Randstad

Arbeidsgivere investerer mer i innkjøp av teknologi enn i utdanning av egne ansatte

Del

82% av norske arbeidstakere vil øke egne digitale ferdigheter, men arbeidsgiverne investerer mer i teknologi enn i opplæring av ansatte.

I den nye kvartalsrapporten fra Randstad Workmonitor svarer 46 % av de norske respondentene at arbeidsgiver investerer i ny teknologi innenfor kunstig intelligens og maskinlæring, mens bare 41 % sier at arbeidsgiveren bruker ressurser på utdannelse av de ansatte på disse områdene.

Ansetter heller ny kompetanse

47 % av respondentene mener at digitalisering av arbeidslivet krever kunnskaper de ikke har i dag, 82 % ønsker å lære seg nye digitale ferdigheter for å være sikret jobb i framtiden, og 74 % mener at utvikling av digitale ferdigheter er arbeidsgivers ansvar.

– Vi har lenge sett en tendens til at arbeidsgivere heller rekrutterer ny kompetanse enn å utvikle egne medarbeidere. Som ansatt har man derfor mye å tjene på å styrke sin egen digitalkunnskap, sier Eivind Bøe, daglig leder i rekrutteringsselskapet Randstad Norge. 

Positiv til teknologi, skeptisk til automatisering

Selv om mange opplever at de ikke har gode nok digitale kunnskaper, svarer 70 % at ny teknologi gir dem nye muligheter på jobben. 

– Nordmenn har alltid vært tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi, og har glede og nytte av det både i jobbsammenheng og privat. Derfor er det ikke overraskende at vi er mer positive enn skeptiske. Å være redd for endring og tro at man kan stoppe utviklingen ved å bestemme at sånn vil vi ikke ha det, er et stadium vi er forbi, sier Bøe. 

Skepsisen er likevel tydelig når det gjelder automatisering og kunstig intelligens. Bare 55 % svarer at disse teknologiene vil påvirke jobben deres på en positiv måte de neste 5-10 årene. I Kina er denne andelen, til sammenlikning, 88 %.

Ansatte må ta ansvar selv

Nesten halvparten (49 %) av de norske respondentene sier at de utdanner seg innenfor digital teknologi på egenhånd.

– Dét å holde seg løpende oppdatert blir bare viktigere og viktigere. Vi ser dette tydelig blant dem som søker jobber gjennom oss: øverst på ønskelisten er muligheten for egenutvikling og læring i jobben. Det kommer høyere opp på prioriteringslisten enn lønn. Å tilby utvikling og utdannelse er en viktig forutsetning for virksomheter som ønsker å rekruttere de beste arbeidstakerne, sier Bøe.

Fem tips til hvordan du holder deg digitalt oppdatert


Er du bekymret for din egen kompetanse på det digitale feltet?

Her er Randstad-sjefens tips til hvordan du kan holde deg digitalt oppdatert på jobben: 

  • Finn ut hvilke tilbud om utvikling som finnes internt i bedriften. Finnes det en pott man kan søke på til kurs eller videreutdanning? Sørg for å dra nytte av det som finnes.
  • Meld deg frivillig til brukergrupper som tester nye IT-systemer eller annen teknologi som bedriften innfører. Her er ofte ansatte ønsket som ambassadører for endring.
  • Ta i bruk ny teknologi selv, og innta en aktiv holdning. Spør, diskuter og lær av kollegaer, for eksempel rundt lunsjbordet.
  • Om du bytter arbeidsgiver, be om å få et punkt om utvikling og utdanning inn i arbeidskontrakten.
  • Bruk medarbeidersamtalen til å be om kurs. Velg et konkret kurs, som er direkte koblet til bedriftens behov.

Om undersøkelsen

Randstad Workmonitor er en kvartalsvis undersøkelse blant 25 000 arbeidstagere fordelt på 34 land i Europa, Asia, Australia og USA/Canada og Sør-Amerika. Deltagerne er i alderen 18-65 år, og hvert land er representert med minst 500 deltakere, ofte opptil 800. Svarene synliggjør lokale og globale trender innen mobilitet over tid. Randstad Workmonitor ble lansert i 2003, og har vokst siden. Det store nedslagsfeltet gjør at rapporten bidrar til en helhetlig forståelse av utviklingen i jobbmarkedet.

For kommentarer eller flere detaljer fra undersøkelsen, ta gjerne kontakt med oss: 

Eivind Bøe

Administrerende direktør
909 98 150 / eivind.boe@randstad.no

Christian Børresen

Markedssjef
992 62 869 / christian.borresen@randstad.no

Om Randstad

Randstad er verdens største aktør innen fleksibel arbeidskraft, med mer enn 600 000 ansatte i 38 land. Selskapet ble grunnlagt i Nederland i 1960, og er i dag et børsnotert selskap med en omsetning på 23,3 milliarder euro i 2017. Les mer om Randstads internasjonale virksomhet pårandstad.com.

Randstad Norge tilbyr tjenester innen rekruttering, bemanning og HR-løsninger. I 2016 ble det nordiske bemanningsselskapet Proffice Group en del av Randstad, og vi har nå 18 kontorer over hele landet. Vi leverer også spesialisttjenester gjennom Dfind, som er en del av Randstad i Norge. Les mer om vår norske virksomhet på randstad.no og dfind.no  

Nøkkelord

Bilder

Lenker

Om Randstad

Randstad
Randstad
Haakon VIIs gate 5
0161 Oslo

400 21 400http://www.randstad.no

Om Randstad

Randstad er verdens største aktør innen fleksibel arbeidskraft, med mer enn 600 000 ansatte i 38 land. Selskapet ble grunnlagt i Nederland i 1960, og er i dag et børsnotert selskap med en omsetning på 23,3 milliarder euro i 2017. Les mer om Randstads internasjonale virksomhet på randstad.com.

Randstad Norge tilbyr tjenester innen rekruttering, bemanning og HR-løsninger. I 2016 ble det nordiske bemanningsselskapet Proffice Group en del av Randstad, og vi har nå 18 kontorer over hele landet. Vi leverer også spesialisttjenester gjennom Dfind, som er en del av Randstad i Norge. Les mer om vår norske virksomhet på randstad.no og dfind.no  

Følg saker fra Randstad

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Randstad på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Randstad

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom