Aleris

Aleris kjøper Curato – Norges største radiologikjede

Del

– Dette er et paradigmeskifte for den private helsetjenesten i Norge, sier Aleris Helse-sjef Grethe Aasved.

- Oppkjøpet av Curato bekrefter og styrker Aleris’ strategi om å etablere hele bredden av helsetjenester i alle helseregioner.  Et tilbud med hele verdikjeden i et pasientforløp gir bedre kvalitet, og helhetlige pasientforløp etterspørres i økende grad av både pasienter og oppdragsgivere. Ved kjøpet av Curato blir vår visjon til virkelighet i hele landet.

Curato er Norges største private leverandør av radiologitjenester, med 13 radiologiavdelinger i Norge og én i Sverige. Curato har avtale med alle de fire regionale helseforetakene i Norge.

Regjeringen ønsker økt innsats fra private helseaktører som et viktig supplement til de offentlige tjenestene for å redusere køer og ventetider.

- Skal vi fylle denne rollen optimalt må vi ha et bredt og landsdekkende tilbud av høy kvalitet, som dekker både primær-, spesialist- og radiologitjenester. Kjøpet av Curato gjør oss derfor til en enda bedre samarbeidspartner i arbeidet med å løse flere av norsk helsevesens utfordringer, sier Grethe Aasved.

- Både Curato og Aleris er svært opptatt av kvalitet, innovasjon og å organisere tjenestene rundt pasientenes behov. Vi ser frem til å bli en del av Aleris, hvor vår ekspertise innen radiologi vil gå inn som en naturlig del av Norges største privateide sykehuskjede, sier administrerende direktør Erik Kreyberg Normann i Curato.

Kjøpet av Curato er finansiert via lån og selskapets kontantbeholdning. På grunn av avtalens størrelse vil Aleris informere Konkurransetilsynet i form av en ordinær melding.

Om Aleris

Aleris er et av Skandinavias ledende private helse- og omsorgsforetak. Virksomheten har stor bredde og omfatter sykehus og medisinske sentre, barnevern og omsorgstjenester. Foretaket har ca 10 000 medarbeidere fordelt på ca 450 virksomheter i Norge, Sverige og Danmark. Aleris ønsker å være både et supplement til og en integrert del av de offentlige helse- og omsorgstjenestene gjennom innovasjon og tjenesteyting.

Aleris ble etablert i 2005 og eies av Patricia Industries som er en del av Investor AB. Gjennom erfaring, kompetanse og investeringer, arbeider Investor for å utvikle Aleris. Investors langsiktige eierskap gjør det mulig for Aleris å levere bedre og mer effektive helse- og omsorgstjenester med god kvalitet, et høyt servicenivå og en bærekraftig økonomi. Aleris omsetter for 8,5 milliarder svenske kroner.

Om Curato

Curato Røntgen er Norges største private leverandør av radiologitjenester med 13 avdelinger fordelt over hele Norge og én i Sverige. Curato Røntgen har avtale med alle de fire regionale helseforetakene. I 2015 hadde Curato Røntgen 360.000 pasientbesøk, utførte vel 600.000 undersøkelser, omsatte for omtrent 517 millioner norske kroner og hadde rundt 320 medarbeidere. Curato Røntgen ble etablert i 1977 og hovedeier i dag er private equity-fondet Altor Fund III.

Nøkkelord

Kontakter

Grethe Aasved
Administrerende direktør Aleris Helse AS
+47 916 92 808

Erik Kreyberg Normann
Administrerende direktør Curato Røntgen AS
+47 975 01 120

Om Aleris

Aleris
Aleris
Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

Følg saker fra Aleris

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Aleris på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Aleris

Økokrim avviser Fagforbundets offentlige anmeldelse av Aleris Ungplan & BOI1.10.2018 11:08:01 CESTPressemelding

«Vi konstaterer at Økokrim avviser Fagforbundets offentlige anmeldelse av Aleris Ungplan & BOI, og ikke har funnet noe grunnlag for å starte etterforskning. Vi tar avvisningen til etterretning. Vi har hele tiden sagt at vi er trygge på kvaliteten på det arbeidet vi gjør og at vi ikke har gjort noe galt», sier administrerende direktør i Aleris Omsorg Norge Erik Sandøy. I brevet fra Økokrim fremkommer det at verken Skatteetaten eller Arbeidstilsynet ut fra sin befatning med og kjennskap til saken har funnet grunn til å be om noen politietterforskning. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har heller ikke funnet grunn til å foreta tilsynsmessig oppfølging av saken. Aleris Omsorg Norge har gjennom de siste ukene vært utsatt for kritikk og grove beskyldninger i mediene som vi overhodet ikke har kjent oss igjen i. Vi er et av Norges beste omsorgstilbud for utsatte og sårbare, og en velrennomert arbeidsplass for over 3500 medarbeidere. Den siste tiden har vært krevende for våre medarbeidere. Vi har