Den norske kirke

Allehelgen-informasjon

Del

Kjære kirkens kommunikatører, her er informasjon til dere: Dette som står under ble i dag sendt ut til alle lokalaviser og lokale tv- og radiokanaler pluss Dagen og Vårt land og i NTBs nyhetsnettverk. Siste del av teksten kan sendes ut internt (er utarbeidet av Karianne i Borg)

I år samles for første gang hele Den norske kirke om et felles prosjekt allehelgenshelga, 2.-3. november. Hundretalls kirker åpnes over hele landet førstkommende helg.

Den norske kirke har 3,7 millioner medlemmer, og en ny medlemsundersøkelse viser at over halvparten av våre medlemmer er på gravlunden eller kirkegården i løpet av året. Mange av kirkens medlemmer og andre tenner lys og oppsøker kirken i forbindelse med allehelgensdag på søndag.

Nå håper vi dere har anledning til å ta inn noe redaksjonelt i forkant. Det er første gang kirken har en slik nasjonal satsing på åpne kirker allehelgen.

Her er en tekst om hva som skjer, og det vi ønsker å oppnå.

På forhånd takk!

Åpne kirker allehelgen

Førstkommende helg oppsøker veldig mange kirkegårdene for å sette ned lys på gravene til sine kjære. I gudstjenestene leses det også navn på dem som har gått bort siste år.

Den norske kirke ønsker at folk skal få en mulighet til å komme inn i kirkerommet, også utenfor gudstjenestetiden. Vi holder derfor svært mange kirker og gravkapell åpne i helga.

Hva slags tilbud som finnes i de lokale kirkene har vi samlet på en egen nettside:

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/%C3%A5pen%20kirke%20allehelgen/%C3%A5pne%20kirker%20i%20allehelgenshelgen/

I noen kirker vil det være folk tilstede som du kan snakke med.

Flere kirker vil også ha musikk eller andre arrangement. Her er det store variasjoner.

Det kirken ønsker, er at folk som kommer til gravlunden, skal kunne gå inn i kirkene, alene eller sammen med noen. I kirka er det rom for savn, sorg, håp og minner, uansett hvilket livssyn du har.

Velkommen inn!

For mer informasjon, kan du kontakte kirkevergen, presten eller diakonen i den enkelte kommune.

Vi har også samlet mye stoff om allehelgen her: https://kirken.no/allehelgen

BILDER

Kirkerådet har en egen side, der medier kan kan laste ned og bruke bilder redaksjonelt:

https://ressursbanken.kirken.no/nb-NO/2019/rom-for-deg/

Informasjon som kan sendes ut internt:

Hei alle diakonimedarbeidere, sokneprester, kirkeverger og proster

Åpne kirker over hele landet og Førstehjelp ved sorg vil prege kirker allehelgen første helga i november. 
Mange av våre medlemmer tenner lys og besøker kirkegården denne helgen, det gir oss en mulighet til å kommunisere bedre om kirkens tilbud og invitere inn. 50 kirker i (navn på bispedømme) vil ha åpent denne helgen. Se vedlegg.

Noen få tastetrykk unna på ressursbanken finner du materiell som er fiks ferdig til å laste ned, publisere på facebook, kopiere opp og dele med medlemmene våre.

Det er laget nye Rom for-bilder til årets allehelgen. (Foto: Jarle Hagen)

Når 
Uke 44  (26 okt- 4.nov) publisering og informasjon i sosiale medier, menighetens nettsider og oppslag om kirkens tilbud i lokal aviser
Fredag 1. november for lokal aktivitet i lokalsamfunnet (bla 11 menigheter skal dele ut lys)
Lørdag 2. november åpne kirker og minnegudstjenester i kirkene
Allehelgenssøndag 3. november åpne kirker og gudstjenester

 1. Materiell som er utarbeidet til allehelgen og åpen kirke
 • Til de som har åpen kirke:
 • Åpen kirke plakat 50’70 cm til plakatbukk som står utenfor kirken eller til oppslag andre steder
 • Flyer til utdeling med invitasjon til åpen kirke/lystenning
 •  
 • For alle:
 • Rom for-plakat til opphenging i våpenhus/menighetshus/oppslagstavle
 • Nettartikkel på kirken.no som sier noe om kirkens tilbud ved sorgarbeid. Kan trekkes over på regionale og lokale kirken.no-sider.
 • Rom for-bilder til bruk på Facebook og Instagram
 • Rom for-bilder til bruk på nett (kirken.no-sider)
 • Rom for-film til Facebook
 • Lystenningsvideo til Facebook- folk kan legge inn bønner

Ressursbanken: https://ressursbanken.kirken.no/nb-NO/2019/rom-for-deg/

 1. Materiell som er utarbeidet til Førstehjelp ved sorg
 • Førstehjelp ved sorg-plakater og -foldere på flere språk (bokmål, nynorsk, nordsamisk, sørsamisk, lulesamisk og engelsk)
 • Førstehjelp ved sorg-illustrasjoner til bruk på Facebook og Instagram
 • Rull-opp med illustrasjoner og tekst
 • Nettartikkel på kirken.no som sier noe om kirkens tilbud ved sorgarbeid. Kan trekkes over på regionale og lokale kirken.no-sider.

Ressursbanken: https://ressursbanken.kirken.no/nb-NO/2018_temp/forstehjelp-ved-sorg/

XX menigheter skal dele ut lys (legg inn egne menigheter). 

Masse lykke til og alt godt!

Kontakter

Bilder

Om Den norske kirke

Den norske kirke
Den norske kirke
Kirkens hus - Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

23 08 12 00https://kirken.no

Følg saker fra Den norske kirke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Den norske kirke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Den norske kirke