Deloitte

"All time high" omsetning for Deloitte Norge

Del

Deloitte har publisert årsresultatet for regnskapsåret 2018/19. På global basis omsetter Deloitte nå for 415 milliarder norske kroner - en vekst på 9,4 prosent fra foregående år. Med det er Deloitte den klart største leverandøren av profesjonelle tjenester i det globale markedet. I Norge var veksten på samme nivå. Deloitte Norge omsatte for 2,23 milliarder norske kroner i samme periode.

Sjur Gaaseide
Sjur Gaaseide

Høydepunkter

  • Deloitte Norge hadde rekordomsetning, med 2.23 milliarder NOK i inntekter i regnskapsåret 2018/2019, avsluttet 31. mai 2019.
  • Deloitte har nådd delmålet om 20 prosent kvinnelige partnere i Deloitte Norge innen 2020, og øker nå ambisjonsnivået.
  • Globalt vokste Deloitte-nettverket 9 prosent til over 312.000 medarbeidere verden over 

Deloitte har publisert årsresultatet for FY19. På global basis omsetter Deloitte nå for 415 milliarder NOK, en vekst på 9,4 % fra foregående år. Med det er Deloitte den klart største leverandøren av profesjonelle tjenester i det globale markedet.

I Norge var veksten på samme nivå. Deloitte Norge omsatte for 2,23 milliarder NOK i regnskapsåret FY19, en økning som også var på 9,4 % fra foregående år.

- Dette er en utvikling vi er godt fornøyd med. Vekst i seg selv er ikke en målsetting for Deloitte, men det at vi vokser så bra som vi gjør, er en indikator på at vi gjør mye riktig, sier Sjur Gaaseide, CEO i Deloitte Norge.

Marked i rask endring

Markedet for profesjonelle tjenester er inne i en betydelig endring, på samme måte som alle andre bransjer. Gamle tjenester blir borte, mens nye tjenesteområder vokser frem.

- Kundene stiller helt nye krav til oss, både som revisorer, advokater og rådgivere. Vi ønsker å være i forkant av denne utviklingen, og bruker store ressurser på å  fornye tjenesteleveransen vår i alle de markedene vi er i, sier Sjur Gaaseide.

Han nevner et par eksempler på denne fornyelsen: - Vi digitaliserer revisjonsprosessene, og vi arbeider i helt nye allianser med flere av verdens sterkeste teknologiselskaper. Vi ser det også på rekrutteringen vår. Der vi bare for fem år siden ansatte nye medarbeidere primært fra noen få store norske universiteter og høyskoler, har vi nå et betydelig større mangfold i rekruttering og talenttilstrømming. Denne høsten ansatte vi ca. 200 nye medarbeidere, som kommer fra ca. 15 utdanningsinstitusjoner rundt om i verden, mange av dem med en utdannelse og en bakgrunn som var utenkelig bare for få år siden.

Samfunnsoppdrag

Deloittes globale toppsjef Punit Renjen var en av 181 globalt ledende CEOer som signerte Business Roundtables forpliktelse  om at næringslivet skal arbeide for et større formål enn bare aksjonærverdier.

- Selve kjernen i Deloittes kultur og forretningsmodell er en fundamental tro på at vi eksisterer for å utgjøre en positiv forskjell for klienter, våre egne medarbeidere og samfunnet vi er en del av. Våre resultater i regnskapsåret FY19 er et bevis for at en formålsdrevet forretning virker, sier Renjen.

Sjur Gaaseide utdyper dette:

- Næringslivet må ta større ansvar, og være en sentral bidragsyter når samfunnet skal håndtere de store utfordringene vi står overfor. Deloitte skal bidra til dette. Vi må ta ansvar for oss selv, og vi skal aktivt bidra til bærekraftig vekst og utvikling både for våre klienter og for samfunnet vi er en del av.  

 

Andre hovedtall fra Deloitte Norges resultater

  • Samlet omsetning for Deloitte Norge i regnskapsåret FY19 var 2.23 milliarder NOK
  • Omsetningen fordelt på tre områder er: Revisjon: 39 %, Rådgivningsvirksomhet: 39 %, Advokatvirksomhet: 22 %.
  • Deloitte reviderer 7 av de 25 største virksomhetene i Norge, over 7.000 virksomheter hvert år, og er en sentral premissgiver for tillit mellom samfunnsaktører.
  • Deloittes medarbeidere har bidratt med over 5.400 timer med frivillig arbeid og pro-bono. Det tilsvarer omkring 8,9 millioner kroner investert i donasjoner og samfunnsansvarlige aktiviteter, som kommer i tillegg til flere store samfunnsnyttige prosjekter med partnere som Leger uten Grenser og Kirkens Bymisjon.

Kontakter

Bilder

Sjur Gaaseide
Sjur Gaaseide
Last ned bilde
Sjur Gaaseide
Sjur Gaaseide
Last ned bilde

Om Deloitte

Deloitte
Deloitte
Dronning Eufemias gate 14
0191 Oslo

+47 23 27 90 00http://www.deloitte.no

Deloitte er et markedsledende selskap som leverer revisjon, advokattjenester, finansiell rådgivning, risikoanalyser og konsulenttjenester. Vi etterstreber å hjelpe våre kunder realisere sine ambisjoner, skape en positiv forskjell i samfunnet, og utnytte potensialet i våre medarbeidere.

Vi arbeider for en rekke internasjonale selskaper og norske virksomheter innen alle deler av næringslivet, ideelle organisasjoner, idrett og kommunal- og statlig sektor. Hver klient har tilgang til et tverrfaglig team som kan trekke på erfarne medarbeidere og internasjonal kompetanse på tvers av industrier, sektorer og fagdisipliner. Gjennom dette er vi i stand til å bidra med dyp innsikt og kvalifiserte meninger om problemstillinger i daglig drift, så vel som innspill og vurderinger om fremtidige scenarier. Med 1500 ansatte ved 22 kontorer i Norge har vi kapasitet og kompetanse til å gjennomføre alle typer prosjekter. Vi bidrar til å skape resultater for våre klienter gjennom en strategisk tilnærming til utfordringer, med høy grad av praktisk gjennomføringsevne.

Følg saker fra Deloitte

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Deloitte på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Deloitte

Verden når ikke FNs bærekraftsmål før i 2073 - 43 år for sent30.9.2019 11:33:20 CESTPressemelding

Kun dager før hoveddebatten i FNs generalforsamling i New York viser nye data at arbeidet med å nå bærekraftsmålene ligger langt bak skjema. Bærekraftsmålene er verdens felles plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Levekårsundersøkelsen Social Progress Index 2019 fra Deloitte og Social Progress Imperative viser at målene først kan nås i 2073 med dagens utvikling. Det er ikke mindre enn 43 på overtid i forhold til målene som er satt.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom