SINTEF

Alt ligger til rette for utslippsfrie byggeplasser i Oslo

Del

Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser kan bli virkelighet om ikke veldig lenge, viser en konsekvensutredning.

På denne utslippsfrie anleggsplassen på Vålerenga brukes elektrisk lastebil, ladekonteiner og elektriske gravemaskiner. Foto: Klimaetaten i Oslo
På denne utslippsfrie anleggsplassen på Vålerenga brukes elektrisk lastebil, ladekonteiner og elektriske gravemaskiner. Foto: Klimaetaten i Oslo

Oslo har som mål at all bygge- og anleggsvirksomhet i kommunen skal være utslippsfri i 2030. Fra 2025 skal alle bygge- og anleggsarbeider på oppdrag fra Oslo kommune gjennomføres utslippsfritt.

Har gjennomført konsekvensutredning

SINTEF har nå gjennomført en konsekvensutredning om utslippsfrie byggeprosesser i kommunen. Rapporten Utslippsfri byggeprosess i Oslo – Konsekvensutredning baserer seg på en kvantitativ analyse av energi- og effektbehov, merkostnader og oversikt over verdiskaping og sysselsetting.

I tillegg er det brukt kvalitativ metode for å beskrive markedsutsiktene. Målet har vært å belyse endringer i energi- og effektbruk, kostnader og andre konsekvenser som følge av overgangen til utslippsfrie byggeprosesser i Oslo. Forskerne bak utredningen har også utviklet framtidsscenarioer fram mot 2025 og 2030.

– Vi har gjennomført energi- og effektberegninger, kostnadsberegninger, intervjuer, en workshop samt markedsanalyser for å utvikle fremtidsscenarioer for Oslo kommune, forteller SINTEF-forsker Marianne Kjendseth Wiik.

Energi- og effektberegningene er gjennomført for en tenkt hundre prosent elektrisk byggeplass og en tenkt hundre prosent elektrisk anleggsplass.

I dag er det kun en liten andel av bygge- og anleggsplassene i Oslo som benytter elektrisitet. Om alle bygge- og anleggsplasser i kommunen elektrifiseres, tilsier det en økning på 77–97 GWh i energibehovet fra i dag og fram mot 2030.

Økte investeringskostnader, men lavere driftskostnader

Konsekvensutredningen viser at elektrifisering av bygge- og anleggsplasser vil føre til økte investeringskostnader de neste årene, men at disse vil reduseres over tid.

Kostnadene må ses på i et livsløpsperspektiv, sidene driftskostnadene vil være vesentlige lavere for elektriske anleggsmaskiner og kjøretøy sammenlignet med dieseldrevne.

– Avhengig av energiprisene kan de lavere driftskostnadene føre til at det elektriske alternativet er konkurransedyktig på pris over en analyseperiode på fem til seks år, sier Kjendseth Wiik.

Framtidsbildet

Konsekvensutredningen tegner fire ulike framtidsscenarioer som vurderer effekten av krav fra Oslo kommune og tilgjengelighet av utslippsfrie løsninger fram mot 2025 og 2030:

  1. Utslippsfritt har blitt normalen
  2. Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser i Oslo
  3. Fossilfrie bygge- og anleggsplasser
  4. Fossile bygge- og anleggsplasser

– Vi anslår at man er vel på vei mot scenario 1 eller 2. Det er lite som tilsier at man skal havne i scenario 4, sier Kjendseth Wiik.

Prosjektet er finansiert av Oslo kommune ved Klimaetaten.

Kontakter

Bilder

På denne utslippsfrie anleggsplassen på Vålerenga brukes elektrisk lastebil, ladekonteiner og elektriske gravemaskiner. Foto: Klimaetaten i Oslo
På denne utslippsfrie anleggsplassen på Vålerenga brukes elektrisk lastebil, ladekonteiner og elektriske gravemaskiner. Foto: Klimaetaten i Oslo
Last ned bilde

Om SINTEF

SINTEF
SINTEF
Strindveien 4
7034 Trondheim

40 00 51 00http://www.sintef.no

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2200 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn
www.sintef.no

Følg pressemeldinger fra SINTEF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra SINTEF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra SINTEF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom