GlobeNewswire by notified

Alm. Brand A/S - Delårsrapport for 3. kvartal 2022

Del

Selskabsmeddelelse nr. 20/2022

Delårsrapport for 3. kvartal 2022

Alm. Brand Groups (i det følgende omtalt ”Alm. Brand Group” eller ”Koncernen”) resultat for 3. kvartal 2022 inkluderer resultatet fra Alm. Brand Forsikring (”Alm. Brand”) og øvrige aktiviteter samt den overtagne danske forretning fra Codan Forsikring (”Codan). Sammenligningstal for 3. kvartal 2021 er baseret på rapporterede tal eksklusive Codan, og den organiske udvikling afspejler således alene udviklingen i Alm. Brandsfortsættende aktiviteter.

  • Alm. Brand Groupsbruttopræmieindtægtermere end fordoblede til 2.902mio. kr. i 3. kvartal 2022efter indregning af Codan og understøttet af en fortsatmeget tilfredsstillende organisk vækst i Alm. Brand 5,1 %.
  • Det forsikringstekniske resultat steg til et overskud på 370 mio. kr. mod 170 mio. kr. i samme kvartal 2021.Resultatet afspejler etsamlet set tilfredsstillende skadeforløb, realiserede synergigevinster og en positiv effekt på erstatningshensættelserne fra et højere renteniveau.
  • Den negative udvikling på de finansielle markeder i august og september medførte et samlet tab på investeringer på 63 mio. kr. i kvartalet mod en gevinst på 8 mio. kr. i samme kvartal sidste år.
  • Alm. Brand Group opjusterede medio oktober og fastholder hermedsin forventning til det forsikringstekniske resultat til 1.050-1.100 mio. kr. eksklusive afløbsgevinster og -tab i årets sidste kvartal.

Adm. direktør Rasmus Werner Nielsen udtaler:

Vi er nu godt i gang som en samlet koncern, og vi ser allerede de første positive effekter fra sammenlægningen af Codan og Alm. Brand. Samtidig med at de forventede synergigevinster er begyndt at ramme bundlinjen,fastholder vi det stærke momentum i forsikringsdriften, som vi har haft de seneste mange kvartaler. Dertil kommer, at den positive udvikling i præmieindtægterne og den fortsatte kundetilgang vidner om, at vores kunder gerne vil Alm. Brand Group. Vi fortsætter med at styrke værditilbuddene til vores kunder med udgangspunkt i det bedste fra begge selskaber og med at eksekvere på sammenlægningen.

Det forsikringstekniske resultat blev et overskud på 370 mio. kr. mod 170 mio. kr. i 3. kvartal 2021. Resultatet er sammensat af et forsikringsteknisk resultat i henholdsvis Alm. Brand på 258 mio. kr. og Codan på 112 mio. kr. Resultatet afspejler på flere fronter en tilfredsstillende udvikling, hvor lønsomhedsforbedrende tiltag og realisering af synergigevinster afvejer højere gennemsnitlige skadesudbedringsomkostninger, og hvor et højere renteniveau isoleret set reducerer omfanget af erstatningshensættelser.

Investeringsresultatet blev i 3. kvartal 2022 et tab på 63 mio. kr. Resultatet er isoleret set ikke tilfredsstillende, men skal ses i lyset af en negativ udvikling på de finansielle markeder i sidste halvdel af kvartalet med fortsatte fald i aktiekurserne samt stigninger i renter og udvidelser af kreditspænd til følge.

Resultatet af øvrige aktiviteter blev et underskud på 13 mio. kr. før skat, heri indeholdt såvel koncernudgifter som resultatet af pantebrevs- og inkassoporteføljen. Alm. Brand Groups resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige omkostninger i 3. kvartal 2022 blev herefter et overskud på 294 mio. kr. før skat mod et overskud på 174 mio. kr. før skat i 3. kvartal 2021.

Kvartalets resultat indeholder tillige særlige omkostninger på 60 mio. kr. relateret til integration af Codan og realisering af synergier. Derudover indeholder resultatet 90 mio. kr. i afskrivninger på immaterielle aktiver, og koncernens samlede resultat for 3. kvartal 2022 blev herefter et overskud på 144 mio. kr. før skat.

Combined Ratio blev på 87,3 efter indregning af resultatet fra Codan. I Alm. Brand blev Combined Ratio i kvartalet på 82,2 mod 87,7 i samme kvartal 2021 med forbedringer i såvel skadeforløb som omkostningsprocent.

Synergier og andre omkostningsinitiativer

I forbindelse med akkvisitionen af Codan annoncerede Alm. Brand Group forventede synergier på 600 mio. kr. med regnskabsmæssig effekt i 2025. Der er efter overtagelsen af Codan gennemført initiativer inden for væsentligst nedlæggelse af dobbeltfunktioner i stabsafdelinger og realisering af stordriftsfordele i skadesservice, der vil medføre synergigevinster på 110 mio. kr. med regnskabsmæssig effekt i indeværende år, hvoraf 54 mio. kr. har påvirket resultatet positivt ved udgangen af 3. kvartal 2022. Den årlige regnskabsmæssige effekt af de realiserede synergier vil være en gevinst på 200 mio. kr. gældende fra 2023.

Alm. Brand Group vil løbende offentliggøre information om udviklingen i realiseringen af synergier frem mod 2025.

Derudover er der gennemført en reduktion af organisationen på 110 stillinger, hvoraf hovedparten er sket ved nedlæggelse af ubesatte stillinger. Reduktionen er sket på tværs af organisationen med et væsentligt bidrag fra bankassurance. Med dette tiltag adresseres først og fremmest omkostningsniveauet i Codan, der efter overtagelsen har vist sig at være højere end oprindeligt forventet, og besparelserne skal således ses som et væsentligt skridt til at sikre Koncernen et tilfredsstillende resultatniveau.

Forventninger til 2022

Alm. Brand Groups resultat for 2022 vil blive summen af resultatet for Alm. Brand Forsikring og øvrige aktiviteter for regnskabsåret samt resultatet for Codan for perioden fra den 1. maj 2022 til den 31. december 2022, heri inkluderet realiserede synergigevinster. Alm. Brand Groups resultatforventninger er senest opdateret i forbindelse med udsendelse af selskabsmeddelelse nr. 19/2022 af 13. oktober 2022.

Alm. Brand Group forventer et forsikringsteknisk resultat på 1.050-1.100 mio. kr. eksklusive afløbsgevinster og -tab i årets sidste kvartal. Resultatet forventes fordelt med ca. 800 mio. kr. i Alm. Brand og ca. 275 mio. kr. i Codan, heri inkluderet forventede synergigevinster på samlet 110 mio. kr. for de to selskaber.

Forventningen er baseret på bruttopræmieindtægter i Koncernen på 9,5 mia. kr. mod tidligere forventet 9,3-9,4 mia. kr. drevet af en organisk vækst i Alm. Brand på ca. 5% mod tidligere forventet 4-5 %. Endvidere forventes Codan at have bruttopræmieindtægter på ca. 3,8 mia. kr. mod tidligere forventet ca. 3,7 mia. kr.

Combined Ratio forventes uændret at blive i niveauet 89 og omkostningsprocenten forventes ligeledes uændret at blive i niveauet 18.

Alm. Brand Group forventer et tab på investeringer på 350 mio. kr. som følge af den negative udvikling på de finansielle markeder og deraf følgende kurstab på aktier og obligationer.

For øvrige aktiviteter forventes uændret et underskud på 100 mio. kr.

Alm. Brand Group forventer dermed et koncernresultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige omkostninger på 600-650 mio. kr.

Desuden forventer Alm. Brand Group i 2022 fortsat at have særlige omkostninger i niveauet 430 mio. kr. bestående af omkostninger til integration af Codan og realisering af synergier på 350 mio. kr., omkostninger til udskillelse af Alm. Brand Liv og Pension A/S på 60 mio. kr. og omkostninger som følge af konkursen i Gefion Insurance på 20 mio. kr. Derudover vil Alm. Brand Group foretage afskrivninger på immaterielle aktiver på 240 mio. kr.

Finansielle målsætninger

Alm. Brand Group afholder et møde for institutionelle investorer og aktieanalytikere (Capital Market Update) den 22. november 2022 og vil i den forbindelse offentliggøre opdaterede finansielle målsætninger for 2025.

Webcast og telekonference

Alm. Brand afholder telefonkonference for investorer og analytikere i dag, torsdag den 10. november 2022, kl. 11.00. Telefonkonferencen og præsentationen vil være tilgængelig via Alm. Brands investorhjemmeside her.

Følgende numre kan benyttes af investorer og analytikere (pinkode: 136433) :

Danmark: +45 8987 5045
Storbritannien: +44 203 936 2999
USA:     +1 646 664 1960

Link til webcast: her

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til:

Investorer og aktieanalytikere:

Head of Investor Relations                Senior Investor Relations Officer
Mads Thinggaard                 Mikael Bo Larsen
mobil nr. 20 25 54 69                mobil nr. 51 43 80 02

Presse:

Chef for Kommunikation & Bæredygtighed
Emilie Wedell-Wedellsborg
mobil nr. 20 32 65 30

Vedhæftede filer

For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Information om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

NNIT A/S: NNIT now expects closing of infrastructure operations divestment in Q1, 20238.12.2022 09:42:19 CET | Press release

The divestment of NNIT’s infrastructure operations to funds managed by Agilitas Private Equity LLP announced on June 22, 2022 is progressing well, and is now expected to close in Q1, 2023, against the initial expectation of closing the transaction six months from announcement, cf. company announcement 9/2022. The transaction requires consent of customers of the infrastructure operation. Most customers have by now rendered their consent, however the updated timeline reflects a few customers’ internal approval processes, which we respect, as well as the pending approval processes with competition authorities and other regulatory authorities. Due to the ongoing divestment process, NNIT will not provide financial guidance for 2022 and expects to update its financial calendar regarding publishing date for annual report for 2022 and date for Annual General Meeting in 2023. Any revision to the financial calendar will be announced during January 2023. Contact for further information Carsten Ri

Alvotech Shares Start Trading on Nasdaq Iceland Main Market8.12.2022 09:30:00 CET | Press release

Listing on the Main Market can increase visibility, which may allow the company to appear in both domestic and global indexesAlvotech became first dual-listed Icelandic company in the U.S. and Iceland after market debut in June, trading under the symbol “ALVO“Robert Wessman Founder and Executive Chairman will ring the Nasdaq Iceland closing bell at 15:30 GMT on December 8, 2022 Alvotech (NASDAQ: ALVO), a global biotech company specializing in the development and manufacture of biosimilar medicines for patients worldwide, announced that trading in its shares will move from the Nasdaq Iceland First North Growth market (“First North”) to the Nasdaq Iceland Main Market (“Main Market”), starting today December 8, 2022. The “ALVO” stock market symbol for Alvotech remains unchanged and trade on the Nasdaq U.S. stock exchange is not affected. A Main Market listing in Iceland can increase a company’s visibility and, subject to meeting certain conditions, may result in inclusion in Icelandic and

Deep Energy Capital and Eavor Technologies to build 5 geothermal projects as construction gathers pace at their first European site8.12.2022 09:00:00 CET | Press release

LONDON and DUSSELDORF, Germany and CALGARY, Alberta, Dec. 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Deep Energy Capital, LLP (“Deep Energy”), an independent specialized renewable energy investment firm, and Eavor Technologies Inc. (“Eavor”), the preeminent advanced geothermal technology company, have agreed to develop, finance, construct and operate geothermal projects deploying Eavor’s advanced geothermal technology: Eavor-Loop™. Deep Energy will finance at least five projects, requiring up to €1 billion, from Eavor’s growing European and North American project pipeline. The projects will deliver continuous renewable power and heat and are expected to benefit from long-term feed-in-tariffs and fixed price off-take contracts underpinned by the growing value of resilient and local sources of clean energy. Eavor’s closed-loop geothermal systems extract heat energy from an isolated network of wellbores, akin to a deep underground radiator. Together, the five closed-loop projects are expected to genera

Changes in Bilia’s Group Management8.12.2022 09:00:00 CET | Press release

As of today, Bilia includes Carl Fredrik Ewetz in Group Management, Head of Investor Relations and M&A. Magnus Karlsson, CEO of Motorit AB, has resigned and has left the Group Management. Anna Höglund, who is currently Head of System Development at the Bilia Group’s IT company, Motorit AB, will be acting CEO of Motorit AB until a permanent solution is in place. Anna has a solid background from 11 years within Bilia where she has held various leading roles. Bilia’s Group Management consists of Per Avander, President and CEO, Stefan Nordström, Deputy CEO, Kristina Franzén, CFO, Frode Hebnes, CEO of Bilia Personbil AS, Norway, Elin Delvert, HR Director, Mathias Nilsson, CEO Bilia Personbilar AB, Anders Rydheimer, Communications Director CMO & CDO and Carl Fredrik Ewetz, Head of Investor Relations and M&A. Per Avander, Bilia's Managing director and CEO, comments: "Carl Fredrik is already working together with the Group Management, why this is not a major change but reflects a working metho

Förändringar i Bilias koncernledning8.12.2022 09:00:00 CET | Pressemelding

Bilia inkluderar från och med idag Carl Fredrik Ewetz i koncernledningen, chef Investerarrelationer och M&A. Magnus Karlsson, VD Motorit AB, har sagt upp sin anställning och lämnar koncernledningen. Anna Höglund, som idag är chef för systemutvecklingen på Biliakoncernens IT-bolag, Motorit AB, kommer att verka som tillförordnad VD för Motorit AB tills dess att en permanent lösning är på plats. Anna har en gedigen bakgrund med sina 11 år inom Biliakoncernen i vilken hon haft flera olika ledande roller. I Bilias koncernledning ingår Per Avander, VD och koncernchef, Stefan Nordström, vice VD, Kristina Franzén, CFO, Frode Hebnes, VD i Bilia Personbil AS, Norge, Elin Delvert, HR-direktör, Mathias Nilsson, VD Bilia Personbilar AB, Anders Rydheimer, Affärsutvecklings- och Kommunikationsdirektör och Carl Fredrik Ewetz, chef Investerarrelationer och M&A. Per Avander, Bilias VD och koncernchef, kommenterar: ”Carl Fredrik arbetar redan idag tillsammans med koncernledningen, varför detta inte är en