Alfred Berg Kapitalforvaltning

Alfred Berg styrker teamet med tre nye medarbeidere

Del

Alfred Berg styrker sin posisjon som en av de ledende kapitalforvalterne i Norge gjennom ansettelse av tre nye medarbeidere. De tre nyansatte er Arve Sverdrup Drageset, Dag A. D. Messelt og Kristoffer Sønnervik. Alle har bred erfaring fra finanssektoren og vil tre inn i ulike roller i Alfred Berg. Drageset starter som Nordic Senior Legal Counsel, Messelt som Investment Specialist og Sønnervik som Senior Client Relationship Manager.

- Jeg er svært tilfreds med at Drageset, Messelt og Sønnervik har sagt ja til å begynne hos oss i Alfred Berg. De har alle lang og verdifull erfaring innen bank og finans, og deres kompetanse vil være med å ytterligere styrke servicen vi tilbyr våre kunder, sier administrerende direktør i Alfred Berg, Helge S. Arnesen.


Arve Sverdrup Drageset kommer fra Finanstilsynet, hvor han jobbet som seniorrådgiver i avdelingen for markedstilsyn. Før det jobbet han som advokat i Advokatfirmaet Selmer. Som Nordic Senior Legal Counsel vil Drageset bistå med juridisk rådgivning på Alfred Bergs nordiske team.


Dag A. D. Messelt starter som Investment Specialist i Alfred Berg. Han har tilbrakt nesten hele sin yrkeskarriere i Frankrike og har 20-års erfaring fra finansmarkedet. Messelt har dyp produktkunnskap og –forståelse, samt lang salgserfaring fra ulike investeringsbanker. I Alfred Berg vil han jobbe med distribusjon av norske og nordiske fond til internasjonale investorer.


Kristoffer Sønnervik kommer fra Holberg Fondene, hvor han jobbet som seniorrådgiver for institusjonelle kunder. Han har bred erfaring innenfor salg og forretningsutvikling i kapitalmarkedene. Som Senior Client Relationship Manager i Alfred Berg vil Sønnervik arbeide med salg og rådgivning til institusjonelle investorer i det norske markedet.


- Vi ser frem til å ta imot Drageset, Messelt og Sønnervik som nye kollegaer. Deres kompetanse bidrar til å styrke vårt eksisterende team av erfarne og dyktige medarbeidere, sier Helge S. Arnesen.


Ansettelsene kommer som følge av økt aktivitet. I juli 2014 oppnådde Alfred Berg ny rekord i forvaltningskapitalen på NOK 40 mrd.

For ytterligere informasjon:

Helge S. Arnesen  

Administrerende Direktør Alfred Berg

Telefon: (+47) 220 051 40                                                                                                            

Mail: helge.s.arnesen@alfredberg.com

Bettina Sökare                                                                                                                            

Nordic Head of Communication & PR      

Telefon: (+46) 8 562 347 33                                                                                                        

Mail: bettina.sokare@alfredberg.com

Alfred Berg er en nordisk kapitalforvalter med 112 ansatte, og vi forvalter 18,3 milliarder euro på vegne av våre kunder (per 30.06.2014). Vi er en del av BNP Paribas Investment Partners, så i tillegg til våre lokale forvaltningstjenester tilbyr vi også et bredt spekter av BNP Paribas Investment Partners fond. BNP Paribas Investment Partners en av Europas ledende kapitalforvaltere, og vår unike produktplattform gir en enkel tilgang til et bredt spekter av kapitalforvaltningsspesialister. Med over 60 kompetente forvaltningsteam i 37 land (per 31.03.2014), tilbyr Partner-nettverket en dedikert ekspertise innen forvaltning og innovative investeringsløsninger. For ytterligere informasjon besøk vår hjemmeside på www.alfredberg.com

Dette dokumentet er utarbeidet kun for informasjon, og innebærer ikke 1) et tilbud om å kjøpe eller selge, eller en oppfordring til å kjøpe eller selge, slike verdipapirer eller finansielle instrumenter som er nevnt i dette dokumentet eller 2) investeringsråd. Enhver beslutning om å investere i verdipapirer som er beskrevet i dette dokument bør tas etter den nyeste versjonen av fondets prospekt, nøkkelinformasjon og vedtekter er nøye gjennomlest, og som kan fås vederlagsfritt hos Alfred Berg Kapitalforvaltning AS eller dets konsernselskaper. Videre bør potensielle investorer gjennomføre de undersøkelser som investor finner nødvendig, og å søke egne juridiske, regnskapsmessige og skattemessige råd for å foreta en selvstendig beslutning om egnethet og konsekvenser av en investering i verdipapirer. Synspunktene i dette dokumentet kan endres uten spesiell varsel. Investorer bør påse at de leser den nyeste tilgjengelige versjonen av dette dokumentet. Materialet kan være delvis eller helt basert på informasjon fra tredjepart. All informasjon i dette dokumentet er hentet fra kilder som Alfred Berg finner pålitelig, men Alfred Berg kan ikke garantere for nøyaktigheten og autentisiteten av informasjonen. Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidige avkastning. De historiske resultatene tar ikke hensyn til avgifter eller utgifter i forbindelse med utstedelse og innløsning av andeler. Alle investeringer er utsatt for svingninger i markedet og risikoen forbundet med å investere i verdipapirer. Verdien av investeringer og overskuddet de genererer kan stige så vel som synke, blant annet som en følge av svingninger i valutakurser, og det er mulig at investorene ikke får tilbake sin opprinnelige investering. For mer informasjon, vennligst kontakt info@alfredberg.com eller besøk vår hjemmeside www.alfredberg.com

Dette dokumentet er utarbeidet av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, et heleid datterselskap av BNP Paribas Investment Partners og er under tilsyn av Finanstilsynet.

Om Alfred Berg Kapitalforvaltning

Alfred Berg Kapitalforvaltning
Alfred Berg Kapitalforvaltning
Støperigata 2
0250 Oslo

+47 22 00 51 00http://www.alfredberg.no

Følg saker fra Alfred Berg Kapitalforvaltning

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Alfred Berg Kapitalforvaltning på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Alfred Berg Kapitalforvaltning

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom