Samfunnsbedriftene

Amund Hellesø er ny styreleder i NFKK

Del
Ordfører Amund Hellesø, fra Nærøysund kommune i Trøndelag, er ny styreleder i Nettverk for fjord og kystkommuner. Han tar over styreledervervet etter Hitra-ordfører Ole L. Haugen.

NFKK ble startet opp i 2009 med formål å sikre at kommunene skulle sitte igjen med mer av verdiene som ble skapt av havbruksnæringen. Hellesø tar nå over etter Haugen, som har ledet NFKK siden oppstarten.

- NFKK har, under Haugens ledelse, blitt kysten viktigste stemme. Med fjord- og kystkommunenes utfordringer er nettverket viktigere enn noen gang. Vi skal fortsatt være en tydelig stemme for kystens interesser, fra Lindesnes til Nordkapp, sier Hellesø.

På årsmøtet ble også nettverkets arbeidsplan for den kommende perioden vedtatt. Viktige arbeidsområder for nettverket er blant annet forvaltning, regulering og verdiskaping knyttet til havets og kystens ressurser, samferdsel og rent hav.

Havet gir velstand

- Norge har vokst opp fra havet, og vår fremtidige velstand er tett knyttet til hvordan vi utnytter mulighetene i havrommet. Fjord- og kystkommunene er med andre ord i sentrum i den videre utviklingen av landet. Uten sterke kystsamfunn vil det være vanskelig å utnytte disse mulighetene, fortsetter Hellesø.

- Samferdselsinvesteringene i kystinfrastruktur har i alt for lang tid vært nedprioritert. Skal vi ha noen til høste av ressursene og skape verdiene på kysten av Norge, må regjeringen prioritere dette i det pågående NTP-arbeidet. Det forventer kystens befolkning av en Ap/Sp-regjering, sier Hellesø.

Havbruksbeskatning har den siste tiden stått høyt på agendaen. Nettverket har vært tydelig på at denne viktige næringen, med tilhørende politiske målsettinger, krever forutsigbare rammevilkår som bidrar til bærekraftig vekst og mer bearbeiding innenlands.

- Havbruk er en av de viktigste næringene langs kysten. Og potensialet for vekst er stort. Men det fordrer at rammebetingelsene stimulerer til bærekraftig vekst, og mer bearbeiding innenlands. Nettverket skal jobbe for at dette blir en realitet, sier Hellesø.

Krever forutsigbarhet

- Grunnrenteskatteforslaget har skapt stor usikkerhet langs kysten, og nettverket er skuffet over prosessen og manglende konsekvensutredning. Skal dette fortsatt være en fremtidsnæring for kysten og landet, må det skapes en forutsigbarhet gjennom et bredt politisk forlik i Stortinget, sier Hellesø.

Nettverket har i dag 80 medlemmer, og medlemskommunene er vertskap for over to tredjedeler av all oppdrettsproduksjon i Norge.

- NFKK vokser og flere ser det gode arbeidet som er lagt ned over tid. Vi ønsker nye medlemmer velkommen, og ser frem til å jobbe godt for en fremtidig utvikling av kysten, avslutter Hellesø.

Kontakt ordfører og styreleder i NFKK for ytterligere kommentarer:
Mobil: 909 73 535, E-post: amund.helleso@naroysund.kommune.no

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Last ned bilde
Styreleder Amund Hellesø i NFKK
Styreleder Amund Hellesø i NFKK
Last ned bilde

Lenker

Om Samfunnsbedriftene

Samfunnsbedriftene
Samfunnsbedriftene
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo

24 13 27 00http://www.samfunnsbedriftene.no

Medlemmene i NFKK dekker store deler av havområdet langs den norske kystlinjen fra Nordkapp i nord til Farsund i sør. Per i dag har vi 80 medlemmer og vi blir stadig flere i nettverket.

Følg pressemeldinger fra Samfunnsbedriftene

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Samfunnsbedriftene på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samfunnsbedriftene

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom