Norsk Friluftsliv

Ankesaken om Nordkapp: – Nok en seier for friluftslivet og allemannsretten

Del

Nordkapp kommune vant i dag over hotellkjeden Scandic i ankesaken i den langvarige striden om Nordkapp-platået. Norsk Friluftsliv er svært fornøyd med dommen.

OMSTRIDTE INNGANGSPENGER: Norsk Friluftsliv har i mange år kritisert Scandics innkreving av avgift fra besøkende til Nordkapp-platået. Foto: Wanda Nordstrøm
OMSTRIDTE INNGANGSPENGER: Norsk Friluftsliv har i mange år kritisert Scandics innkreving av avgift fra besøkende til Nordkapp-platået. Foto: Wanda Nordstrøm

– Dette er en prinsipielt viktig dom, og en seier for friluftslivet og allemannsretten. Ingen skal kunne tjene penger på folks tilgang til naturen vår, sier Knut J. Herland, styreleder i Norsk Friluftsliv, om dommen som falt i dag. 

Ankesaken mellom Scandic Hotelsog Nordkapp kommune ble behandlet i Hålogaland lagmannsrett. Staten, ved regjeringsadvokaten, inngikk som partshjelp for kommunen. 

Lagmannsretten stadfester tingrettens dom, som sier at hotellkjeden ikke har lov til å innkreve parkeringsavgift fra besøkende til friluftsområdet på Nordkapp-platået, uten løyve fra kommunen. I tillegg stadfester dommen at hele Nordkapp-platået, inkludert området ved globusen er utmark, i tråd med friluftsloven.  

Langvarig konflikt om besøksavgift

Norsk Friluftsliv har arbeidet med Nordkapp-saken i over 30 år, og har vært spente på resultatet av ankesaken, forteller Herland.

Den langvarige konflikten om det populære turistmålet handler om tolkningen av friluftslovens § 14 om adgang til å kreve avgifter for besøkende i naturen. Norsk Friluftsliv, som er fellesorganisasjonen for de 18 store friluftslivsorganisasjonene, har hele tiden hevdet at Nordkapp-platået er et utmarksområde etter friluftsloven, og at parkeringsplassen er en utfartsparkering og omfattes av friluftslovens § 14. 

Scandic har på sin side ment at det populære turistmålet er et næringsområde, som ikke omfattes av friluftsloven. 

I dommen fra lagmannsretten får Nordkapp kommune, sammen med staten, medhold i at området dekkes av friluftsloven. Scandic Hotels AS er også dømt til å betale saksomkostninger.

Berømmer kommunens innsats

– Dagens dom bekrefter at Nordkapp-platået først og fremst er et friluftsområde, som i prinsippet skal omfattes av allemannsretten, herunder at parkeringsplassen er å anse som en utfartsparkering etter § 14 i friluftsloven. Dette er i samsvar med Norsk Friluftslivs oppfatning og i tråd med tolkingen til kommunen, statsforvalteren, departementet og Sivilombudet, sier Herland. 

Norsk Friluftsliv berømmeog takkeNordkapp kommune for å ha stått i er en krevende og belastendesak over lang tid. 

– Kommunens innsats har vært viktig for alle som er glad i friluftsliv og allemannsretten, avslutter Herland. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

OMSTRIDTE INNGANGSPENGER: Norsk Friluftsliv har i mange år kritisert Scandics innkreving av avgift fra besøkende til Nordkapp-platået. Foto: Wanda Nordstrøm
OMSTRIDTE INNGANGSPENGER: Norsk Friluftsliv har i mange år kritisert Scandics innkreving av avgift fra besøkende til Nordkapp-platået. Foto: Wanda Nordstrøm
Last ned bilde

Om Norsk Friluftsliv

Norsk Friluftsliv
Norsk Friluftsliv
Nedre Slottsgt. 25
0157 Oslo

23 31 09 80http://www.norskfriluftsliv.no

Norsk Friluftsliv er
fellesorganisasjonen for 18 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 950 000 medlemskap og representerer over 5000 lokale lag og foreninger. Organisasjonene har individuelle medlemskap og er åpne for alle. De er landsomfattende eller har mer enn 10 000 medlemmer. Organisasjonene har ikke motorferdsel eller organisert konkurranseaktivitet som hovedformål. 

Norsk Friluftsliv arbeider for
- et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon, som gjennom tradisjonelle og nye aktivitetsformer fremmer friluftsliv for alle.

- å fremme saker av felles interesse for organisasjonene overfor myndighetene og andre aktuelle målgrupper.

- helse, trivsel og økt forståelse for naturens egenverd gjennom naturopplevelser.

- å fremme allemannsretten og allmennhetens tilgang til og bruk av naturen.