Husbanken

Arbeidet med å skaffe boliger til flyktninger er godt i gang

Del

Kommunene er i gang med å forberede bosetting av rekordmange flyktninger i 2022. Et styrket tilskudd til utleieboliger fra Husbanken skal bidra til at kommunene klarer å framskaffe mange nok boliger.

Tilskudd til enkel istandsetting av utleieboliger som kan tas i bruk raskt skal bidra til tempo i bosettingen av flyktninger.
Tilskudd til enkel istandsetting av utleieboliger som kan tas i bruk raskt skal bidra til tempo i bosettingen av flyktninger.

Flere enn 700 deltakere var påmeldt webinaret om bolig og bosetting som Husbanken arrangerte 7. april. De som fulgte sendingen fikk utfyllende informasjon om status for mottak og bosetting av flyktninger fra Ukraina fra Utlendingsdirektoratet (UDI) og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Fire kommuner bidro med erfaringsdeling fra sitt arbeid så langt, mens Husbanken gjorde rede for nåværende og foreslåtte tilskuddsordninger som skal bidra til å framskaffe nok boliger til bosetting. 

Det trengs boliger raskt

IMDi har anmodet kommunene om bosetting av 35 000 flyktninger i år. Velviljen i kommunene er stor, og kommunene har hittil sagt ja til å bosette nesten 30 000 flyktninger. Når alle kommunene har svart, antas det at målet nås.

Det er så langt registrert 9 800 søknader om beskyttelse fra ukrainere. 9 av 10 ukrainske flyktninger er kvinner og barn. I og med at de ukrainske flyktningene får kollekltiv beskyttelse, går asylprosessen mye raskere enn vanlig. 4 000 ukrainske flyktninger har allerede fått innvilget kollektiv beskyttelse, og det er behov for å komme i gang med bosettingen raskt.

- Det er mange ledige boliger i Norge. Det viktigste er at kommunene i første omgang prioriterer boliger som kan være klare til innflytting mer eller mindre umiddelbart. Det trengs mange boliger som kan tas i bruk i løpet av de nærmeste ukene og månedene før sommeren, sa husbankdirektør Osmund Kaldheim i sin innledning.

Styrket tilskudd til utleieboliger – istandsetting av tomme boliger nytt formål

Regjeringen har foreslått å styrke Husbankens tilskudd til utleieboliger med en milliard kroner. I tillegg innføres et nytt formål, der staten vil ta en del av kostnaden for istandsetting av tomme boliger som enkelt kan settes i stand til å ta i bruk som utleieboliger.

- Her snakker vi om enkle tiltak som kan gjennomføres raskt, som for eksempel maling, skifting av dører, nytt inventar. Målet er å få tatt i bruk flere boliger som i dag står ubenyttet. Det planlegges at kommunene skal kunne videretildele istandsettingstilskudd til private aktører som setter i stand utleieboliger, sa Kaldheim.

Regjeringens forslag skal behandles av Stortinget 3. mai. Retningslinjer og søknadsprosedyrer fra Husbanken vil være klart kort tid etter.

- Husbanken kommer til å prioritere rask saksbehandling og utbetaling av tilskudd, slo Kaldheim fast.

Forslag på høring: Utvidet handlefrihet for kommunene gjennom midlertidig beredskapshjemmel

Regjeringen har nylig sendt ut et høringsnotat om midlertidige endringer i lovverket som følge av flyktninger fra Ukraina. Blant forslagene er å innføre en midlertidig beredskapshjemmel i plan- og bygningsloven. Kommunene får myndighet til å gjøre unntak fra arealplan og søknadsplikt for oppføring, tidsbestemt bruksendring og plassering av midlertidige bygninger til innkvartering, omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere under 15, barnehage, skole og bolig.

Høringsnotatet: Midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina med rett til midlertidig kollektiv beskyttelse

Relevant informasjon fra statlige etater

Husbanken 

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) 

Kommunal- og distriktsdepartementet: Enklere byggesaksprosesser for å sikre godt og forsvarlig mottak av flyktninger 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Tilskudd til enkel istandsetting av utleieboliger som kan tas i bruk raskt skal bidra til tempo i bosettingen av flyktninger.
Tilskudd til enkel istandsetting av utleieboliger som kan tas i bruk raskt skal bidra til tempo i bosettingen av flyktninger.
Last ned bilde

Om Husbanken

Husbanken
Husbanken
Grønland 53
3045 Drammen

22 96 16 00http://www.husbanken.no

Husbanken setter i verk regjeringens boligsosiale politikk. Gjennom virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetanseoverføring og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljøer.

Våre om lag 300 ansatte er fordelt på kontorer i Drammen (hovedkontor), Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest.

Husbanken er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Husbanken

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Husbanken på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Husbanken

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom