Alfred Berg Kapitalforvaltning

Alfred Berg ansetter Maria Granlund og styrker sitt rente- og kreditteam

Del

Alfred Berg forsterker ytterligere sin analysekapasitet og sitt fokus på rente- og kredittforvaltning ved rekrutteringen av Maria Granlund som kredittanalytiker. Maria kommer fra ABG Sundal Collier.

- Jeg er svært tilfreds med at Maria har sagt ja til å begynne hos Alfred Berg. Hun har lang erfaring innen finans og ikke minst fra fundamental kredittanalyse. Dette kommer ytterligere til å styrke oss i arbeidet med å bli enda sterkere i dette segmentet, sier Morten Steinsland, sjef for det norske rente- og kreditt-teamet.

Maria kommer i sin rolle hos Alfred Berg til å utvikle og utøve kredittanalyse av norske og nordiske utstedere. Sammen med det eksisterende forvaltningsteamet vil hun delta i forvaltningen av Alfred Bergs rentefond og diskresjonære mandater.

Maria kommer fra ABG Sundal Collier der hun de siste fem årene har jobbet som kredittanalytiker. Før dette jobbet Maria med kredittanalyse i Nordea Markets Stockholm og senere med det samme i Nordea Markets i Oslo. Maria har mer enn 12 års erfaring som kredittanalytiker.

- Jeg ser frem til å jobbe i en fremoverlent og dynamisk organisasjon. Jeg håper min erfaring som kredittanalytiker fra de finansielle markedene i Norden vil bidra til ytterligere å styrke et av de beste rente- og kredittmiljøene i Norden, sier Maria Granlund.

Alfred Berg har i dag et sterkt renteteam som har levert god avkastning. Renteteamet, som med ansettelsen blir et av Norges største, består av 5 ansatte og har ansvaret for forvaltning av 27 mrd. kroner. Med rekrutteringen ønsker Alfred Berg å styrke sin analysekapasitet og sitt fokus på rente- og kredittforvaltning. Marias første dag i Alfred Berg blir 17. juni 2013.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Morten Steinsland, Head of Norwegian Fixed Income
tlf. +47 906 98 182,
morten.steinsland@alfredberg.com

Bettina Sökare, Nordic Head of Communication & PR
tlf. +46 8 562 347 33
bettina.sokare@alfredberg.com

Om Alfred Berg
Alfred Berg er en nordisk kapitalforvalter med 145 ansatte, og vi forvalter cirka 18,2 milliarder euro på vegne av våre kunder i aksje- og rentebærende fond. Vi er en del av BNP Paribas Investment Partners, så i tillegg til våre lokale forvaltningstjenester tilbyr vi også et bredt spekter av BNP Paribas Investment Partners fond. BNP Paribas Investment Partners en av Europas ledende kapitalforvaltere, og våres unike produktplattform gir en enkel tilgang til et bredt spekter av kapitalforvaltningsspesialister. Med 600 kompetente kundekonsulenter i 43 land, tilbyr Partner-nettverket en dedikert ekspertise innen forvaltning og innovative investeringsløsninger. Alle data ovenfor er fra 31. desember 2012. For ytterligere informasjon besøk vår hjemmeside på www.alfredberg.no .

Disclaimer
Dette dokumentet er utarbeidet kun for informasjon, og innebærer ikke 1) et tilbud om å kjøpe eller selge, eller en oppfordring til å kjøpe eller selge, slike verdipapirer eller finansielle instrumenter som er nevnt i dette dokumentet eller 2) investeringsråd. Enhver beslutning om å investere i verdipapirer som er beskrevet i dette dokument bør tas etter den nyeste versjonen av fondets prospekt, nøkkelinformasjon og vedtekter er nøye gjennomlest, og som kan fås vederlagsfritt hos Alfred Berg Kapitalforvaltning eller dets konsernselskaper. Videre bør potensielle investorer gjennomføre de undersøkelser som investor finner nødvendig, og å søke egne juridiske, regnskapsmessige og skattemessige råd for å foreta en selvstendig beslutning om egnethet og konsekvenser av en investering i verdipapirer. Synspunktene i dette dokumentet kan endres uten spesiell varsel. Investorer bør påse at de leser den nyeste tilgjengelige versjonen av dette dokumentet. Materialet kan være delvis eller helt basert på informasjon fra tredjepart. All informasjon i dette dokumentet er hentet fra kilder som Alfred Berg finner pålitelig, men Alfred Berg kan ikke garantere for nøyaktigheten og autentisiteten av informasjonen. Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidige avkastning. De historiske resultatene tar ikke hensyn til avgifter eller utgifter i forbindelse med utstedelse og innløsning av andeler. Alle investeringer er utsatt for svingninger i markedet og risikoen forbundet med å investere i verdipapirer. Verdien av investeringer og overskuddet de genererer kan stige så vel som synke, blant annet som en følge av svingninger i valutakurser, og det er mulig at investorene ikke får tilbake sin opprinnelige investering. For mer informasjon, vennligst kontakt info@alfredberg.com eller besøk vår hjemmeside www.alfredberg.com .

Dette dokumentet er utarbeidet av Alfred Berg Kapitalforvaltning, et heleid datterselskap av BNP Paribas Investment Partners og er under tilsyn av Finanstilsynet

Bilder

Maria Granlund
Maria Granlund
Last ned bilde

Om Alfred Berg Kapitalforvaltning

Alfred Berg Kapitalforvaltning
Alfred Berg Kapitalforvaltning
Støperigata 2
0250 Oslo

+47 22 00 51 00http://www.alfredberg.no

Følg saker fra Alfred Berg Kapitalforvaltning

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Alfred Berg Kapitalforvaltning på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Alfred Berg Kapitalforvaltning

Alfred Berg styrker teamet med tre nye medarbeidere2.9.2014 08:28:14 CESTPressemelding

Alfred Berg styrker sin posisjon som en av de ledende kapitalforvalterne i Norge gjennom ansettelse av tre nye medarbeidere. De tre nyansatte er Arve Sverdrup Drageset, Dag A. D. Messelt og Kristoffer Sønnervik. Alle har bred erfaring fra finanssektoren og vil tre inn i ulike roller i Alfred Berg. Drageset starter som Nordic Senior Legal Counsel, Messelt som Investment Specialist og Sønnervik som Senior Client Relationship Manager.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom