Arbeidsmiljøsenteret

Arbeidsmiljøkongressen 2014

Del

Er normalarbeidsdagen i ferd med å forsvinne? Hvor mye må vi egentlig arbeide framover? Hvilke verdier må vi bygge på for å klare å motivere hverandre i et krevende arbeidsmarked?

På årets Arbeidsmiljøkongress som arrangeres 22. – 24. oktober i Grieghallen i Bergen settes blant annet disse viktige spørsmålene på dagsorden. Arbeidsmiljøkongressen er Nordens største og viktigste HMS-arrangement. Arbeidsminister Robert Eriksson vil innlede kongressen med Regjeringens visjoner for arbeidslivspolitikken. 

Arbeidsmiljøkongressen har røtter tilbake til 40-tallet og blir i år arrangert for 47 gang. Dette er landets viktigste møteplass for alle som er opptatt av helse, miljø og sikkerhet og arrangeres av Arbeidsmiljøsenteret.

– Målet vårt er å samle alle som er opptatt av arbeidsmiljøspørsmål på en arena der vi belyser og diskuterer hvordan arbeidslivet kan og bør fungere. I tillegg er vi opptatt av å ha foredragsholdere med ulik bakgrunn og kompetanse,  slik at  deltakerne får unik innsikt i flere sider ved ledelse og arbeidsmiljø, sier Kjetil A. Vedøy, direktør i Arbeidsmiljøsenteret.

Et annet viktig aspekt ved fremtidens arbeidsliv er arbeidstid og arbeidssted. Teknologien fører med seg både utfordringer og muligheter både når det gjelder hvor og når vi arbeider.  Norge er blant de land i verden med størst bruk av teknologi, og dette fører til at arbeidstakerne er tilgjengelige for arbeidsgiver nesten hele døgnet. Hvilke konsekvenser dette har for både arbeidstakere og arbeidsgivere er et viktig tema som vil bli belyst og diskutert på kongressen.

Det vil også bli diskutert om vi får endringer i tariffavtaler og lovverk som kan føre til forandringer i det vi i dag kaller normalarbeidsdagen.

– Vi er opptatt av å belyse både muligheter og utfordringer som vi har i arbeidslivet i Norge. For best mulig å belyse dette viser vi både til forskning og reelle erfaringer fra bedrifter og organisasjoner, og vi føler at årets program har noe for hver og en, sier Kjetil A. Vedøy.

Noen av temaene som vil bli behandlet er:

Arbeidsliv og helse • Hvor skal jeg gjøre jobben? • God ledelse - tillitt eller kontroll? • Kommunikasjon i krisesituasjoner • Å bli herset med på jobben • Karakterer på jobben? • Arbeidsliv og rus • Kontroll med arbeidstaker • Verdibasert ledelse • Normalarbeidsdagen • Sunt bondevett på jobben

Kontakter

Kjetil A. Vedøy, Direktør Arbeidsmiljøsenteret
kjetil@arbeidsmiljo.no
Telefon: 22 05 78 07
Mobil: 41 28 35 34
http://www.arbeidsmiljo.no/ansatt/vedoy-kjetil-a/

Bilder

Om Arbeidsmiljøsenteret

Arbeidsmiljøsenteret
Arbeidsmiljøsenteret
Biskop Gunnerus’ gate 14 A
0185 Oslo

815 59 750http://www.arbeidsmiljo.no/