Rambøll

Arbeidsinnvandrere i Norge har mer begrensede muligheter for språkopplæring enn i andre skandinaviske land.

Del

På oppdrag for Kunnskapsdepartementet har Rambøll gjennomført en kartlegging av tilbud om språkopplæring og språktilbud for voksne innvandrere i de nordiske landene.

Rambøll har gjennomført en kartlegging av tilbud om språkopplæring og språktilbud for voksne innvandrere i de nordiske landene. Foto: LightFieldStudios
Rambøll har gjennomført en kartlegging av tilbud om språkopplæring og språktilbud for voksne innvandrere i de nordiske landene. Foto: LightFieldStudios

Språk er en viktig kompetanse som kan ha betydning for den enkeltes tilgang til arbeidslivet og deltakelse på andre arenaer i samfunnet. Bedre oversikt og kunnskap om eksisterende tilbud og strukturelle forhold rundt dagens tilbud i Norge, samt innsikt i hvordan språkopplæringen er organisert i våre naboland, kan gi et viktig utgangspunkt for å ta gode beslutninger om videreutviklingen av integrerings- og kompetansepolitikk og språktilbud.

Språktilbud og organisering har betydning

Oppsummert viser både funn fra denne kartleggingen og tidligere forskning og utredninger at språktilbudet og organiseringen av dette påvirker hvor raskt enkeltpersoner kommer i gang med norskopplæring, og da også hvor raskt enkeltpersoner lærer seg norsk, det påvirker tilbudet og kvaliteten på dette, og også sluttresultat og muligheter til integrering og deltakelse i samfunnet.

Behov for oppdatert lovverk?

Videre fremkommer det at Norge skiller seg ut ved at rettigheter og plikter til deltakelse i språktilbud er basert på oppholdsgrunnlag, og da ved at arbeidsinnvandrere ikke har rett på gratis språkopplæring på samme måte som øvrige innvandrergrupper og slik det er i de andre skandinaviske landene. Med tanke på alt vi vet om hvor viktig språk er for integreringen i samfunnet og hvordan mange arbeidsinnvandrere selv fremhever pris, tilgjengelighet og kvalitet på språktilbud som en utfordring, samt at kartleggingen antyder at norske arbeidsgivere i mindre grad enn forventet/ønsket tilbyr språkopplæring til sine ansatte, er det betimelig å spørre seg om det er behov for en oppdatering av dagens lovverk på dette området.

Omfattende kartlegging

Kartleggingen beskriver hvilke aktører som tilbyr og utfører språkopplæring og språktrening, hvem som bestiller disse tilbudene og hvordan tilbudene finansieres. Videre beskriver rapporten hvorvidt tilbudene er regulert i lov eller ikke, om det er forskjeller mellom rettigheter og plikter for ulike innvandrergrupper, samt hvilke insentiver som er rettet mot tilbydere og/eller målgruppen for språktilbudene, og hva de ulike brukergruppene opplever som barrierer for deltakelse i språktilbudene.

Kartleggingen ble gjennomført med en kvalitativ tilnærming, og datainnsamlingen bestod av omfattende deskstudier, intervjuer med myndighetsaktører, forskere og andre eksperter på språk-, integrerings- og kompetansefeltet, samt intervjuer med et utvalg tilbydere av språkopplæring og språktrening. I Norge ble det også gjennomført intervjuer med brukere av språktilbudene for å innhente deres vurderinger.
 
Prosjektmedarbeidere med landspesifikk kompetanse på integrering og språkopplæring fra Rambøll i Sverige, Danmark og Finland, i tillegg til Norge, bistod i gjennomføringen av oppdraget. I tillegg har førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet, Gunhild Tveit Randen inngått som en del av prosjektteamet.
 
Rambøll presenterte funn fra rapporten på webinar om regjeringens norskinnsats 2. mars. Webinaret  ble innledet av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Opptak fra seminaret kan streames her

Rapporten kan lastes ned her. 

Nøkkelord

Kontakter

For mer informasjon om prosjektet:

Seniorkonsulent Mia Nilssen Haave:
mob. +47 980 50 114, e-post: mia.haave@ramboll.com

Manager Hanne Holden Halmrast
mob. +47 470 69 858, e-post: HOLD@ramboll.com

Bilder

Rambøll har gjennomført en kartlegging av tilbud om språkopplæring og språktilbud for voksne innvandrere i de nordiske landene. Foto: LightFieldStudios
Rambøll har gjennomført en kartlegging av tilbud om språkopplæring og språktilbud for voksne innvandrere i de nordiske landene. Foto: LightFieldStudios
Last ned bilde

Om Rambøll

Rambøll
Rambøll
Harbitzalléen 5
0275 OSLO

22 51 80 00http://www.ramboll.no

Rambøll

Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 15 kontorer med om lag 1500 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter.

Virksomheten har totalt 16 500 medarbeidere lokalisert i 35 land. I Rambøll er vi opptatt av å skape inspirerende og bærekraftige løsninger som skal gi rom for vekst og utvikling, og som er det beste for kunden, sluttbrukeren og samfunnet ellers. Våre tjenester skal resultere i verdier både for oss som lever i dag, og for dem som kommer etter oss.

Følg pressemeldinger fra Rambøll

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Rambøll på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Rambøll

Fjerner byggebransjens barrierer for ombruk2.9.2021 08:30:00 CEST | Pressemelding

Sammen vil Rehub og Resirqel sørge for å øke andelen av ombruk i byggebransjen. Aktørene har nå inngått en avtale hvor Resirqel gjør materialer tilgjengelig i den digitale løsningen Rehub. – Oversikt over tilgjengelige varer og mellomlagring er kjent i bransjen som viktige barrierer for ombruk. Ved å samarbeide med Rehub kan vi sammen tilby bedre løsninger på disse problemene, sier Lasse Kilvær, daglig leder i Resirqel.

Rambøll i Gnist-finale for å skape første digitale tilflyttingskommune22.6.2021 09:41:22 CEST | Pressemelding

Kyst- og fjordkommunen Lebesby i Midt-Finnmark ønsker å bli Norges første digitale tilflyttingskommune, og prosjektet Lebesby 2.0 er en del av innovasjonskonkurransen i samarbeid med DOGA og Nordic Edge. – Denne designkonkurransen treffer blink i forhold til vår SMART-satsing, sier prosjektleder Anita Woll i Rambøll om å være en av to finalister som kjemper om å få videreutvikle Lebesby.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom