Alfred Berg Kapitalforvaltning

Alfred Berg lanserer nytt dypvannsfond for å utnytte mulighetene i fremtidens energibehov

Del

Gjennom det globale dypvanns-energifondet vil Alfred Berg utnytte denne fremtidige muligheten. Tiden med lett tilgjengelig olje er forbi, og dagens oljefelt har en fallende produksjonsrate som må erstattes. Sammen med en økning i verdens befolkning og økende middelklasse i den fremvoksende delen av verden, vil fremtidig energibehov vokse.

Alfred Berg Global Deepwater Energy er et aktivt forvaltet globalt aksjefond. Fondet er posisjonert for å ta del i den langsiktige veksten for industrier involvert i produksjon av olje og gass på store havdyp. Alfred Berg tar sikte på å identifisere de fremtidige vinnerne som vil tjene på de kommende investeringene i produksjon av olje og gass på store havdyp. Alfred Berg vil investere i hele verdikjeden relatert til leting og produksjon på store havdyp. Porteføljen vil bestå av verdensledende selskaper som møter høye krav til teknologi, kvalitet og sikkerhet.

Selv om alternative energikilder øker sin markedsandel, vil olje fremdeles være den viktigste energikilden i de kommende tiårene. Omfattende teknologisk utvikling i olje- og gassindustrien i de senere årene har gjort at Alfred Berg tror at oljeproduksjon fra store havdyp vil være en stor bidragsyter til å dekke den fremtidige oljeetterspørselen.

– Vi tror at dypvannsolje- og gassektoren vil gi en høyere avkasting enn det generelle aksjemarkedet. Imidlertid vil sektorens samvariasjon med oljeprisen gjøre avkastningen mer volatil enn det generelle aksjemarkedet, sier Leif Eriksrød, porteføljeforvalter, og leder av det norske aksjeteamet.

Alfred Berg Global Deepwater Energy er forvaltet av et team med lang erfaring med investeringer i energisektoren. Teamet består av porteføljeforvalterne Leif Eriksrød og Petter Tusvik. Teamet har gjennomsnittlig 18 års investeringserfaring.

– Olje er fremdeles en relativt billig energikilde og samtidig “lett” tilgjengelig. Verden trenger mer eller mindre all energi som kan fremskaffes. Fordelen med olje sammenlignet med andre energikilder er at den er lett å transportere og lagre. Transportsektoren er den viktigste driveren av fremtidig oljeetterspørsel og er forventet å vokse med omkring 30 prosent de neste 25 årene, fortsetter Leif Eriksrød. (Kilde: IEA, World Energy Outlook.)

Sikker energiforsyning er en nøkkelutfordring for fremtiden. Det er viktig å utvikle ressurser på store havdyp for den totale balansen i oljemarkedet.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Bettina Sökare
Leder av kommunikasjon & PR
Telefon: +46-8-5623 4733, mobil: +46-70-165 4733
E-post: bettina.sokare@alfredberg.com

Investeringene i Alfred Berg Global Deepwater Energy vil bli påvirket av svingningene i markedet og den generelle risikoen ved å investere i verdipapirer. Verdien på investeringene kan endre seg i både negativ og positiv retning, og det er mulig at investorene ikke vil få tilbake sin opprinnelige investering.

Dette dokumentet er laget kun av informasjonsmessige hensyn og er ikke 1) et tilbud om å kjøpe eller selge, eller en oppfordring om å kjøpe eller selge, verdipapirer eller finansielle instrumenter nevnt i dette dokumentet, eller 2) et investeringsråd. Enhver beslutning om å investere i verdipapirer beskrevet i dette dokumentet bør bli gjort etter gjennomlesning av den siste versjonen av prospektet som man kan få kostnadsfritt ved å henvende seg til Alfred Berg Kapitalforvaltning AS eller selskaper i samme konsern. I tillegg bør potensielle investorer gjøre de undersøkelser som investoren finner nødvendig, samt å søke egne juridiske, regnskapsmessige og skattemessige råd for å gjøre en uavhengig vurdering av egnetheten og konsekvensene av en investering i verdipapirene. Vurderingene her kan endres uten varsel. Investorer bør forsikre seg om at de leser det nyeste tilgjengelige versjonen av dette dokumentet. Historisk utvikling og resultater er ikke indikativer for nåværende, eller fremtidig utvikling. Avkastningsdataene tar ikke hensyn til provisjoner og omkostninger ved tegning og innløsning av andeler. For mer informasjon, vennligst kontakt kundesenter.no@alfredberg.com .

Dette dokumentet er laget av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS som er en del av BNP Paribas Investment Partners.

Om Alfred Berg
Alfred Berg er et nordisk forvaltningsselskap med omkring 145 ansatte og EUR 15 milliarder i forvaltningskapital (per den 30. Juni 2012). Vi er en del av BNP Paribas Investment Partners, som omfatter all forvaltningsekspertise i BNP Paribas-konsernet.

Gjennom en unik plattform som gir umiddelbar og enkel tilgang til en lang rekke av investeringspartnere har BNP Paribas Investment Partners blitt ledende i europeisk forvaltningsindustri. Med 270 kunderådgivere i 30 land, gir nettverket av partnere kunder tilgang til den mest avanserte og dedikerte ekspertisen i kapitalforvaltning i dag, ved å kombinere perfeksjon i kundeservice og innovative løsninger. For mer informasjon, besøk www.alfredberg.com .

Bilder

Petter Tusvik
Petter Tusvik
Last ned bilde
Leif Eriksrød
Leif Eriksrød
Last ned bilde

Om Alfred Berg Kapitalforvaltning

Alfred Berg Kapitalforvaltning
Alfred Berg Kapitalforvaltning
Støperigata 2
0250 Oslo

+47 22 00 51 00http://www.alfredberg.no

Følg saker fra Alfred Berg Kapitalforvaltning

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Alfred Berg Kapitalforvaltning på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Alfred Berg Kapitalforvaltning

Alfred Berg styrker teamet med tre nye medarbeidere2.9.2014 08:28:14 CESTPressemelding

Alfred Berg styrker sin posisjon som en av de ledende kapitalforvalterne i Norge gjennom ansettelse av tre nye medarbeidere. De tre nyansatte er Arve Sverdrup Drageset, Dag A. D. Messelt og Kristoffer Sønnervik. Alle har bred erfaring fra finanssektoren og vil tre inn i ulike roller i Alfred Berg. Drageset starter som Nordic Senior Legal Counsel, Messelt som Investment Specialist og Sønnervik som Senior Client Relationship Manager.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom