Aleris

Aleris styrker tilbudet i hele landet - Curato Røntgen inngår i Aleris Helse

Del

-Fra og med i dag kan Aleris som eneste private helseaktør tilby hele verdikjeden av helsetjenester i alle helseregioner, sier administrerende direktør Grethe Aasved.

-Oppkjøpet av Curato Røntgen bekrefter og styrker Aleris’ strategi om å etablere hele bredden av helsetjenester i alle helseregioner. Et tilbud med hele verdikjeden i et pasientforløp gir bedre kvalitet, og helthetlige pasientforløp etterspørres i økende grad av både pasienter og oppdragsgivere. Ved kjøpet av Curato blir vår visjon til virkelighet i hele landet, sier Aasved.

Det er ikke hvem som helst som nå forener krefter. Aleris Helse er landets største privateide helseforetak, og har satset målrettet på å kunne tilby helhetlige helsetilbud i alle landets helseregioner. Sykehuset i Oslo er landets største privateide sykehus med Skandinavias eneste private kreftsenter. Curato har i over 40 år vært Norges største private leverandør av radiologitjenester med avtale med alle de fire regionale helseforetakene i Norge.

Fra 1. oktober vil Curato skifte navn til " Aleris Røntgen".

Regjeringen ønsker økt innsats fra private aktører som et viktig supplement til de offentlige tjenestene for å redusere køer og ventetider.

-Skal vi være en solid bidragsyter og samarbeidspartner for det offentlige må vi ha et bredt og landsdekkende tilbud av høy kvalitet, som dekker både primær- og spesialisthelsetjenester. Kjøpet av Curato gjør oss til en enda bedre samarbeidspartner i arbeidet med å løse flere av norsk helsevesens utfordringer, sier Grethe Aasved.

Selskapet som i dag blir en integrert del av Aleris er en meget anerkjent og veldrevet helseaktør innen hele spekteret av radiologitjenester. Det er Aleris’ klare målsetning at vi og våre nye kolleger sammen skal sørge for at dette kompetansemiljøet bevares og videreutvikles innenfor rammene av et større, privat helseforetak som kjennetegnes av kvalitet, innovasjon og pasienten i sentrum.

Kontaktperson

Grethe Aasved
Administrerende direktør Aleris Helse AS
+47 916 92 808

Om Aleris

Aleris er et av Skandinavias ledende private helse- og omsorgsforetak. Virksomheten har stor bredde og omfatter sykehus og medisinske sentre, barnevern og omsorgstjenester. Foretaket har ca. 10 000 medarbeidere fordelt på ca. 450 virksomheter i Norge, Sverige og Danmark. Aleris ønsker å være både et supplement til og en integrert del av de offentlige helse- og omsorgstjenestene gjennom innovasjon og tjenesteyting.

Aleris ble etablert i 2005 og eies av Patricia Industries som er en del av Investor AB. Gjennom erfaring, kompetanse og investeringer, arbeider Investor for å utvikle Aleris. Investors langsiktige eierskap gjør det mulig for Aleris å levere bedre og mer effektive helse- og omsorgstjenester med god kvalitet, et høyt servicenivå og en bærekraftig økonomi. Aleris omsetter for 8,5 milliarder svenske kroner.

Etter kjøpet av Curato blir Aleris Norges største private leverandør av radiologitjenester med 13 avdelinger fordelt over hele Norge. Radiologitjenestene blir en fullt ut integrert del av virksomheten til Aleris Helse. I 2015 hadde tidligere Curato Røntgen 360.000 pasientbesøk, utførte vel 600.000 undersøkelser, omsatte for omtrent 517 millioner norske kroner og hadde rundt 300 medarbeidere.

Nøkkelord

Om Aleris

Aleris
Aleris
Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

Følg saker fra Aleris

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Aleris på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Aleris

Økokrim avviser Fagforbundets offentlige anmeldelse av Aleris Ungplan & BOI1.10.2018 11:08:01 CESTPressemelding

«Vi konstaterer at Økokrim avviser Fagforbundets offentlige anmeldelse av Aleris Ungplan & BOI, og ikke har funnet noe grunnlag for å starte etterforskning. Vi tar avvisningen til etterretning. Vi har hele tiden sagt at vi er trygge på kvaliteten på det arbeidet vi gjør og at vi ikke har gjort noe galt», sier administrerende direktør i Aleris Omsorg Norge Erik Sandøy. I brevet fra Økokrim fremkommer det at verken Skatteetaten eller Arbeidstilsynet ut fra sin befatning med og kjennskap til saken har funnet grunn til å be om noen politietterforskning. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har heller ikke funnet grunn til å foreta tilsynsmessig oppfølging av saken. Aleris Omsorg Norge har gjennom de siste ukene vært utsatt for kritikk og grove beskyldninger i mediene som vi overhodet ikke har kjent oss igjen i. Vi er et av Norges beste omsorgstilbud for utsatte og sårbare, og en velrennomert arbeidsplass for over 3500 medarbeidere. Den siste tiden har vært krevende for våre medarbeidere. Vi har