Kredinor

Antall inkassosaker går betydelig ned

Del

Tall fra Kredinor til og med august 2020 viser en betydelig nedgang i antall inkassosaker. – Det er to viktige faktorer som gir denne nedgangen – myndighetsrelaterte tiltak som ble iverksatt i 2019 - og effekter av koronapandemien med lavere forbruk og betalingsutsettelser, sier Audun Rønningen Danielsen, kommersiell direktør i Kredinor.

Tall til og med august 2020 viser at antall inkassosaker har gått betydelig ned hos Kredinor, som er et av Norges største inkassoselskap. Kommersiell direktør Audun Rønningen Danielsen kommenterer nedgangen nærmere i denne artikkelen.
Tall til og med august 2020 viser at antall inkassosaker har gått betydelig ned hos Kredinor, som er et av Norges største inkassoselskap. Kommersiell direktør Audun Rønningen Danielsen kommenterer nedgangen nærmere i denne artikkelen.

Aktivitetsnivået gikk betydelig ned når det norske samfunnet «lukket» fra midten av mars. Det førte til at forbruk av en mengde kredittrelaterte produkter og tjenester forsvant eller ble lavere for en lang periode.

–Når folk ikke reiser, overnatter, parkerer eller passerer en bomring blir det ikke noen krav og heller ikke inkasso. Derfor er dette saker som rett og slett har blitt borte fordi folk ikke har benyttet seg av dem, understreker Audun Rønningen Danielsen.

Den andre store koronaeffekten handler om betalingsutsettelser. Både vi i Kredinor og våre oppdragsgivere gikk tidlig ut med budskapet om at vi ville strekke oss langt for å finne løsninger for de som tok kontakt med betalingsproblemer i koronaperioden.

– For vår del ble disse sakene i realiteten langt færre enn vi antok. I april som var toppmåneden for koronarelaterte henvendelser handlet kun 1,5 % av inngående henvendelser til oss om betalingsutsettelse. Vi vet ikke, men kan bare anta at de som har fått betalingsutsettelser over en lengre periode, spesielt fra bankene, kan gi en viss økning i oversendelser til inkasso i månedene som kommer, sier Audun Rønningen Danielsen.

Positive effekter av Gjeldsregisteret

Kredinor har over flere år vært markedsleder innenfor oppfølging av ubetalte krav knyttet til bank og forbruksfinansiering, strømkrav og nettleie samt parkering og telecom.

Mot slutten av fjoråret viste tallene for første gang på mange år en svak nedgang i antall inkassosaker i Norge. Dette var en ventet utvikling basert på myndighetenes reguleringer for å dempe forbruksgjeldsveksten, gjennom innføringen av Gjeldsregisteret i juli 2019 og forskriften om krav til finansforetakenes utlånspraksis for forbrukslån fra mai 2019. 

– Allerede i november 2019 startet nedgangen i saksinngangen knyttet til forbruksgjeld, en nedgang som har fortsatt til og med august 2020 sier Audun Rønningen Danielsen. – Gjennom gjeldsregisteret får våre oppdragsgivere viktig informasjon til behandlingen av lånesøknader. Det innebærer at flere som tidligere kunne få forbrukslån og kredittkort ikke får det lenger, understreker han.

Nedgang i antall inkassosaker totalt for året

Kredinor er Norges største inkassoselskap målt i antall saker, med en markedsandel på 22,5 prosent. Ved utgangen av august har nedgangen i antall inkassosaker vært på 15 prosent i Kredinor. – Vi tror imidlertid at antallet inkassosaker kan øke noe gjennom høsten, noe som også er et naturlig sesongmønster. Vi tror imidlertid ikke vi når opp til nivåene for tilsvarende måneder i 2019. For året som helhet tror vi derfor på en betydelig nedgang i antall inkassosaker, avslutter Audun Rønningen Danielsen i Kredinor.

Nøkkelord

Kontakter

Audun Rønningen DanielsenKommersiell direktør Kredinor

Leder for salg, marked, analyse og kundeansvarlige i Kredinor. Ansvarlig for porteføler.
Foto: Jo Michael

Tel:+47 45028792Audun.Danielsen@kredinor.no

Bilder

Tall til og med august 2020 viser at antall inkassosaker har gått betydelig ned hos Kredinor, som er et av Norges største inkassoselskap. Kommersiell direktør Audun Rønningen Danielsen kommenterer nedgangen nærmere i denne artikkelen.
Tall til og med august 2020 viser at antall inkassosaker har gått betydelig ned hos Kredinor, som er et av Norges største inkassoselskap. Kommersiell direktør Audun Rønningen Danielsen kommenterer nedgangen nærmere i denne artikkelen.
Last ned bilde
Illustrasjonen viser nedgangen i antall inkassosaker i Kredinor fra 2019 til 2020. Vi ser størst utslag i april og juli. Selv om antallet inkassosaker kan øke noe utover høsten tror Kredinor på en betydelig nedgang totalt sett for året.
Illustrasjonen viser nedgangen i antall inkassosaker i Kredinor fra 2019 til 2020. Vi ser størst utslag i april og juli. Selv om antallet inkassosaker kan øke noe utover høsten tror Kredinor på en betydelig nedgang totalt sett for året.
Last ned bilde

Lenker

Om Kredinor

Kredinor
Kredinor
Rådhusgata 27
0158 Oslo

+47 22 00 91 00http://www.kredinor.no

Kredinor er Norges største inkassoselskap målt i antall saker. Av de 10,1 millioner sakene som ble sendt til inkassoselskapene i 2019, mottok Kredinor nær 2,3 millioner. Dette tilsvarer en markedsandel for Kredinor på 22,5 prosent av totalt antall saker i 2019. Av de 10,1 millioner sakene var 6,3 millioner rene inkassosaker, hvorav 1,5 millioner ble behandlet av Kredinor. Kredinor har rundt 500 ansatte på hovedkontoret i Oslo og 9 avdelingskontor i Norge. Selskapet har nordisk virksomhet gjennom Kredinor AB i Sverige og Kredinor A/S i Danmark. 

Følg saker fra Kredinor

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kredinor på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kredinor

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom