Felleskjøpet Agri

Anker Infor-saken til Høyesterett

Del

Felleskjøpet Agri ble i dom avsagt av Eidsivating lagmannsrett 13. juli 2021 dømt til å betale Infor erstatning på 84 millioner kroner med tillegg av renter, og saksomkostninger på 50 millioner. -Vi mener dommen har klare rettslig prinsipielle spørsmål som må klargjøres, mellom annet for hvordan utfordringer i store IT-prosjekter i privat og offentlig sektor blir håndtert mellom partene, og at disse spørsmålene er av stor samfunnsmessig betydning. Vi har derfor anket saken til Høyesterett, sier Trine-Marie Hagen, økonomidirektør i Felleskjøpet Agri.

På grunn av Infors vesentlige forsinkelse og ensidige stans av prosjektet, hevet Felleskjøpet i 2016 avtalen med IT-selskapet Infor om levering av nytt ERP-system. Felleskjøpet gikk deretter til erstatningssak mot Infor. Dom ble avsagt av Nedre Romerike tingrett 9. februar 2018. Tingretten konkluderte med at Infor hadde opptrådt grovt uaktsomt, og Felleskjøpet ble tilkjent 288 millioner kroner i erstatning. I ankesaken i Eidsivating lagmannsrett fikk Infor medhold og Felleskjøpet ble dømt til å betale erstatning på 84 millioner kroner med tillegg av renter, og saksomkostninger på 50 millioner.

-Felleskjøpet Agri er svært overrasket og skuffet over lagmannsrettens dom og har nå besluttet å anke dommen inn for Høyesterett. Dette gjør vi med bakgrunn i det store spriket mellom de to dommene som er avgitt av henholdsvis tingretten og lagmannsretten. Vi mener at sider av saken bør behandles av Høyesterett for å klargjøre viktige rettslige spørsmål knyttet slike avtaler om store IT-leveranser basert på Statens standardavtaler, sier Trine-Marie Hagen, økonomidirektør i Felleskjøpet Agri.  

Om saken blir tatt opp til behandling i Høyesterett avgjøres av Høyesteretts ankeutvalg og deres avgjørelse er antatt å foreligge innen årsskiftet.

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Felleskjøpet Agri

Felleskjøpet Agri
Felleskjøpet Agri
Depotgata 22
2000 Lillestrøm

72505050https://www.felleskjopet.no

Konsernet Felleskjøpet Agri har en omsetning på 17,3 milliarder og 4080 ansatte, og er den viktigste leverandøren av driftsmidler og teknologi til norsk landbruk. Felleskjøpets virksomhet omfatter også til sammen 210 butikker i Norge og i Sverige, eiendomsdrift, brød og bakevarer, utstyr til park og anlegg samt fôr og utstyr til kjæledyr. Felleskjøpet er et samvirke eid av 44 000 bønder. Felleskjøpet er markedsregulator for korn, og innkjøps- og salgssamvirke for medlemmene. Felleskjøpets hovedmål er å bidra til å styrke medlemmenes økonomi på kort og lang sikt.

Følg pressemeldinger fra Felleskjøpet Agri

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Felleskjøpet Agri på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Felleskjøpet Agri

Halvårsresultat 2021, Felleskjøpet Agri: God drift og fremgang i flere markeder16.8.2021 11:07:23 CEST | Pressemelding

Felleskjøpet Agri hadde i første halvår 2021 et resultat før skatt på 373 millioner kroner. De underliggende resultatene er gode, men resultatet preges negativt av avsetninger på 206 millioner kroner knyttet til erstatningssaken mot Infor. Fremgangen Felleskjøpet oppnår i markedet er et resultat av god drift og kostnadskontroll, økt omsetning i detaljhandelsvirksomheten og positive valutaeffekter.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom