Plan International Norge

Alvorlig tilbakegang for jenters rettigheter og likestilling de siste årene

Del

Rapporten er basert på nøkkeltall om jenters utvikling de siste ti årene og viser at fremskrittene for likestilling dette tiåret er spist opp av de siste årenes tilbakeslag for jenters rettigheter og likestilling. Tre milliarder jenter og kvinner i 144 land rammes direkte.

Trinity (18) i Uganda har, i likhet med mange andre jevngamle, fått barn. Da skolene stengte ned som følge av pandemien eskalerte vold og overgrep mot jenter, mange har fått barn som en konsekvens. Foto: Plan International Norge.
Trinity (18) i Uganda har, i likhet med mange andre jevngamle, fått barn. Da skolene stengte ned som følge av pandemien eskalerte vold og overgrep mot jenter, mange har fått barn som en konsekvens. Foto: Plan International Norge.

– Det er opprørende at jenter i dag ikke har flere rettigheter enn mødregenerasjonen hadde for 10 år siden. Fremskrittene det siste tiåret er spist opp av befolkningsvekst, konflikt, pandemi, fattigdom og konservative krefter. Det er alvorlig at jenter i den fattigste delen av verden rammes hardest av tilbakeslagene, sier Kari Helene Partapuoli, generalsekretær i Plan International Norge.

Jenter som vokser opp i fattigdom, er drevet på flukt og lever i områder med krig og konflikt er spesielt utsatte. Det samme gjelder jenter som lever i land eller regioner hvor religiøse og konservative krefter systematisk fratar jenter rettigheter, som for eksempel i Iran, Afghanistan eller USA. Jenter med nedsatt funksjonsevne eller som identifiserer seg som LHBTQI+ er spesielt sårbare. I 2020 var det fortsatt 70 land som kriminaliserte sex med en av sammen kjønn.

 – Jenter verden over leder an i kampen for retten til å bestemme over sin egen kropp og sine egne liv. Iran er et ferskt eksempel på jenter og unge kvinners mot, sier Kari Helene Partapuoli.

Før pandemien så vi en nedgang i antall barneekteskap på verdensbasis og en nedgang i skadelige skikker som kvinnelig kjønnslemlestelse. Flere jenter begynte på skolen enn tidligere. Som følge av pandemien, krig og kriser går denne utviklingen igjen i feil retning.

– At utviklingen for jenter har gått i feil retning det siste tiåret er svært bekymringsfullt. Det viser at likestillingsarbeidet ikke har greid å møte jenters utfordringer. Vi trenger lovverk som reelt sikrer retten til trygg og selvbestemt abort, forbyr barneekteskap og sikrer politiske- og økonomiske rettigheter. Vi må endre holdninger som hindrer jenter i å kle seg i det de selv ønsker og utdanne seg til det de selv vil. Vi må komme til et punkt hvor unge kvinner i hele verden selv kan bestemme når, om og med hvem de vil ha barn, sier Partapuoli.  

Pandemien har forverret situasjonen for tenåringsjenter

Rapporten viser at 1 av 3 kvinner, 736 millioner, har vært utsatt for fysisk og/ eller seksualisert vold minst en gang siden de var 15 år. Vold mot jenter og kvinner har økt som følge av Covid-19. I 2019 hadde 43% av seksuelt aktive tenåringsjenter mellom 15 og 19 år ikke tilgang på moderne prevensjonsmiddel, selv om de ønsket å unngå graviditet. Dette resulterte i 10 millioner uønskede graviditeter og 5,7 millioner aborter. Selv om mange land har forbedret juridisk beskyttelse av tilgangen til trygg abort, har andre, som Nicaragua, Polen og USA opphevet lovene som tidligere beskyttet retten til sikker abort.

Trinity (18) fra vest i Uganda er et eksempel på en jente som har mistet rettigheter og fått det vanskeligere som konsekvens av pandemien. Trinity har en datter på to år. Med et barn å ta vare på mister hun en rekke muligheter, og fremtidsutsiktene blir innskrenket.

 – Jeg var ikke på skolen på tre år på grunn av korona. Det var tøft for meg, sier Trinity.

Trinity gikk på skole inntil pandemien kom. Uganda var et av de landene som har hatt lengst koronastengte skoler. For Trinity var skolen stengt i tre år. Tiden var vanskelig, men hun møtte en mann som lovte å hjelpe henne gjennom den vanskelige tiden. Hun ble gravid med mannen. Nå er barnefaren ute av bildet, og Trinity alene med barnet. Selv om familien stiller opp, er det vanskelig å få tid til skolegang. Spesielt hvis datteren er syk eller trenger ekstra oppfølging.

 – Mitt råd til andre jenter er å holde seg på skolebenken, og la være å bli gravid, sier hun.

 Om rapporten:  

  • Rapporten Realising Every Girl’s Right to Flourish: A Review of Progress On the 10th Anniversary of the International Day of the Girl tar for seg hvordan utviklingen på jenters rettigheter har vært i perioden 2012-2022.
  • Hovedfunn fra rapporten påpeker at: 3 milliarder jenter og kvinner bor i land som scorer svakt på likestilling.Av 144 land i FNs Sustainable Development Goals (SDG) Gender Index er det ingen som har oppnådd likestilling. 98 % av verdens jenter og kvinner bor i de 144 landene.  
  • Rapporten viser at 1 av 3 kvinner, 736 millioner, har vært utsatt for fysisk og/ eller seksualisert vold minst en gang siden de var 15 år. Vold mot jenter og kvinner har økt som følge av Covid-19. I 2019 hadde 43% av seksuelt aktive tenåringsjenter mellom 15 og 19 år ikke tilgang på moderne prevensjonsmiddel, selv om de ønsket å unngå graviditet.
  • Metode: Rapporten er en gjennomgang av tall, statistikk og data som foreligger om jenters utvikling de siste 10 årene, hentet fra UNICEFs Multiple Overlapping Deprivation Analysis (MODA), Verdensbankens Human Capital Index, World Economic Forum’s Global Gender Gap Index (GGGI), EM2030 SDG Index (SDGI) som monitorerer likestilling i 144 land, samt tall fra ILO når det gjelder sysselsetting for unge mellom 15-24.

Til redaksjonene: 

  • Vi har ferskt intervju med Trinity (18) i Uganda som har opplevd at pandemiens stengte skoler har ført til en eskalering av vold og overgrep mot jenter. Hun har, i likhet med mange av vennene sine, fått barn. Bilder av Trinity: https://www.filemail.com/d/nssobciaxrvpjuifotokredit: Plan International Norge.
  • Vår generalsekretær stiller til intervju / i studio dersom det er aktuelt for dere å gjøre noe på dette.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Trinity (18) i Uganda har, i likhet med mange andre jevngamle, fått barn. Da skolene stengte ned som følge av pandemien eskalerte vold og overgrep mot jenter, mange har fått barn som en konsekvens. Foto: Plan International Norge.
Trinity (18) i Uganda har, i likhet med mange andre jevngamle, fått barn. Da skolene stengte ned som følge av pandemien eskalerte vold og overgrep mot jenter, mange har fått barn som en konsekvens. Foto: Plan International Norge.
Last ned bilde

Dokumenter

Om Plan International Norge

Plan International Norge
Plan International Norge
Tullins gate 4C
0166 Oslo

56 09 99 09http://www.plan-norge.no

Plan International er en global bistandsorganisasjon som jobber for at alle barn skal ha like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter Plan jenter først. Vi jobber i mer enn 50 land og driver prosjekter i 55.000 lokalsamfunn verden over. Vi jobber særlig med barns beskyttelse mot vold og overgrep, forhindre barneekteskap, få unge ut i arbeid, og for tenåringsjenter i kriser.

Følg pressemeldinger fra Plan International Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Plan International Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Plan International Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom