Statens vegvesen

Anmeldte fem transportbedrifter i Hedmark i 2020

Del

Til sammen kontrollerte Statens vegvesen 31 transportbedrifter for brudd på kjøre- og hviletidsreglene.

Illustrasjonsbilde: Kontrollørene på Ånestad kontrollstasjon har analysert utskrifter som dette for å avsløre brudd på reglene for kjøre- og hviletid.
Illustrasjonsbilde: Kontrollørene på Ånestad kontrollstasjon har analysert utskrifter som dette for å avsløre brudd på reglene for kjøre- og hviletid.

- Kjøre- og hviletidsreglene er til for å unngå at trøtte og uopplagte sjåfører kjører langs vegene våre. Dette er viktig for alle trafikanters sikkerhet. Reglene skal også bidra til at førere har gode arbeidsvilkår og at alle bedrifter konkurrerer på lik linje. Når vi anmelder en bedrift for brudd på disse reglene, betyr det at det vi har avdekket er alvorlig, sier fagleder i Statens vegvesen, Geir Thomas Finstad.

332 førere i de 31 bedriftene ble kontrollert. Til sammen avdekket Statens vegvesen 1294 overtredelser og fem bedrifter ble altså anmeldt for grove og systematiske brudd på regelverket.

Kjørte med annen persons sjåførkort

En av bedriftene ble anmeldt etter at det ble avdekket at en av deres ansatte kjørte med en annen førers sjåførkort.

- Sjåførkortet er et personlig smartkort som registrerer hver enkelt sjåførs kjøre- og hviletid. I dette tilfellet oppdaget vi at en fører gjentatte ganger hadde brukt sjåførkortet til en fører som var ansatt i en annen bedrift. Analyser av timelister og utskrifter fra sjåførkortet viste at det til sammen var kjørt over 1.100 kilometer på dette kortet. Det man oppnår med dette er å omgå bestemmelsene om kjøre- og hviletid, slik at kjøreperioden kan forlenges og man kan unnlate å ta lovpålagt døgnhvil, sier Finstad.

Føreren som misbrukte sjåførkortet, hadde i utgangspunktet bare enkelte mindre brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. De innleverte dataene fremsto som ekte, men viste ikke det reelle forholdet. Føreren byttet sjåførkort og kjørte på dette får å få det til å se ut som at han fulgte reglene.

Bedriften er ansvarlig for brudd

- Etter at vi avslørte manipuleringen oppdaget vi flere grove brudd. Dette resulterte i en anmeldelse av både fører og bedrift. Alle transportbedrifter skal regelmessig kontrollere at bestemmelsene om kjøre- og hviletid blir fulgt. Bedriften er ansvarlig for overtredelser som er begått av foretakets førere, og skal organisere arbeidet til førerne slik at de er i stand til å følge kjøre- og hviletidsbestemmelsene, sier Finstad.

Resultatet i dette tilfellet ble et forelegg på 10.000 kroner til fører, mens transportforetaket fikk 30.000 kroner i forelegg. Tidligere i 2020 har tre drosjeselskap i Hedmark vedtatt forelegg for brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene på henholdsvis 40.000, 50.000 og 75.000 kroner.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Illustrasjonsbilde: Kontrollørene på Ånestad kontrollstasjon har analysert utskrifter som dette for å avsløre brudd på reglene for kjøre- og hviletid.
Illustrasjonsbilde: Kontrollørene på Ånestad kontrollstasjon har analysert utskrifter som dette for å avsløre brudd på reglene for kjøre- og hviletid.
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg saker fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Statens vegvesen

E18/E39 Gartnerløkka - Kolsdalen er Sørlandets mest trafikkerte knutepunkt2.3.2021 18:25:47 CETKronikk

Dagens vegsystem på Gartnerløkka lider av følgefeil fra de tidligste tider. Mange kaller området en «gordisk knute» som fører til køer og forsinkelser. Vegsystemet er sårbart i en beredskapssituasjon og passer dårlig i en by. Det har også dårlige forhold for gående og syklende. Ikke er det miljøvennlig, ei heller samfunnsøkonomisk. For hvert år med økende trafikk blir dagens vegsystem dårligere og dårligere. Derfor må Gartnerløkka - Kolsdalen bygges nå. Uavhengig av Ytre ringveg Prosjektet E18/E39 Gartnerløkka - Kolsdalen er planlagt og regulert parallelt med tilgrensede arealer og aktiviteter som ferjehavn, jernbanestasjon, bussterminal, byutvikling på arealer til Bane NOR (Quadrum), ny Havnegate og Vestre Strandgate som sentral kollektivgate. Statens vegvesen har planlagt både prosjektet Gartnerløkka - Kolsdalen og prosjektet Ytre ringveg rundt Kristiansand. Nye Veier AS har fått oppdraget med å regulere og bygge Ytre ringveg. Den er et landevegsprosjekt med stor andel tunnel, mens G

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom