Oslo Havn KF

Åpnet modernisert og utvidet containerhavn

Del

Oslos containerhavn, Yilport på Sjursøya, er utvidet for å ta imot flere varer. Mandag åpnet det nye administrasjonsbygget og stableområdet for containere.

Klippet snor. Næring og eierskapsbyråd Victoria Marie Evensen åpnet utvidelsen av terminalen. Hun sa i sin tale at Oslo er en havneby som frakter stadig mer gods sjøveien. Det reduserer lastebiler på veiene. Terminalen skal vokse sammen med byen. Til venstre Svein Olav Lunde, teknisk direktør Oslo Havn, havnedirektør Ingvar M Mathisen, byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen og Oslo Havns styreleder Marthe Scharning Lund. Foto: Johnny Syversen
Klippet snor. Næring og eierskapsbyråd Victoria Marie Evensen åpnet utvidelsen av terminalen. Hun sa i sin tale at Oslo er en havneby som frakter stadig mer gods sjøveien. Det reduserer lastebiler på veiene. Terminalen skal vokse sammen med byen. Til venstre Svein Olav Lunde, teknisk direktør Oslo Havn, havnedirektør Ingvar M Mathisen, byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen og Oslo Havns styreleder Marthe Scharning Lund. Foto: Johnny Syversen

Siden starten i 2015 har containervolumet hos Yilport Oslo vokst med 40 prosent. Containerhavna er kåret til en av de mest effektive i verden. 

-       Oslo er en havneby med en av verdens mest effektive containerhavner. Containerhavnen er tilnærmet utslippsfri. I dag feirer vi Yilports nye administrasjonsbygg og en helt ny stack (stableområde for containere). Jeg er glad for å klippe snoren og markere en begivenhet som er så viktig for Oslo og Østlandet. Terminalen skal vokse sammen med byen. Utvidelsen sørger for at flere varer kommer sjøveien, så antall lastebiler på veiene reduseres. Ett containerskip tilsvarer en rekke av ti kilometer med lastebiler som gjerne står i kø. Målet er å redusere antallet lastebiler på veiene i hele Europa og ikke minst få vareeierne til å benytte sjøtransport, sa Victoria Evensen, byråd for næring og eierskap, og la til; 

-       Containerterminalen har hatt en fantastisk utvikling, men er langt fra ferdig. Vi vet ikke hvordan terminalen eller Sjursøya ser ut når byens barn er voksne. Men vi vet at vi må legge til rette for fremtidens sjøtransport slik at det også finnes arealer til logistikk som passer for Oslo og Østlandet om femti år. Jeg vet at Oslo Havn jobber for å bli mer effektiv på liten plass. Jeg vet også at det vil være behov for større arealer til en voksende containerterminal og næringsvirksomhet på Sjursøya.

Blant de mest effektive

Byråden viste til en artikkel i Moderne Transport.

- Yilport er blant de mest effektive containerterminalene i verden, et hestehode foran terminalen i f.eks Gøteborg. Effektivitet er avgjørende i et marked preget av usikkerhet og forsinkelser i det oversjøiske containermarkedet. Verdensbanken og analyseselskapet IHS Markets rangering over containerhavner viser at ved Yilport ligger ikke skipene i kø, som vi kan lese skjer i andre havner.

Næringsbyråden sa at havnevirksomheten betyr mye for næringslivet i Oslo og Østlandet. Halve Norges befolkning nås innen tre timers kjøring fra havna. Den direkte og indirekte aktiviteten i havna er grunnlag for nærmere 3000 årsverk.

Victoria Marie Evensen uttrykte stolthet over at Yilport er nesten utslippsfri med elektriske kraner, trucker og mindre kjøretøy. Snart vil el- teknologien være så godt utviklet at den dekker alle behovene.

-       Satsing på grønn teknologi bidrar til å gjøre sjøtransporten, som allerede er miljøvennlig, enda mer miljø- og klimavennlig. Det er viktig i en havneby som Oslo, og for en by som har en av verdens mest effektive containerterminaler, sa byråden for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen under åpningen.

Strategisk viktig

Havnestyreleder, Marthe Scharning Lund, sa at havna er en viktig strategisk virksomhet. Oslo er en viktig havneby for hele Østlandet og Norge. Sjøtransporten er den mest energieffektive måten å transportere varer på.

-       Yilport er kåret til å være i verdenstoppen når det gjelder effektivitet. Siden oppstarten har containervolumet (TEU) økt med 40 prosent. Effektivitet er et hovedmål for havna og bystyret. Godt samarbeid gir gode resultater, sa Marthe Scharning Lund.

 Havnestyrelederen gratulerte med nytt administrasjonsbygg. Her får de ansatte større og mer moderne arealer, samt solceller på taket og i fasaden. Containerterminalen er utvidet med nytt stableområde for containere, etter at deler av Sjursøyabassenget er fylt ut. 

-       Neste gang skal vi utvide med å fylle ut resten av Sjursøyabassenget og utvide stableområdet, sa havnestyrelederen.

Hun viste til at nye kraner, nytt administrasjonsbygg og nytt stableområdet (stack) er en betydelig investering på om lag kr. 170 millioner. 

-       Det er dyrt å drive havn, men det er viktig. Inntekter for byutvikling skal brukes til å investere her i Sydhavna. Vi skal bygge en fremtidsrettet og effektiv, miljøvennlig havn i Oslo, og vi skal fortsette å investere store beløp. Det er stort å stå her i dag og vite at vi har en effektiv operatør, økt containervolum og grønne prosjekter som tar ned klimautslippene, sa havnestyreleder Marthe Scharning Lund.

Godt samarbeid

Maiken Solemdal, markedssjef i Yilport, viste til den sterke utviklingen siden starten i 2015. Yilport er stolt over 40 prosent vekst i containervolum (TEU).

De har investert i automatisk gate, elektriske trucker og mer miljøvennlig løfteutstyr. Nå er Yilport nær med å oppnå ambisjonen om å bli en nullutslippsterminal.

-       Yilport takker for det gode samarbeidet med Oslo Havn, og ikke minst rederiene for den suksessen vi har hatt med å flytte gods fra vei til sjø. Vi har over flere år hatt en dialog med Oslo Havn, som gjør at vi i dag kan åpne en ny containerstack og et mer miljøeffektivt administrasjonsbygg. Det er viktig for oss i det store grønne miljøbildet. Oslo Havn har gjort store investeringer, som er viktig for vår kapasitet til å ta den fremtidige veksten vi forventer i årene fremover. Takk for at vi er godt rustet, for i enda større grad bidra til det grønne skiftet, og ta mer gods fra vei til sjø. Vi gleder oss til fortsettelsen sammen med dere, sier Maiken Solemdal, markedssjef i Yilport Oslo.

Fakta om nytt bygg og stableområde

 • Yilport får ca. 1 385 m2 større areal enn tidligere. Containerhavna dekker nå et areal på nesten 164 dekar, som også omfatter tomcontainerdepot og skur til omlasting.
 • Området skal brukes til en mer effektiv håndtering av containere ved at man nå har plass til ytterligere tre elektriske stablekraner på gummihjul– også kalt RTG (Rubber Tyred Gantry cranes). I alt er det 11 stablekraner på terminalen.
 • Nytt administrasjonsbygg er på 778 m2 og inneholder havnas første pilotprosjekt med solcelleteknologi på taket og i fasaden.

Kontakter

Kommunikasjonssjef Oslo Havn KF, Siv Ellen Omland mob 951 05 489

Bilder

Klippet snor. Næring og eierskapsbyråd Victoria Marie Evensen åpnet utvidelsen av terminalen. Hun sa i sin tale at Oslo er en havneby som frakter stadig mer gods sjøveien. Det reduserer lastebiler på veiene. Terminalen skal vokse sammen med byen. Til venstre Svein Olav Lunde, teknisk direktør Oslo Havn, havnedirektør Ingvar M Mathisen, byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen og Oslo Havns styreleder Marthe Scharning Lund. Foto: Johnny Syversen
Klippet snor. Næring og eierskapsbyråd Victoria Marie Evensen åpnet utvidelsen av terminalen. Hun sa i sin tale at Oslo er en havneby som frakter stadig mer gods sjøveien. Det reduserer lastebiler på veiene. Terminalen skal vokse sammen med byen. Til venstre Svein Olav Lunde, teknisk direktør Oslo Havn, havnedirektør Ingvar M Mathisen, byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen og Oslo Havns styreleder Marthe Scharning Lund. Foto: Johnny Syversen
Last ned bilde
Havnestyreleder, Marthe Scharning Lund, sa at havna er en viktig strategisk virksomhet.

-    Det er dyrt å drive havn, men det er viktig. Inntekter for byutvikling skal brukes til å investere i godshavna i Sydhavna. Vi skal bygge en fremtidsrettet og effektiv, miljøvennlig havn i Oslo, og vi skal fortsette å investere store beløp. Det er stort å stå her i dag og vite at vi har en effektiv operatør, økt containervolum og grønne prosjekter som tar ned klimautslippene, sa styrelederen. Her sammen med byråd for næring og eierskap Victoria Marie Evensen. Foto: Johnny Syversen
Havnestyreleder, Marthe Scharning Lund, sa at havna er en viktig strategisk virksomhet. - Det er dyrt å drive havn, men det er viktig. Inntekter for byutvikling skal brukes til å investere i godshavna i Sydhavna. Vi skal bygge en fremtidsrettet og effektiv, miljøvennlig havn i Oslo, og vi skal fortsette å investere store beløp. Det er stort å stå her i dag og vite at vi har en effektiv operatør, økt containervolum og grønne prosjekter som tar ned klimautslippene, sa styrelederen. Her sammen med byråd for næring og eierskap Victoria Marie Evensen. Foto: Johnny Syversen
Last ned bilde
Klar for mer vekst. Containertrafikken har økt med nesten 40 % siden Yilport tok over terminalen i 2015. Markedssjef i Yilport Oslo, Maiken Solemdal takket for godt samarbeid med havna og rederiene. Yilport Oslo er nå godt rustet for videre vekst og for å ta mer gods fra vei til sjø. Foto: Johnny Syversen
Klar for mer vekst. Containertrafikken har økt med nesten 40 % siden Yilport tok over terminalen i 2015. Markedssjef i Yilport Oslo, Maiken Solemdal takket for godt samarbeid med havna og rederiene. Yilport Oslo er nå godt rustet for videre vekst og for å ta mer gods fra vei til sjø. Foto: Johnny Syversen
Last ned bilde
Godt samarbeid har bidratt til en modernisert terminal for fremtiden. Hege Stusvik, prosjektleder hos entrepenøren NRC, prosjektleder Maren Bengtson fra Oslo Havn og Maiken Solemdal, markedssjef i Yilport Oslo. Foto: Johnny Syversen 

 
Godt samarbeid har bidratt til en modernisert terminal for fremtiden. Hege Stusvik, prosjektleder hos entrepenøren NRC, prosjektleder Maren Bengtson fra Oslo Havn og Maiken Solemdal, markedssjef i Yilport Oslo. Foto: Johnny Syversen  
Last ned bilde
Feiret fornyet og utvidet containerhavn.  Fra venstre Svein Olav Lunde, teknisk direktør Oslo Havn, Maren Bengtson, prosjektleder nytt terminalområde Oslo Havn , nærings og eierskapsbyråd, Victoria Marie Evensen, havnestyreleder Marthe Scharning Lund, havnedirektør Ingvar M. Mathisen og Erling Jenssen, utbyggingsjef og prosjektleder for nytt administrasjonsbygg, Oslo Havn Foto Johnny Syversen
Feiret fornyet og utvidet containerhavn. Fra venstre Svein Olav Lunde, teknisk direktør Oslo Havn, Maren Bengtson, prosjektleder nytt terminalområde Oslo Havn , nærings og eierskapsbyråd, Victoria Marie Evensen, havnestyreleder Marthe Scharning Lund, havnedirektør Ingvar M. Mathisen og Erling Jenssen, utbyggingsjef og prosjektleder for nytt administrasjonsbygg, Oslo Havn Foto Johnny Syversen
Last ned bilde
Mer effektiv terminal. Tre elektriske stablekraner står på det nye terminalområdet. De er i likhet med de åtte andre stablekranene på terminalen klargjort for fjernstyring. Foto Johnny Syversen
Mer effektiv terminal. Tre elektriske stablekraner står på det nye terminalområdet. De er i likhet med de åtte andre stablekranene på terminalen klargjort for fjernstyring. Foto Johnny Syversen
Last ned bilde
Solceller og miljøløsninger. Yilport Oslos nye miljøvennlig administrasjonsbygg er første bygg i havna med solceller. Bygget huser Yilports administrasjon og de terminalansatte. Foto: Johnny Syversen
Solceller og miljøløsninger. Yilport Oslos nye miljøvennlig administrasjonsbygg er første bygg i havna med solceller. Bygget huser Yilports administrasjon og de terminalansatte. Foto: Johnny Syversen
Last ned bilde
Entrepenører og leverandører takkes. Her er det byggeleder Vegeir Finsrud fra WSP Norge som får blomster fra Erling Jenssen, utbyggingssjef i Oslo Havn og prosjektleder for nytt administrasjonsbygg. Foto: Johnny Syversen
Entrepenører og leverandører takkes. Her er det byggeleder Vegeir Finsrud fra WSP Norge som får blomster fra Erling Jenssen, utbyggingssjef i Oslo Havn og prosjektleder for nytt administrasjonsbygg. Foto: Johnny Syversen
Last ned bilde

Om Oslo Havn KF

Oslo Havn KF
Oslo Havn KF
Akershusstranda 19
0103 Oslo

http://www.oslohavn.no

Oslo havn er Norges største offentlige gods- og passasjerhavn. En vanlig uke kommer det mellom 50 og 70 skip med gods og passasjerer til havna.

Følg pressemeldinger fra Oslo Havn KF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Oslo Havn KF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Oslo Havn KF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom