Fagforbundet

Åpning av barnehager forutsetter tett samarbeid og tillit til de ansatte

Del

– Trygge ansatte vil gi en god start. Det er viktig at kommuner og barnehageeiere lytter til sine ansatte, gir de gode forutsetninger og nok tid til å skape trygghet for sin egen arbeidssituasjon og ikke minst for barna som kommer tilbake, sier Fagforbundets leder Mette Nord. Fagforbundet har over 390 000 medlemmer og er den største arbeidstakerorganisasjon i barnehagesektoren. Nord mener at hvis de ansatte gis tillit så vil de finne forsvarlige måter å utvide barnehagetilbudet på framover.

Onsdag 15. april la myndighetene fram sin veileder om smittevern i barnehager.

– Veilederen er et utgangspunkt, men den vil ikke gi svar på alle utfordringene. Alle ansatte må involveres og gis opplæring i smittevern og smittehåndtering. Vi forventer at myndighetene og eiere gir kontinuerlige svar på de spørsmålene som kommer og sørger for tett oppfølging, sier Nord.

Lederen av Fagforbundet påpeker at for å finne gode løsninger og sikre forsvarlig drift i den enkelte barnehagen, så må det være et tett samarbeid mellom ledelse, tillitsvalgte og ansatte.

– Det er viktig å ha oversikt over hvilken kompetanse og erfaringer de ulike fagarbeiderne og assistentene i barnehagen har. Flere har kompetanse på helse i tillegg til omsorg og den kompetansen må brukes. Vi håper våre medlemmer opplever at deres kunnskap synliggjøres og anvendes faglig i arbeidet framover, sier Nord.

Fagforbundet har vært tydelig på at vi mener renholdere må inkluderes i arbeidet med innføring av de nye rutinene. 

– Godt renhold krever renholdere som er tilstede i barnehagen, sier Nord. 

Det gis mulighet til å fortsatt være hjemme dersom ansatte og barn selv er, eller har familiemedlemmer som er i risikogruppen.

– Det er viktig at retningslinjene for de som er i risikogruppen blir ivaretatt, både når det gjelder ansatte, foreldre og barn. De må ikke utsettes for høyere risiko og de må være trygge på at de kan være hjemme, sier Nord.

Kontakter

Om Fagforbundet

Fagforbundet
Fagforbundet
Keysersgate 15
0165 Oslo

23 06 40 00http://www.fagforbundet.no/

Fagforbundet er LOs største forbund, med over 390 000 medlemmer. Vår hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Som landets største arbeidstakerorganisasjon har vi også tyngde og politisk gjennomslagskraft til å styrke og videreutvikle velferdsstaten

Følg pressemeldinger fra Fagforbundet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fagforbundet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Fagforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom