Alfred Berg Kapitalforvaltning

Alfred Berg styrker sitt renteteam gjennom ansettelse av Tom Hestnes

Del

Alfred Berg fortsetter å styrke sin posisjon som en av de ledende kapitalforvalterne i Norge gjennom ansettelse av Tom Hestnes. Hestnes kommer fra SpareBank 1 Markets.

- Jeg er svært tilfreds med at Tom Hestnes begynner hos oss i Alfred Berg. Med sin lange erfaring fra det norske rentemarkedet bidrar Hestnes til å ytterligere styrke vårt renteteam, sier administrerende direktør i Alfred Berg, Helge S. Arnesen.

Alfred Bergs Nordiske Renteteam ledes av Morten Steinsland og består i dag av 10 personer. Ansettelsen av Hestnes kommer på bakgrunn av en økende oppdragsmengde, og for å styrke renteteamet.

I sin nye rolle vil Hestnes blant annet være med på å bygge opp Alfred Bergs nye satsning innen alternative investeringsfond, med fokus på investeringer i skjæringspunktet mellom selskapsobligasjoner og aksjer. Denne satsningen følger etter at Alfred Berg 19. desember 2014 fikk tillatelse av Finanstilsynet til å forvalte alternative investeringsfond. I tillegg vil Hestnes koordinere Alfred Bergs kredittarbeid innen høyrenteområdet i Norden, samt øke kapasiteten og kompetansen innen restrukturerings- og selskapshendelser. Hestnes vil også styrke Alfred Bergs fundamentale analysekapasitet.

- Jeg ser frem til å begynne i Alfred Berg. Det blir spennende å være med på å bygge opp Alfred Bergs nye satsning innen alternative investeringsfond, sammen med et dyktig team som jeg ser frem til å bli en del av, sier Hestnes.

For ytterligere informasjon:
Helge S. Arnesen
Administrerende Direktør Alfred Berg
Telefon: (+47) 220 051 40
Mail: helge.s.arnesen@alfredberg.com

Bettina Sökare
Nordic Head of Communication & PR
Telefon: (+46) 8 562 347 33
Mail: bettina.sokare@alfredberg.com

Alfred Berg er en nordisk kapitalforvalter med 112 ansatte og kontorer i Stockholm, Helsingfors og Oslo. Vi forvalter cirka 130 milliarder kroner (per 31.12.2014) for våre kunder fordelt på aksje- og rentebærende fond. Vi er en del av BNP Paribas Investment Partners, som samler hele paletten av kompetanse innen kapitalforvaltning som en del av BNP Paribas Group.
BNP Paribas Investment Partners en av Europas ledende kapitalforvaltere med en forvaltet kapital på cirka 508 milliarder euro (per 30.09.2014). Gjennom deres unike produktplattform av produkter gis en rask og enkel tilgang til et bredt spekter av kapitalforvaltningsspesialister. Med 700 kvalifiserte kundespesialister i 37 land, finnes et nettverk av samarbeidspartnere som gir våre kunder tilgang til en global ekspertise og spisskompetanse innen forvaltning og innovative investeringsløsninger. For ytterligere informasjon besøk vår hjemmeside på www.alfredberg.com
Dette dokumentet er utarbeidet kun for informasjon, og innebærer ikke 1) et tilbud om å kjøpe eller selge, eller en oppfordring til å kjøpe eller selge, slike verdipapirer eller finansielle instrumenter som er nevnt i dette dokumentet eller 2) investeringsråd. Enhver beslutning om å investere i verdipapirer som er beskrevet i dette dokument bør tas etter den nyeste versjonen av fondets prospekt, nøkkelinformasjon og vedtekter er nøye gjennomlest, og som kan fås vederlagsfritt hos Alfred Berg Kapitalforvaltning AS eller dets konsernselskaper. Videre bør potensielle investorer gjennomføre de undersøkelser som investor finner nødvendig, og å søke egne juridiske, regnskapsmessige og skattemessige råd for å foreta en selvstendig beslutning om egnethet og konsekvenser av en investering i verdipapirer. Synspunktene i dette dokumentet kan endres uten spesiell varsel. Investorer bør påse at de leser den nyeste tilgjengelige versjonen av dette dokumentet. Materialet kan være delvis eller helt basert på informasjon fra tredjepart. All informasjon i dette dokumentet er hentet fra kilder som Alfred Berg finner pålitelig, men Alfred Berg kan ikke garantere for nøyaktigheten og autentisiteten av informasjonen. Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidige avkastning. De historiske resultatene tar ikke hensyn til avgifter eller utgifter i forbindelse med utstedelse og innløsning av andeler. Alle investeringer er utsatt for svingninger i markedet og risikoen forbundet med å investere i verdipapirer. Verdien av investeringer og overskuddet de genererer kan stige så vel som synke, blant annet som en følge av svingninger i valutakurser, og det er mulig at investorene ikke får tilbake sin opprinnelige investering. For mer informasjon, vennligst kontakt info@alfredberg.com eller besøk vår hjemmeside www.alfredberg.com.
Dette dokumentet er utarbeidet av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, et heleid datterselskap av BNP Paribas Investment Partners og er under tilsyn av Finanstilsynet.

Om Alfred Berg Kapitalforvaltning

Alfred Berg Kapitalforvaltning
Alfred Berg Kapitalforvaltning
Støperigata 2
0250 Oslo

+47 22 00 51 00http://www.alfredberg.no

Følg saker fra Alfred Berg Kapitalforvaltning

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Alfred Berg Kapitalforvaltning på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Alfred Berg Kapitalforvaltning

Alfred Berg styrker teamet med tre nye medarbeidere2.9.2014 08:28:14 CESTPressemelding

Alfred Berg styrker sin posisjon som en av de ledende kapitalforvalterne i Norge gjennom ansettelse av tre nye medarbeidere. De tre nyansatte er Arve Sverdrup Drageset, Dag A. D. Messelt og Kristoffer Sønnervik. Alle har bred erfaring fra finanssektoren og vil tre inn i ulike roller i Alfred Berg. Drageset starter som Nordic Senior Legal Counsel, Messelt som Investment Specialist og Sønnervik som Senior Client Relationship Manager.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom