Delta

Arbeidsgiverprisen 2021 til ledelsen i NRK

Del

Norsk Rikskringkasting får prisen for sitt gode samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner.

Vinner av Deltas arbeidsgiverpris 2021 er ledelsen i NRK, her ved kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen. Foto: Adrian Nielsen
Vinner av Deltas arbeidsgiverpris 2021 er ledelsen i NRK, her ved kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen. Foto: Adrian Nielsen

- Det er svært hyggelig å kunne dele ut Deltas arbeidsgiverpris 2021 til Norsk Rikskringkasting ved kringkastningssjef Thor Gjermund Eriksen og organisasjonsdirektør Olav Hypher, sier Delta første nestleder Trond Ellefsen.

Deltas arbeidsgiverpris ble onsdag offentliggjort og delt ut på representantskapsmøtet på Quality Hotell Gardermoen.

En tydelig glad NRK-sjef mottok prisen sammen med organisasjonsdirektør i NRK Olav Hypher, få minutter etter at to NRK-medarbeidere hadde landet trygt på Oslo Lufthavn etter at de be arrestert i Qatar søndag.

NRK hedres for aktiv personalpolitikk

I tildelingen til NRK har Delta lagt vekt på at prismottakeren driver en aktiv personalpolitikk med respekt for de ansattes medbestemmelsesrett. I begrunnelsen vektlegges det gode samarbeidet med de ansatte og deres organisasjoner, åpenhet, et aktivt HMS- og IA-arbeid, og at arbeidsgiver aktivt følger opp arbeidsmiljøloven og viser respekt for inngåtte tariffavtaler på en god måte.

Delta gir også NRK honnør for å ta ansvar for å tilrettelegge for læreplasser.

En bransje i stor endring

NRK representerer en bransje som har vært i stor endring de senere årene og som også har opplevd sine utfordringer med pandemien med en miks av ansatte som må utføre arbeid på arbeidsplassen og ansatte som fikk krav om hjemmekontor. Behovet for smittevern, tilpasninger og nye måter å løse arbeidsoppgavene på har krevd stor omstillingsevne.

En viktig grunn til at dette har gått bra er ledelsens nære og åpne dialog med de tillitsvalgte. Dette krever gjensidig tillit mellom ledelse og tillitsvalgte.

De tillitsvalgte i NRK har opplevd en ledelse som utfordrer til å finne løsninger, og ikke bare har en åpen dør der man kan komme innom når man vil. De tillitsvalgte er tydelige på at ingen ting av dette hadde fungert uten en toppsjef selv som går i dialog med foreningene. Det setter en standard for hele bedriften.

Godt partssamarbeid ga god pandemihånderting

- Vi har sett det gjennom hele pandemien – der det er et godt partssamarbeid så fungerer også ting mye bedre når det kommer en krise. Og partssamarbeidet under krisen gjør at man får til gode løsninger underveis. Denne virksomheten er et veldig godt eksempel på det. Tillitsvalgte har vært med – i starten av pandemien i daglige møter, men etter hvert har man klart å tilpasse driften og oppdatert retningslinjer, sier Ellefsen.

Prisen består – foruten hederlig omtale – av et diplom og en statue utført av kunstneren Nina Nesje.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Vinner av Deltas arbeidsgiverpris 2021 er ledelsen i NRK, her ved kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen. Foto: Adrian Nielsen
Vinner av Deltas arbeidsgiverpris 2021 er ledelsen i NRK, her ved kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen. Foto: Adrian Nielsen
Last ned bilde
Vinner av Deltas arbeidsgiverpris 2021 er ledelsen i NRK. Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen og organisasjonsdirektør Olav Hypher tar imot prisen onsdag formiddag. Foto: Adrian Nielsen
Vinner av Deltas arbeidsgiverpris 2021 er ledelsen i NRK. Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen og organisasjonsdirektør Olav Hypher tar imot prisen onsdag formiddag. Foto: Adrian Nielsen
Last ned bilde
Vinner av Deltas arbeidsgiverpris 2021 er ledelsen i NRK. Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen og organisasjonsdirektør Olav Hypher tar imot prisen onsdag formiddag. Foto: Adrian Nielsen
Vinner av Deltas arbeidsgiverpris 2021 er ledelsen i NRK. Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen og organisasjonsdirektør Olav Hypher tar imot prisen onsdag formiddag. Foto: Adrian Nielsen
Last ned bilde

Om Delta

Delta
Delta
Lakkegata 23
0134 Oslo

02125https://delta.no/

Arbeidsgiverprisen

Hvert år deler Delta ut en arbeidsgiverpris. Formålet er på en positiv måte å sette søkelyset på god arbeidsgiverpolitikk og godt partssamarbeid om felles utfordringer i arbeidslivet.

Kriterier:

  • Viser stor respekt for ansattes medbestemmelsesrett
  • Samarbeider godt med de ansattes organisasjoner
  • Viser vilje til å delegere ansvar
  • Satser på kompetanseheving og utdanning

Tidligere vinnere

  • I 2016 gikk prisen til daværende direktør på Lovisenberg sykehus, Lars Erik Flatø.
  • I 2017 ble det ikke delt ut noen pris.
  • I 2018 ble Stig Tore Veland, leder av Nav Eiganes og Tasta i Stavanger, hedret med denne utmerkelsen.
  • i 2019 gikk prisen til May-Liss Lodes, daglig leder for omsorg og bemanning ved Re Helsehus i Vestfold
  • I 2020 gikk prisen til foretaksledelsen i Helse Bergen