Statens vegvesen

Anleggsarbeid ved Strand kan gi E18-kø til helgen

Del
Til helgen flyttes trafikken i østgående E18-løp ved Strand i Bærum over i ny trasé. Arbeidene medfører nedsatt kapasitet på E18 inn mot Oslo allerede fra fredag morgen.
Skisse som viser midlertidig omlegging av E18 ved Strand
Skisse som viser midlertidig omlegging av E18 ved Strand

Arbeidet med å bygge den midlertidige østgående E18-traséen sør for dagens trasé ved Strand/Holtet er nå ferdig. Fredag 14. oktober starter jobben med å knytte gammel og ny vei sammen. Til dette trengs det plass for maskinene. Veien snevres da inn over en strekning på rundt 700 meter. Det innebærer at kollektivfeltet forbi Strand/Holtet stenges fra fredag morgen.

- E18 ved Strand i Bærum vil fra tidlig fredag morgen til søndag ettermiddag ha redusert kapasitet. Dette vil særlig kunne skape ekstra kødannelse inn mot Oslo fredag morgen. Jeg oppfordrer derfor alle som har mulighet til å reise kollektivt, sykle eller ha hjemmekontor fredag 14. oktober, sier byggeleder Hege Gran-Henriksen.

Bussholdeplass Strand flyttes

Samtidig som E18-trafikken østover flyttes over på ny midlertidig trase, vil bussholdeplassen Strand østgående flyttes lengre øst. Den vil få omtrent samme plassering som tidligere Kveldsro holdeplass (nedlagt), ca. 300m mot Oslo.

Vestgående E18-løp legges om etter nyttår

Denne trafikkomleggingen på E18 er en ny milepæl i de forberedende arbeidene mellom Fornebukrysset-Strand, som inngår i byggingen av etappe 1 av Vestkorridoren mellom Fornebukrysset og Ramstadsletta. Utover vinteren kommer det omlegging av vestgående løp, retning Drammen. Det skjer først etter nyttår.

Kontakter

Bilder

Skisse som viser midlertidig omlegging av E18 ved Strand
Skisse som viser midlertidig omlegging av E18 ved Strand
Last ned bilde
Byggeleder Hege Gran-Henriksen
Byggeleder Hege Gran-Henriksen
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.