Den norske kirke

Åpne kirker over hele landet

Del

I år samles for første gang hele Den norske kirke om et felles prosjekt allehelgenshelga, 2.-3. november. Hundretalls kirker åpnes over hele landet førstkommende helg.

Den norske kirke har 3,7 millioner medlemmer, og en ny medlemsundersøkelse viser at over halvparten av våre medlemmer er på gravlunden eller kirkegården i løpet av året. Mange av kirkens medlemmer og andre tenner lys og oppsøker kirken i forbindelse med allehelgensdag på søndag.

Nå håper vi dere har anledning til å ta inn noe redaksjonelt i forkant. Det er første gang kirken har en slik nasjonal satsing på åpne kirker allehelgen.

Her er en tekst om hva som skjer, og det vi ønsker å oppnå.

På forhånd takk!

Åpne kirker allehelgen

Førstkommende helg oppsøker veldig mange kirkegårdene for å sette ned lys på gravene til sine kjære. I gudstjenestene leses det også navn på dem som har gått bort siste år.

Den norske kirke ønsker at folk skal få en mulighet til å komme inn i kirkerommet, også utenfor gudstjenestetiden. Vi holder derfor svært mange kirker og gravkapell åpne i helga.

Hva slags tilbud som finnes i de lokale kirkene har vi samlet på en egen nettside:

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/%C3%A5pen%20kirke%20allehelgen/%C3%A5pne%20kirker%20i%20allehelgenshelgen/

I noen kirker vil det være folk tilstede som du kan snakke med.

Flere kirker vil også ha musikk eller andre arrangement. Her er det store variasjoner.

Det kirken ønsker, er at folk som kommer til gravlunden, skal kunne gå inn i kirkene, alene eller sammen med noen. I kirka er det rom for savn, sorg, håp og minner, uansett hvilket livssyn du har.

Velkommen inn!

For mer informasjon, kan du kontakte kirkevergen, presten eller diakonen i den enkelte kommune.

Vi har også samlet mye stoff om allehelgen her: https://kirken.no/allehelgen

BILDER

Kirkerådet har en egen side, der medier kan kan laste ned og bruke bilder redaksjonelt:

https://ressursbanken.kirken.no/nb-NO/2019/rom-for-deg/

Kontakter

Bilder

Om Den norske kirke

Den norske kirke
Den norske kirke
Kirkens hus - Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

23 08 12 00https://kirken.no

Følg saker fra Den norske kirke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Den norske kirke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Den norske kirke