AAF

Arbeiderbevegelsens HR-dag

Del

Arbeiderbevegelsens HR-dag ble gjennomført for andre gang. Tema for årets konferanse: "Samfunnet er i bevegelse - endring og ledelse i egen organisasjon"

Finansbyråd Robert Steen
Finansbyråd Robert Steen

Tirsdag gjennomførte vi for andre gang Arbeiderbevegelsens HR-dag med tema "Samfunnet er i bevegelse - endring og ledelse i egen organisasjon". Foruten informasjon fra direktør Astrid Driva Rødsand i Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF), om de mer konkrete endringer foretakene står overfor som følge av endringer i avtaleverket, bød konferansen på tre engasjerte innledere med ulike faglige ståsted i forhold til endring og ledelse.

Finansbyråd Robert Steen innledet konferansen med et mildt og tankevekkende innlegg. Steen er god til å se de store sammenehengene og tørr å utfordre segmenterte strukturer også innenfor egen bevegelse. Han mener vi må ta folks uro på alvor og ruste oss for framtida. Det norske samfunnet står overfor store endringer særlig knyttet til disse hovedtemaene "urbanisering", "globalisering", "klima" og "ny teknologi". Hvor vi skal er viktigere enn hvor vi var. Vi må bringe inn nye måter å se ting på og ansette unge mennesker med ny kompetanse. Vi må utfordre og tåle å bli utfordret.

Foredragsholder, coach og prosessveileder Marit Onshuus Lysebo utfordret forsamlingen som mennesker og som ledere. Hun viste hvordan vi søker behag og beskytter oss selv for ubehagelige situasjoner i møte med våre medarbeidere. Vårt valg av struktur for relasjoner påvirker organisasjonene. Vi må ikke la våre følelsesmessige reaksjoner styre kommunikasjonen med de ansatte. Skal vi få medarbeiderne med oss må vi forstå, forenkle og formidle. Ledere må være synlige, ta styringen og stå i det.

Advokat og partner Eivind Arntsen i advokatfirmaet Brækhus, avsluttet konferansen. Gjennom rettsdommer og eksempler ga han en nyttig juridisk gjennomgang av vurderingene vi står overfor når vi har arbeidstakere som ikke fungerer i jobben. Arntsen hadde blant annet laget statistikk over hvor mange saker som havner i retten, fordelingen mellom tap og  seire for arbeidstaker og arbeidsgiversiden og hvor store erstatningssummer den tapende part er blitt idømt. 

Nøkkelord

Bilder

Finansbyråd Robert Steen
Finansbyråd Robert Steen
Last ned bilde
Prosessveileder Marit Onshuus Lysebo og Direktør Astrid Driva Rødsand
Prosessveileder Marit Onshuus Lysebo og Direktør Astrid Driva Rødsand
Last ned bilde
Advokat og Partner Eivind Artsen
Advokat og Partner Eivind Artsen
Last ned bilde

Om AAF

AAF
AAF
Youngstorget 4
0181 Oslo

+47 481 85 004http://www.aaf.no/

Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening

Medlemmene i AAF er foretak eller organisasjoner som har tilknytning til arbeiderbevegelsen, herunder LO og tilsluttede forbund, regionskontorer, avdelinger, fagforeninger, politiske partier, institusjoner og forretningsforetak.

AAF har som hovedoppgave å ivareta medlemmenes felles arbeidsgiverinteresser. Dette innebærer ansvar for forhandlinger, informasjons- og rådgivingsarbeid og å medvirke til utviklingen av en god ledelses- og personalpolitikk basert på arbeiderbevegelsens verdier.

AAF legger vekt på å skape gode møteplasser for kompetanse- og erfaringsutveksling med mål om å skape faglig fellesskap lederne imellom og mest mulig enhetlig tolkning og håndtering av lover og avtaleverk. 

Følg saker fra AAF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra AAF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra AAF

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom