Det Norske Travselskap

Ankebehandling i travets koboltsak

Del

Onsdag 8. november og torsdag 9. november vil DNTs Appellkomité behandle anken som Fabrice Souloy har inngitt etter behandlingen i DNTs Domskomité. I første instans ble travtreneren funnet skyldig i forsettelig brudd på DNTs dopingreglement og ble idømt 15 års utelukkelse og en halv million kroner i bot.

Advokat Staffan Uvabeck (t.v.) og travtrener Fabrice Souloy
Advokat Staffan Uvabeck (t.v.) og travtrener Fabrice Souloy

Siden saken handlet om fire forskjellige hester som hadde testet positivt både i forbindelse med Oslo Grand Prix på Bjerke Travbane og Elitloppet på Solvalla i 2016, ble det i juni 2017 en felles høring overfor DNTs Domskomité og STs Ansvarsnämnd. Dommen i hver av de to rettsinstansene er anket, men ankegrunnlaget er forskjellige. Derfor vil det bli to separate saker i henholdsvis DNTs Appellkomité og i STs Överdomstol.

Det er satt av to dager til ankebehandlingen. Fabrice Souloy har påberopt seg sin veterinær Francesco Allessandrini som vitne og dr. Marco Montana som ekspertvitne. Advokat Staffan Uvabeck vil være Souloys prosessfullmektige i saken, med hjelp av advokat Ole Hauge Bendiksen.

Leder i DNTs avdeling for hestevelferd, Anne V. Wangen vil være DNTs partsrepresentant. Advokat Niels Kiær er DNTs prosessfullmektig.

Saken vil være åpen for presse og publikum, og finner sted i Hestesportens Hus på Bjerke Travbane. Ankebehandlingen tar til kl 09:00 begge dager.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Advokat Staffan Uvabeck (t.v.) og travtrener Fabrice Souloy
Advokat Staffan Uvabeck (t.v.) og travtrener Fabrice Souloy
Last ned bilde

Om Det Norske Travselskap

Det Norske Travselskap
Det Norske Travselskap
Refstadveien 27
0589 Oslo

22 95 60 00http://www.travsport.no

Det Norske Travselskap (DNT) er en medlemsorganisasjon som består av 12 travforbund og 175 travlag. DNT organiserer virksomheten innen sporten gitt av det politisk valgte styret. På nasjonalt nivå er travsporten underlagt Landbruks- og matdepartementet.

Følg saker fra Det Norske Travselskap

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Det Norske Travselskap på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Det Norske Travselskap

10 års utelukkelse og 0,5 mill. kr i bot for Fabrice Souloy29.11.2017 13:15:00 CETPressemelding

Det Norske Travselskaps Appellkomité har behandlet den franske travtreneren Fabrice Souloys anke av DNTs Domskomités avgjørelse 20. juni 2017. I domskomitéen ble Fabrice Souloy kjent skyldig i forsettlig overtredelse av Dopingreglementets § 2 (1) bokstav a, ved at dopingprøver av hestene Your Highness, Un Mec d’Heripre, Lionel og Timone Ek etter løp på Bjerke Travbane 12. juni 2016 viste koboltinnhold langt over de fastsatte grenseverdiene. Souloy ble av Domskomitéen, i samsvar med Dopingreglementets § 11, ilagt utelukkelser for et tidsrom på 15 år, samt en bot på 500 000 kr. DNTs Appellkomité har stadfestet Domskomitéens kjennelse, med den endring at utelukkelsesperioden settes til 10 år, regnet fra 12. september 2016.

Kjennelse i Det Norske Travselskaps Appellkomité i saken mot travtrener Fabrice Souloy28.11.2017 21:55:29 CETPresseinvitasjon

Den franske travtreneren Fabrice Souloy påanket til Appellkomitéen den kjennelsen Det Norske Travselskaps Domskomité avsa 20. juni 2017, der Souloy ble funnet skyldig i forsettelig overtredelse av Dopingreglementets § 2 (1) bokstav a, og ble ilagt utelukkelser i samsvar med dopingreglementets § 11 for et tidsrom på 15 år, samt en bot på 500 000 kr. Den muntlige ankeforhandling for Apellkomitéen ble avholdt 8. og 9. november. Onsdag 29. november blir kjennelsen fra Appellkomitéen offentliggjort kl. 13:15 i Hestesportens Hus på Bjerke Travbane.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom