Alfred Berg Kapitalforvaltning

Alfred Berg Humanfond deler ut midler til veldedighet

Del

Året 2013 ble et godt år for investorene i aksjemarkedet. Dette får også våre veldedige organisasjoner glede av når Alfred Berg Humanfond deler ut 2 prosent av fondskapitalen til veldedighet. Ved den årlige utdelingen 14. februar 2014 går ca. 1,7 millioner kroner fra fondets andelseiere til veldedighet. Dette er det høyeste beløpet noen sinne.

Den årlige Humanfond-utdelingen har blitt en institusjon for norske ideelle organisasjoner. Totalt har Humanfondet delt ut nær 19 millioner kroner til veldedighet. Årets utdelingsbeløp er det høyeste så langt, på 1 728 197 kroner, og fordeles med ulike beløp til 48 ideelle organisasjoner (se vedlegg s. 2).

- Humanfondet sikrer at andelseiernes midler investeres i henhold til strenge etiske kriterier. I tillegg donerer andelseierne en del av midlene de har investert til veldedighet. Det er stabile andelseiere i fondet, og givergleden ser ut til å være like sterk som tidligere. Det er beundringsverdig at andelseierne velger å investere på en bærekraftig måte som sikrer både dem selv og andre en god avkastning, sier Petter Tusvik, SRI ansvarlig i Alfred Berg Kapitalforvaltning.

Når fondssparere tegner andeler i Alfred Berg Humanfond, velger de samtidig ut en veldedig organisasjon de ønsker å støtte gjennom den årlige Humanfond-utdelingen. Pengene organisasjonene mottar er forvaltet etter strenge etiske forvaltningsprinsipper som er inntatt i fondsvedtektene. Fondet investerer i hovedsak i norske aksjer, men mandatet åpner også for en viss andel i utenlandske aksjer.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Petter Tusvik, SRI leder for de etiske fondene i Alfred Berg Kapitalforvaltning, tlf. 22 00 51 84.

Om Alfred Berg Humanfond

Aksjefondet Alfred Berg Humanfond investerer i hovedsak i norske aksjer og forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS. Forvaltere av fondet er Leif Eriksrød og Petter Tusvik. Fondet har en moderat risikoprofil og investerer hovedsakelig i de største selskapene på Oslo Børs. Inntil 20 prosent av kapitalen kan investeres i utenlandske aksjer. Fondet søker å få en langsiktig og stabil meravkastning utover sine referanseindeks som er sammensatt av 90 prosent Oslo Børs Totalindeks og 10 prosent MSCI World Index. 2 prosent av fondets forvaltningskapital overføres årlig til andelseierens ønskede mottaker (veldedig organisasjon).

Fondets etiske investeringsprofil innebærer at finansielt attraktive selskaper blir analysert i forhold til menneskerettigheter, korrupsjon, barnearbeid, arbeidsforhold, miljø og bransjetilhørighet. Fondet investerer ikke i selskaper tilknyttet våpen-, tobakk-, alkohol- eller pornografiindustrien. Alfred Berg Humanfond samarbeider med MSCI ESG Research, et verdensledende screeningselskap, om etisk screening av investeringsuniverset. Fondet har også et eget etisk råd som legger rammene for nye og eksisterende etiske plasseringskriterier.

Om Alfred Berg Kapitalforvaltning

Alfred Berg er en nordisk kapitalforvalter med 113 ansatte, og vi forvalter 18 milliarder euro på vegne av våre kunder (per 31.12.2013). Vi er en del av BNP Paribas Investment Partners, så i tillegg til våre lokale forvaltningstjenester tilbyr vi også et bredt spekter av BNP Paribas Investment Partners fond. BNP Paribas Investment Partners en av Europas ledende kapitalforvaltere, og vår unike produktplattform gir en enkel tilgang til et bredt spekter av kapitalforvaltningsspesialister. Med over 60 kompetente forvaltningsteam i 38 land (per 30.09.2013), tilbyr Partner-nettverket en dedikert ekspertise innen forvaltning og innovative investeringsløsninger. For ytterliggere informasjon besøk vår hjemmeside på www.alfredberg.com

 

Dette dokumentet er utarbeidet kun for informasjon, og innebærer ikke 1) et tilbud om å kjøpe eller selge, eller en oppfordring til å kjøpe eller selge, slike verdipapirer eller finansielle instrumenter som er nevnt i dette dokumentet eller 2) investeringsråd. Enhver beslutning om å investere i verdipapirer som er beskrevet i dette dokument bør tas etter den nyeste versjonen av fondets prospekt, nøkkelinformasjon og vedtekter er nøye gjennomlest, og som kan fås vederlagsfritt hos Alfred Berg Kapitalforvaltning AS eller dets konsernselskaper. Videre bør potensielle investorer gjennomføre de undersøkelser som investor finner nødvendig, og å søke egne juridiske, regnskapsmessige og skattemessige råd for å foreta en selvstendig beslutning om egnethet og konsekvenser av en investering i verdipapirer. Synspunktene i dette dokumentet kan endres uten spesiell varsel. Investorer bør påse at de leser den nyeste tilgjengelige versjonen av dette dokumentet. Materialet kan være delvis eller helt basert på informasjon fra tredjepart. All informasjon i dette dokumentet er hentet fra kilder som Alfred Berg finner pålitelig, men Alfred Berg kan ikke garantere for nøyaktigheten og autentisiteten av informasjonen. Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidige avkastning. De historiske resultatene tar ikke hensyn til avgifter eller utgifter i forbindelse med utstedelse og innløsning av andeler. Alle investeringer er utsatt for svingninger i markedet og risikoen forbundet med å investere i verdipapirer. Verdien av investeringer og overskuddet de genererer kan stige så vel som synke, blant annet som en følge av svingninger i valutakurser, og det er mulig at investorene ikke får tilbake sin opprinnelige investering. For mer informasjon, vennligst kontakt info@alfredberg.com eller besøk vår hjemmeside www.alfredberg.com.

Dette dokumentet er utarbeidet av Alfred Berg Kapitalforvaltning, et heleid datterselskap av BNP Paribas Investment Partners og er under tilsyn av Finanstilsynet.

Dokumenter

Om Alfred Berg Kapitalforvaltning

Alfred Berg Kapitalforvaltning
Alfred Berg Kapitalforvaltning
Støperigata 2
0250 Oslo

+47 22 00 51 00http://www.alfredberg.no

Følg saker fra Alfred Berg Kapitalforvaltning

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Alfred Berg Kapitalforvaltning på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Alfred Berg Kapitalforvaltning

Alfred Berg styrker teamet med tre nye medarbeidere2.9.2014 08:28:14 CESTPressemelding

Alfred Berg styrker sin posisjon som en av de ledende kapitalforvalterne i Norge gjennom ansettelse av tre nye medarbeidere. De tre nyansatte er Arve Sverdrup Drageset, Dag A. D. Messelt og Kristoffer Sønnervik. Alle har bred erfaring fra finanssektoren og vil tre inn i ulike roller i Alfred Berg. Drageset starter som Nordic Senior Legal Counsel, Messelt som Investment Specialist og Sønnervik som Senior Client Relationship Manager.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom