prosjektet. Statkrafts ambisjon er å bli et verdensledende selskap innen fornybar energi og har som ledd i dette satset betydelig på utbygging av sol- og vindkraft

Statkraft and Aker Offshore Wind explore project opportunities in Norway27.1.2021 08:01:03 CETPress release

(Oslo, Norway – January 27, 2021) Statkraft, Europe’s largest renewable energy producer, Aker Offshore Wind and Aker Horizons have signed a cooperation agreement to explore offshore wind project opportunities in Norway. The companies will combine their strong, complementary skills and expertise to work together to explore the possibility to develop, operate and deliver power from commercial scale offshore wind facilities in Norway. Last year, the Norwegian government announced it will open for applications for licenses for the development of wind power in two areas in the North Sea, namely “Utsira Nord” and “Sørlige Nordsjø II”. The cooperation will explore the opportunity for bottom-fixed offshore wind at Sørlige Nordsjø II (“SN2”), for which the companies will establish an integrated project team, 50/50 split between Aker Offshore Wind and Statkraft, for joint preparation and submission of an acreage application and further development activities. Statkraft’s ambition is to be a worl

Ökad omsättning och lönsamhet för 2020 under ett utmanande fjärde kvartal27.1.2021 08:00:00 CETPressemelding

Januari - december Nettoomsättningen ökade med +0,8 procent till 310,1 (307,6) mkr (+3 procent i lokala valutor)Rörelseresultatet uppgick till 28,6 (6,2) mkr Rörelsemarginalen uppgick till 9,1 (2,0) procentResultat efter skatt uppgick till 16,3 (4,9) mkrResultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,88 (0,28) krKassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 52,0 (17,7) mkrLikvida medel uppgick vid periodens utgång till 101,2 (63,9) mkr Fjärde kvartalet Nettoomsättningen minskade med -20,6 procent till 66,7 (84,0) mkr, (-14,5 procent i lokala valutor)Rörelseresultatet uppgick till -4,0 (3,7) mkr Rörelsemarginalen uppgick till -6,0 (4,4) procentResultat efter skatt uppgick till -7,0 (1,3) mkrResultat per aktie uppgick till -0,38 (0,07) krKassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 47,2 (10,5) mkr VD's Kommentar 2020, som vi nu lämnat bakom oss, har utan tvekan varit ett av de mest omvälvande åren under min tid som VD för MSAB. Pandemin har definierat helt nya oc

Increased sales and profitability in 2020 during a challenging fourth quarter27.1.2021 08:00:00 CETPress release

January - December Net sales increased +0.8 percent to SEK 310.1 (307.6) million (+3 percent in local currencies).EBIT was SEK 28.6 (6.2) million.The EBIT margin was 9.1 (2.0) percent.Profit after tax amounted to SEK 16.3 (4.9) million.Earnings per share before/after dilution amounted to SEK 0.88 (0.28).Cash flow from operating activities amounted to SEK 52.0 (17.7) million.Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to SEK 101.2 (63.9) million. Fourth quarter Net sales declined -20.6 percent to SEK 66.7 (84.0) million (-14.5 percent in local currencies).EBIT was SEK -4.0 (3.7) million.The EBIT margin was -6.0 (4.4) percent.Profit after tax amounted to SEK -7.0 (1.3) million.Earnings per share amounted to SEK -0.38 (0.07).Cash flow from operating activities amounted to SEK 47.2 (10.5) million. Comments from the CEO Looking at 2020 in the rear-view mirror, I can say that it has without doubt been one of my stormiest years as CEO for MSAB. The pandemic has defined an enti

Immunicum AB (publ) planerar att expandera bolagets anläggning för forskning och processutveckling i Leiden, Nederländerna27.1.2021 08:00:00 CETPressemelding

27 januari 2021 Immunicum AB (publ) planerar att expandera bolagets anläggning för forskning och processutveckling i Leiden, Nederländerna Immunicum AB (publ; IMMU.ST) meddelar idag att de aktiviteter inom forskning och processutveckling som bolaget driver i egen regi kommer att flytta till en ny anläggning i Leiden Bio Science Park i Nederländerna. Bolaget har ingått avtal om ett långtidshyreskontrakt med entreprenören Kadans Science Partner avseende cirka 1 100 m2 laboratorie- och kontorsyta i Plus Ultra Leiden, en ny byggnad som är under konstruktion. Vidare har Immunicum option att hyra ytterligare 1 100 m2 för att ytterligare stödja bolagets framtida tillväxt., Den nya anläggningen, som förväntas vara i drift år 2022, kommer att fungera som Immunicums nav för forskning och utveckling. ”Denna toppmoderna anläggning i en av Europas hetaste platser för forskning inom life science är en integrerad del av vår bolagsstrategi som gör det möjligt för oss att snabbt och kostnadseffektivt f