NBBL - Norske Boligbyggelag

Aprilsnarr: Krav om barn i styret i alle borettslag og sameier

Del

NBBL er prinsipielt positive til at barn skal være representert som observatører i borettslags- og sameiestyrer. Vi mener imidlertid at ordningen ikke bør være så absolutt som regjeringen går inn for og foreslår to konkrete unntak sier direktør for interessepolitikk og jus Henning Lauridsen.

Regjeringen har foreslått at det som hovedregel skal være barn til stede i styret som observatører i alle borettslag og sameier der det bor barn. (Foto: Pexels)
Regjeringen har foreslått at det som hovedregel skal være barn til stede i styret som observatører i alle borettslag og sameier der det bor barn. (Foto: Pexels)

Regler må på plass innen 1. juli 2021

Som ledd i implementeringen av det europeiske barnedirektivet (ECD) har regjeringen foreslått at det som hovedregel skal være barn til stede i styret som observatører i alle borettslag og sameier der det bor barn. Bakgrunnen for forslaget er barnedirektivets krav om at barn skal ha muligheten til å påvirke alle arenaer de deltar på. Direktivet må implementeres i norsk rett i innen 1. juli 2021.

Uenighet om rekkevidden til barnedirektivet

NBBL mener at barnedirektivets krav om «participation» ikke kan tolkes like streng som kommunal- og moderniseringsdepartementet har gjort når de har laget forslag til endringer i borettslagsloven og eierseksjonsloven. Kravet om «participation» må tolkes i lys av formålet med bestemmelsen, sier Henning Lauridsen. Formålet er å styrke barns påvirkning på de omgivelsene de lever i. Bor det kun ett spedbarn i borettslaget kan det heller ikke påvirke styret, og følgelig kan ikke direktivet tolkes slik at det gir krav om at spedbarnet skal være til stede på styremøtet sier Lauridsen.

NBBLs to forslag til unntak fra kravet om barn i styret

Slik NBBL ser det har det ingen hensikt at de aller minste barna skal være til stede i styremøtene selv om en streng tolkning av barnedirektivet muligens påbyr det. I noen borettslag bor det kanskje bare ett barn på fire år og vedkommende vil ikke skjønne hva som foregår på styremøtet. NBBL foreslår at det settes en nedre aldersgrense på 8 år i borettslagsloven og eierseksjonsloven. Man er fortsatt liten når man er åtte år, men man kan tross alt lese sier Lauridsen.

NBBL foreslår at det heller ikke skal være krav om barns tilstedeværelse i styret i det minste borettslagene og sameiene. Et borettslag eller sameie kan ha helt ned i to enheter. Her mener vi barns «participation» er tilstrekkelig sikret dersom deres foreldre deltar. Vårt forslag er at grensen for kravet om tilstedeværelse settes til borettslag og sameier med mer enn fem boliger.

Andre endringer som er foreslått om barn

I tillegg til kravene om tilstedeværelse forslår regjeringen at de barna som er observatører skal ha talerett og at deres fravær skal telles som om et styremedlem er fraværende. Det siste kan ha betydning for om styret er beslutningsdyktig. I tillegg foreslås det at styremøter og generalforsamlingen må være ferdige senest kl 18. Det siste kan være upraktisk for de voksne i borettslaget og sameiet. NBBL er enige med departementet i at møtene ikke kan vare for lenge når barn skal være tid stede. Siden vi foreslår at det kun er barn fra åtte år og oppover som skal være representert i styret mener vi det er forsvarlig at grensen settes til kl 19 avslutter direktør for interessepolitikk og jus Henning Lauridsen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Regjeringen har foreslått at det som hovedregel skal være barn til stede i styret som observatører i alle borettslag og sameier der det bor barn. (Foto: Pexels)
Regjeringen har foreslått at det som hovedregel skal være barn til stede i styret som observatører i alle borettslag og sameier der det bor barn. (Foto: Pexels)
Last ned bilde
Henning Lauridsen, direktør for interessepolitikk og jus i NBBL. (Foto: Nadia Frantsen)
Henning Lauridsen, direktør for interessepolitikk og jus i NBBL. (Foto: Nadia Frantsen)
Last ned bilde

Lenker

Om NBBL - Norske Boligbyggelag

NBBL - Norske Boligbyggelag
NBBL - Norske Boligbyggelag
PB 452 Sentrum
0104 Oslo

http://www.nbbl.no

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er interesseorganisasjonen for boligbyggelag. 41 boligbyggelag er tilsluttet NBBL. Boligbyggelagene har 1.050.000 medlemmer og forvalter omlag 530.000 boliger i over 13.400 boligselskap over hele landet.

Følg saker fra NBBL - Norske Boligbyggelag

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NBBL - Norske Boligbyggelag på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NBBL - Norske Boligbyggelag

Trær til glede og besvær11.7.2019 08:00:00 CESTPressemelding

Nordmenn er glade i å gjøre det fint rundt seg, både inne i boligen og på uteplassen. Når sola for alvor gjør seg til kjenne etter en mørk vinter, blir utearealene en like viktig ramme som interiøret. Trær og busker vokser og blomstrer til glede fordi det er vakkert, men også fordi det skjermer mot innsyn fra naboen. Men for noen kan akkurat de samme trærne være til irritasjon fordi det hindrer utsikt og fører til skygge på uteplassen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom