Den norske kirke

Åpne kirker over hele landet allehelgen

Del

Mange menigheter har lang og god tradisjon med ulike samlinger allehelgen, og det skjer mye over hele landet. Dette lokale arbeidet er det viktigste i kirkens diakonale arbeid.

Dette e-brevet sendes ut til sokn og fellesråd, i tillegg til kommunikasjonsrådgivere og diakonirådgivere.

I fjor ble gode ideer som Borg bispedømme har brukt, videreformidlet til hele landet. Det ble skapt oppmerksomhet rundt allehelgen og blant annet oppfordret til å ha åpne kirker også der det ikke var gudstjeneste, slik at folk som oppsøker gravplassen, også kan oppleve en åpen kirkedør. 

I år er det ønske om å gjøre det samme 31. oktober - 1. november, for igjen å vise kirkens åpne tilstedeværelse i lokalsamfunnet. Noen har mistet noen de er glade i, flere er redde for sykdom på egne eller andres vegne og mange har kjent på ensomhet og mangel på menneskelig kontakt i år.  

Åpne kirker allehelgen kan være et godt samarbeidsprosjekt mellom menighetsråd, frivillige og ansatte i kirken. 

Befolkningsønske om åpne kirker
I 2019 ble det innregistrert omtrent 350 åpne kirker og arrangement i forbindelse med allehelgen, disse ble delt i en landsoversikt på kirken.no. I etterkant av allehelgen ble det gjort en undersøkelse blant befolkningen, og 1,77 millioner mennesker ønsket mer åpne kirker.   

Ressursene i år
Ulike ressurser er laget for åpne kirker allehelgen, alt vil være klart innen 1. oktober.  

  • Lysholderark i kartong som kan benyttes ved utdeling av lys, disse får menighetene tilsendt fra kommunikasjonsrådgiver ved det enkelte bispekontor (bilde av arket ser du nederst i dette e-brevet) 
  • “Førstehjelp ved sorg”, materiell på to målformer og fem språk, finnes på kirken.no/sorg og i Ressursbanken  
  • Bildemateriell etter “Rom for...”-mal, kan brukes ved oppslag, på hjemmesider og i sosiale medier, finnes i Ressursbanken (vil bli oppdatert med nye datoer og versjoner)  
  • Malforslag for presentasjon av menighetens eget diakonale arbeid, dette vil komme i Publisher og Indesign og være tilgjengelig i ressursbanken.no 
  • Det vil lages en ny pdf med tanke på smittevern, til oppslag i forbindelse med åpne kirker
  • Synlighet på kirken.no når åpne kirker og andre arrangement rapporteres inn. Det vil komme informasjon om hvordan vi løser dette teknisk 
  • Samhandlingsrom for alle involverte i åpen kirke allehelgen finnes på Teams, søk opp "Allehelgen" og bli gjerne med i rommet for erfaringsdeling og spørsmål

Kirkerådet vil også i år samle inn informasjon om åpne kirker og allehelgen-arrangement over hele landet og dele på kirken.no/allehelgen.   

Åpne kirker allehelgen støttes av Bispemøtet og Kirkevergelaget, første informasjon om allehelgen ble sendt ut i nyhetsbrev 21. april. Informasjon til kirkeverger, prester, proster, diakonirådgivere og kommunikasjonsrådgivere ble sendt ut i e-brev 10. september.

Kontakter

Bilder

Om Den norske kirke

Den norske kirke
Den norske kirke
Kirkens hus - Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

23 08 12 00https://kirken.no

69 prosent av befolkningen er medlemmer av Den norske kirke. Kirken tilhører den evangelisk-lutherske kirkefamilien. Kirkens ledelse er samlet i Kirkemøtet som består av både bispekollegiet (alle biskopene) og de valgte medlemmene av elleve regionale bispedømmeråd.

Kirken er inndelt i 1174 menigheter som disponerer 1635 kirkebygg. Mer enn 8000 mennesker arbeider i kirken.

Den norske kirkes virksomhet finansieres over kommunebudsjettene og statsbudsjettet.

https://kirken.no/visjon

 

Følg pressemeldinger fra Den norske kirke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Den norske kirke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Den norske kirke