Mattilsynet

Andelen uvarslede dyrevelferdstilsyn øker

Del

I første tertial gjennomførte Mattilsynet tilsyn med dyrevelferden i 781 dyrehold. Andelen uvarslede tilsyn var større enn tidligere. Det ble avdekket få alvorlige brudd på dyrevelferdsloven, men andelen dyrehold med regelverksbrudd har økt noe.

Foto: Mattilsynet
Foto: Mattilsynet

Totalt gjennomførte Mattilsynet tilsyn i 995 dyrehold, i 781 av dem var dyrevelferd formålet med tilsynet. Dette viser Mattilsynets dyrevelferdsrapport for 1. tertial 2021.

Andelen tilsyn uten forhåndsvarsel har økt: For sau, svin og storfe ligger andelen uvarslede tilsyn nå på henholdsvis på 59, 65 og 68 prosent, mot 48, 40 og 54 prosent i tilsvarende tertial i 2020. For kjæledyr ligger den stabilt på rett under 90 prosent. At et tilsyn er uvarslet, betyr at inspektøren ikke kontakter dyreholderen før han eller hun kommer på besøk.

– Uvarslede inspeksjoner er viktig for at vi skal få se de faktiske forholdene i dyreholdet. EU-regelverket sier at uvarslede tilsyn skal være hovedregelen, sier Torunn Knævelsrud, seksjonssjef for dyrevelferd i Mattilsynet.

Prioriterer de mest alvorlige sakene

Antallet tilsyn er lavere enn i tilsvarende tertial i både 2019 og 2020. Mattilsynet har etablert nye systemer for et mer målrettet tilsyn med dyrevelferden. 

– For å få mest mulig ut av tilsynsarbeidet vårt, innenfor de ressursmessige rammene vi har, må vi prioritere de dyreholdene der risikoen for dårlig dyrevelferd er størst. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre kvaliteten på inspeksjonene, og å identifisere og prioritere de alvorligste sakene. Hver enkelt sak krever derfor større bruk av ressurser enn før, sier Knævelsrud.  

Svak oppgang i andelen dyrehold med regelverksbrudd

Mattilsynet fant regelverksbrudd i cirka 50 prosent av dyreholdene det ble ført tilsyn med. Det er en liten oppgang fra tidligere. Høyest er tallet for storfe, med avvik i 66 prosent av sakene.

– Det kan være flere grunner til at andelen dyrehold med avvik er noe høyere enn før. Vi jobber med å bli mer risikobaserte i vårt tilsyn, og da vil andelen naturlig nok gå oppover. En annen forklaring kan være mindre forhåndsvarsling av tilsyn, forteller Knævelsrud.

Selv om andelen avvik går opp, er det fortsatt få saker som omhandler alvorlig vanskjøtsel av dyr.

Får økt kunnskap om svinenæringen

En viktig satsning for Mattilsynet i 2021, er en tilsynskampanje på svin. I motsetning til det vanlige tilsynsarbeidet, er denne kampanjen ikke risikobasert. Den skal gi informasjon om den generelle situasjonen for dyrevelferden i norske svinehold. Mattilsynet skal på inspeksjon i 600 tilfeldig utvalgte svinebesetninger over hele landet. Inspektørene vil blant annet se på oppstalling av purker før og etter fødsel, håndtering av syke og skadde dyr, grisenes tilgang på plass, mat og drikke, og bruk av strø og rotemateriale. Kampanjen vil være ferdig i 2022. 

– God velferd for griser er viktig. Vi skal kartlegge hvordan grisene har det, og om driften i svineholdet er i tråd med regelverket for dyrevelferd. I kampanjen vil vi også gi bonden veiledning om regelverket, slik at det blir enklere å gjøre rett, sier Knævelsrud.

Nøkkelord

Kontakter

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Bilder

Foto: Mattilsynet
Foto: Mattilsynet
Last ned bilde

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

Mattilsynet opphever portforbudet for fjørfe og andre fugler i fangenskap fra 3. september3.9.2021 11:41:24 CEST | Pressemelding

Høypatogen fugleinfluensa ble for første gang påvist i Norge i november 2020. Siden det har vi hatt strenge smitteverntiltak for å hindre smitte fra ville til tamme fugler. Det er ikke påvist tilfeller av fugleinfluensa i Norge siden 29. juli. Det betyr at vi nå kan lette på portforbudet og noen andre tiltak som vi innførte 2. juli for 37 kommuner i fylkene Vestfold og Telemark og Viken sier Anne Marie Jahr, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet. Portforbudet for fjørfe i disse kommunene blir opphevet 3. september.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom