Forskningsrådet

Åpenhet om vaksiner bygger tillit til forskning

Del

Etter en periode med dårlige vaksinenyheter og fortsatt koronanedstengning, har fortsatt nesten ni av ti nordmenn tillit til den jobben forskere gjør med koronasituasjonen. Tilliten til at fagmiljøenes anbefalinger om vaksiner er til det beste for befolkningen er også svært høy.

En ny meningsmåling utført av Kantar for Forskningsrådet viser at 88 prosent har tillit den jobben forskere gjør med koronasituasjonen. Fagmiljøenes vurdering og håndtering av vaksinespørsmålet får tillitserklæring fra 88 prosent.

- Dette er en viktig tillitserklæring til norske forskere. Under pandemien har vi fått nærmest daglige påminnelser om hvor avgjørende forskningen er for å løse de store samfunnsproblemene, slik som å utvikle en vaksine som sakte, men sikkert kan tillate oss å ta samfunnet vårt tilbake. Åpenhet om alle sider, også usikkerhet og problemer, er med på å bygge tillit. Det kan også være med å legge grunnlag for at debatten om korona og vaksiner er så sunn som mulig, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Opplyst uenighet

Administrerende direktør i Forskningsrådet, Mari Sundli Tveit, mener det er viktig med åpenhet for å bygge og opprettholde tillit til forskere.

- Tallene viser blant annet at full åpenhet og innsyn i alle de vanskelige og utfordrende spørsmålene rundt forskning på covid og vaksineutvikling og utrulling, er viktig for å bygge og opprettholde tillit til forskning og fagmyndigheter, sier Forskningsrådets direktør, Mari Sundli Tveit.

- Vårt mål er ikke at alle skal være enige, men at vi har en opplyst uenighet. Jeg tror erfaringene vi får fra kommunikasjonen rundt både koronaforskningen og vaksineutviklingen, vil gi verdifulle bidrag til hvordan vi bør kommunisere rundt forskning på andre viktige samfunnsområder også, sier Sundli Tveit.

I samme undersøkelse oppgir 82 prosent at de mener vaksiner generelt er trygge. Det er noe lavere enn ved forrige måling i januar som var 86 prosent, men på samme nivå som i september 2020. I april 2020 var det 89 prosent som oppga at vaksiner er trygge. På spørsmål om koronavaksiner oppgir fem prosent at de ikke vil la seg vaksinere, syv prosent er usikre. Dette er på samme nivå som forrige måling i januar. Tilsynelatende har derfor debatten rundt Astra Zeneca vaksinen ikke fått flere til å si nei til koronavaksine generelt.

Synkende tillit til politikere

Undersøkelsen viser også at tilliten til forskere og leger/helsepersonell er høyere enn til myndighetspersoner, politikere og journalister ved uttalelser om korona i media. Spesielt har det vært et tillitsfall for politikere. I april 2020 oppga 53 prosent at de hadde tillit til politikere når de uttalte seg om koronasituasjonen i media, mens i målingen i april 2021 har dette falt til 37 prosent. På tross for denne reduksjonen har nordmenn høyere tillit til norske politikere i disse spørsmålene enn svenskene. På en tilsvarende undersøkelse i Sverige svarte 22 prosent at de har tillit til politikere når de uttaler seg om koronaviruset i svenske nyhetsmedier. For forskere og leger/sykehuspersonell har tilliten holdt seg stabilt høy helt siden april i fjor.  

Undersøkelsen:

https://kommunikasjon.ntb.no/data/attachments/00125/5eb2fc3b-d8cf-4ac3-b015-123bf824cf9b.pdf

Undersøkelsen ble gjennomført av Kantar på oppdrag fra Forskningsrådet i perioden 8 –14 april. Antall respondenter: 1133

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om Forskningsrådet

Forskningsrådet
Forskningsrådet
Drammensveien 288
0283 OSLO

22 03 70 00https://www.forskningsradet.no

Forskningsrådet er den nasjonale organisasjonen for finansiering av forskning og eksperimentell utvikling (FoU) og FoU-støttet innovasjon. Forskningsrådet skal være en markert forsknings- og innovasjonspolitisk aktør nasjonalt og internasjonalt, en strategisk investor, en synlig og inkluderende samfunnsaktør og en kunnskapsbasert rådgiver. Gjennom disse rollene skal vi legge til rette for utviklingen av sterke forsknings- og innovasjonsmiljøer som hevder seg i den internasjonale konkurransen, skaper innsikt, bidrar til verdiskaping og til å løse de samfunnsutfordringene Norge og verdenssamfunnet står overfor. Forskningsrådet skal gi næring til nye ideer, gjøre grensesprengende forskning og radikal innovasjon mulig og jobbe for et samfunn der forskning brukes og deles. 

Følg pressemeldinger fra Forskningsrådet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Forskningsrådet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Forskningsrådet

91 forskningsprosjekter skal møte utfordringer i samfunn og næringsliv23.6.2021 09:05:00 CEST | Pressemelding

Regjeringen finansierer gjennom Forskningsrådet nesten 1,3 milliarder kroner i 91 forskningsprosjekter som skal være med å møte store utfordringer i samfunnet og næringslivet. Forskningsorganisasjonene utfører prosjektene i samarbeid med aktører fra det offentlige og næringslivet. Prosjektene skal gi ny kunnskap om blant annet hav og havbruk, helse, utdanning, samfunn, petroleum og energi.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom