SINTEF

Arbeidet hennes kan spare Norge for store kostnader – nå mottar hun NTVAs Ærespris

Del

Norges Tekniske Vitenskapsakademi tildeler akademiets ærespris for 2019 til sjefforsker og professor Gerd Kjølle for hennes bidrag innen forsyningssikkerhet og pålitelighet i elkraftnettet. «Gerd Kjølle har flyttet den internasjonale forskningsfronten innen forsyningssikkerheten i strømnettet. Kunnskapen hun har produsert har skapt betydelige verdier for norsk næringsliv og samfunnet forøvrig,» skriver priskomiteen i sin innstilling.

Torbjørn Digernes, President i NTVA, tildeler Gerd Kjølle NTVAs Ærespris. Foto: SINTEF Energi
Torbjørn Digernes, President i NTVA, tildeler Gerd Kjølle NTVAs Ærespris. Foto: SINTEF Energi

NTVAs ærespris tildeles årlig en person som har bidratt til å utvikle banebrytende teknologi. Tidligere har prisen gått bl.a. til personer som har stått for innovasjon innenfor IT og internett, utvikling innenfor medisin og for viktige bidrag til olje- og gassindustrien. Prisen ble første gang utdelt i 2008.

«Det er en stor ære å motta denne prisen. Dette er en anerkjennelse av både av mitt arbeid, alle som har bidratt til dette viktige fagområdet og samarbeidet vi har hatt mellom SINTEF, NTNU og bransjen, men også den betydning forsyningssikkerhet har for samfunnssikkerheten» sier prisvinneren.

Gerd Kjølle, som er sjefforsker i SINTEF og professor II ved NTNU, har arbeidet med en rekke prosjekter som blant annet har bidratt til at feil i kraftnettet kan lokaliseres og isoleres raskere og utviklet en metode for sannsynlighetsbasert utbygging, drift og vedlikehold av overføringsnettet. Dette er begge prosjekter som har ført til store gevinster og reduserte kostnader for produsenter, brukere og samfunnet som helhet. Det er anslått at metoden for sannsynlighetsbasert utvikling av kraftnettet alene vil føre til redusert investeringsbehov på 2,9 mrd kroner de nærmeste årene. Metoden er også egnet for bruk i det europeiske nettet.

«Vi lever i en tid der vi hver dag blir minnet om forskningens bidrag til å styrke samfunnssikkerheten innen helse og andre områder. Sikker kraftforsyning er av uvurderlig betydning i vårt moderne samfunn. Gerd Kjølle er en svært verdig mottager av NTVAs ærespris, og vi håper prisen bidrar til å motivere til fortsatt kunnskapsutvikling og godt samspill mellom forskning, næringsliv og forvaltning for en kunnskapsdrevet styrking av samfunnssikkerheten,» sier Torbjørn Digernes, president i NTVA og tidligere rektor ved NTNU.

«Jeg er stolt og imponert over tildelingen. Gerd Kjølles arbeid har skapt enorme verdier for samfunnet og at vi i dag har et kraftsystem som er betydelig mer kostnadseffektivt og bærekraftig enn tidligere. SINTEF sin rolle er å bidra til teknologi som gir verdi både til næringsliv og samfunnet generelt. Kjølles arbeid er et fremragende eksempel på dette,» sier Alexandra Bech Gjørv, Konsernsjef SINTEF.

Æresprisen er tidligere tildelt

2018: Erling Hammer for hans bidrag til utvikling av flerfase-måleteknologi i olje- og gassektoren

2017: Professor Finn Gunnar Nielsen, UiB for hans banebrytende forskning spesielt innenfor flytende vindturbiner

2016: Tore Lærdal for Lærdal-gruppens nyskapende arbeid med utvikling av behandlings- og opplæringsutstyr for livreddende førstehjelp og fostermedisin

2015: Professor Trond Jørgensen, UiT for utvikling av banebrytende teknologi som gjorde norsk fiskeoppdrett fri for antibiotika

2014: Arne Halaas for innovasjoner innen søketeknologi

2013: Hans Christen Rønnevik for sin rolle i utvikling av letemodell som førte til funn av Johan Sverdrup-feltet

2012: Jon Gjedebo for utvikling av automatisert boresystem

2011: Kjell Arne Ingebrigtsen, Bjørn Angelsen og Kjell Kristoffersen for at de på hver sin måte har gitt vesentlige bidrag til å bygge opp et kunnskapsbasert og industrielt miljø knytt til bruk av ultralyd i medisinsk bildebehandling.

2010: Arne Smedal og Kåre Syversen for dere bidrag til utvikling og kommersialisering av to ulike banebrytende norske marintekniske konstruksjoner

2009: Knut Bjørlykke for hans forskning innen sedimentologi og petroleumsgeologi

2008: Yngvar Gundro Lundh for hans deltakelse i utviklingen av Internett

Nøkkelord

Bilder

Torbjørn Digernes, President i NTVA, tildeler Gerd Kjølle NTVAs Ærespris. Foto: SINTEF Energi
Torbjørn Digernes, President i NTVA, tildeler Gerd Kjølle NTVAs Ærespris. Foto: SINTEF Energi
Last ned bilde
Gerd Kjølle med NTVAs Ærespris. Foro: SINTEF Energi
Gerd Kjølle med NTVAs Ærespris. Foro: SINTEF Energi
Last ned bilde
NTVAs Ærespris. Foto: SINTEF Energi
NTVAs Ærespris. Foto: SINTEF Energi
Last ned bilde

Om SINTEF

SINTEF
SINTEF
Strindveien 4
7034 Trondheim

40 00 51 00http://www.sintef.no

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn
www.sintef.no

Følg saker fra SINTEF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra SINTEF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra SINTEF

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom