GlobeNewswire

Ålandsbankens första Svanenmärkta räntefond

Dela


Ålandsbanken Abp
Pressmeddelande
2.9.2019


 

Ålandsbankens första Svanenmärkta räntefond

I maj 2019 lanserade Ålandsbanken en ny, hållbar räntefond – Ålandsbanken Green Bond ESG, som nu erhållit det nordiska miljömärket, Svanenmärket. Målet med fondens verksamhet är att erbjuda konkurrenskraftig ränteavkastning på ett miljöriktigt och hållbart sätt. Att fonden nu fått Svanenmärkning är ytterligare ett bevis på bankens framgångsrika miljöarbete.

- Vi ser Svanenmärkningen av Ålandsbanken Green Bond ESG som en milstolpe i Ålandsbankens arbete med miljöriktiga och ansvarsfulla investeringar. Vi är stolta över att vara det första finländska fondbolaget som kan erbjuda en Svanenmärkt räntefond, säger Tom Pettersson, vd Ålandsbanken Fondbolag Ab.

En Svanenmärkt fond ger kunderna möjlighet att enkelt göra mer hållbara val även i sina placeringar. För att bli Svanenmärkt ska fonden uppfylla 25 obligatoriska krav som handlar om exkludering, inkludering, transparens och påverkan. Genom exkludering, att välja bort investeringar i särskilt problematiska branscher och företag, och istället välja de mest hållbara alternativen, dvs. inkludering, kan man bidra till en omställning i samhället. En ordentlig hållbarhetsanalys och en årlig hållbarhetsrapport om fondens verksamhet är exempel på krav som måste uppfyllas för att en fond ska kunna få Svanenmärket.

- Stort grattis säger vi till Ålandsbanken och till alla som vill göra medvetna val i sitt sparande. Det har varit intressant att följa resan för denna helt nya fond från idé till färdig produkt och glädjande att Svanens kriterier varit med på ritbordet under hela produktutvecklingen, säger Per Sandell, produktansvarig för fonder vid Svanen.

-Vi har upplevt samarbetet med Nordisk Miljömärkning väldigt positivt under processen för att Svanenmärka Ålandsbanken Green Bond ESG. Arbetet har också bidragit till att utveckla vårt koncept för ansvarsfulla investeringar i övrigt, vilket vi är tacksamma för, summerar Tom Pettersson.

Marknaden för gröna obligationer är global och starkt växande

Gröna obligationer är företagsobligationer som är avsedda att finansiera miljömässigt riktig utveckling. De finns i dagsläget för finansiering av ett brett spektrum av verksamheter, såsom förnybar energi, energieffektivisering, förebyggande och begränsning av föroreningar, bevarande av biologisk mångfald på land och i vatten, hållbara transporter, anpassning till klimatförändringar eller ”gröna” byggnader.

-I dagsläget talar många faktorer för en fond som Ålandsbanken Green Bond ESG. Svanenmärket ger trovärdighet för fondens miljöriktiga investeringsinriktning, vilket vi bedömer att uppskattas av en bred målgrupp medvetna placerare. Gröna obligationer är en stark och växande trend på räntemarknaderna globalt. Kombinationen av trenden med miljöriktiga investeringar med det kunnande som finns inom Ålandsbankens erkänt framgångsrika team för ränteförvaltning i övrigt ger fonden mycket goda förutsättningar att utvecklas framöver, förklarar Tom Pettersson.

För mer information, kontakta:

Tom Pettersson, vd
Ålandsbanken Fondbolag Ab 
Telefon +358 40 733 11 19
tom.pettersson@alandsbanken.fi

Per Sandell, produktansvarig för fonder
Miljömärkning Sverige Ab
Telefon +46 (0)70 661 763
per.sandell@svanen.se

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Vostok Emerging Finance depository receipt buy-back14.10.2019 09:20:00 CESTPress release

Stockholm, Oct. 14, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vostok Emerging Finance Ltd’s (“VEF” or “the Company”) has between October 7 and October 11, 2019 repurchased 500,000 Swedish Depository Receipts (SDRs), at an average price of SEK 2,70, corresponding to a 21% discount to the latest reported NAV of the Company. These repurchased SDRs represent 0,08% of the total number of outstanding ordinary SDRs of Vostok Emerging Finance. The Company currently holds 5,016,218 repurchased SDRs. The total number of outstanding SDRs of the Company, excluding repurchased SDRs, is 656,479,777. For further information please contact: Henrik Stenlund, CFO: +46 (0) 8-545 015 50 Vostok Emerging Finance is an investment company with the goal of investing in early stage modern financial services companies across emerging and frontier markets. VEF trades in Sweden on Nasdaq First North Growth Market under the ticker VEMF SDB. Vostok Emerging Finance’s Certified Adviser on Nasdaq First North Growth Market is Pareto Se

Vostok Emerging Finance depository receipt buy-back14.10.2019 09:20:00 CESTPressemelding

Stockholm, Oct. 14, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vostok Emerging Finance Ltd’s (“VEF” or “the Company”) has between October 7 and October 11, 2019 repurchased 500,000 Swedish Depository Receipts (SDRs), at an average price of SEK 2,70, corresponding to a 21% discount to the latest reported NAV of the Company. These repurchased SDRs represent 0,08% of the total number of outstanding ordinary SDRs of Vostok Emerging Finance. The Company currently holds 5,016,218 repurchased SDRs. The total number of outstanding SDRs of the Company, excluding repurchased SDRs, is 656,479,777. For further information please contact: Henrik Stenlund, CFO: +46 (0) 8-545 015 50 Vostok Emerging Finance is an investment company with the goal of investing in early stage modern financial services companies across emerging and frontier markets. VEF trades in Sweden on Nasdaq First North Growth Market under the ticker VEMF SDB. Vostok Emerging Finance’s Certified Adviser on Nasdaq First North Growth Market is Pareto Se

Valberedning inför årsstämma 202014.10.2019 09:00:00 CESTPressemelding

Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 14 oktober 2019 Valberedning inför årsstämma 2020 Till ledamöter i Hexatronic Groups valberedning har utsetts: Mark Shay, representerar Accendo Capital Staffan Ringvall, representerar Handelsbanken Fonder Jonas Nordlund, representerar sig själv Erik Selin, representerar Chirp AB Anders Persson, adjungerad, i egenskap av styrelseordförande i Hexatronic Group Mark Shay valdes till ordförande i valberedningen. Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes vid årsstämman 2019. Valberedningen representerar tillsammans ca 32 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2020 samt på bolagets hemsida, www.hexatronicgroup.com. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2020 kan göra detta genom e-post till lennart.sparud@hexatronic.com (rubricera ”Till Valberedningen”). Göteborg 14 okt

Share Buyback Programme: Week ending 11 October 201914.10.2019 09:00:00 CESTPress release

EUROCASTLE INVESTMENT LIMITED FOR IMMEDIATE RELEASE Contact: International Administration Group (Guernsey) Limited Company Administrator Attn: Mark Woodall Tel: +44 1481 723450 Share Buyback Programme: Transactions in week ending 11 October 2019 Guernsey, 14 October 2019 – Eurocastle Investment Limited (“Eurocastle” or the “Company”) today announces that between 7 October 2019 and 11 October 2019, under its fifth non-discretionary share buyback programme with Liberum Capital Limited (acting as the Company's broker) announced on 9 August 2019 and commenced on 16 September 2019 (the “Fifth Buyback Programme”), it bought back 11,584 of its ordinary shares at an average price of €7.32 per ordinary share. The purchased shares will all be held as treasury shares. The purpose of the share buyback programme is to reduce the share capital of the Company and the programme is executed in compliance with the provisions of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of

Oboya får order på blomster- och logistikvagnar om 4,2 MSEK14.10.2019 08:08:00 CESTPressemelding

Oboya Horticulture Industries AB (publ) (”Oboya” eller ”Bolaget”) har genom sitt helägda dotterbolag Oboya Metal Qingdao Co. Ltd i Qingdao, Kina fått order på blomster- och logistikvagnar från kunder i Australien och Colombia. Det sammanlagda ordervärdet uppgår till cirka 421,1 TUSD, motsvarande cirka 4,2 MSEK. Genom dessa beställningar fortsätter Oboya ta marknadsandelar på den internationella odlingsmarknaden och cementerar sin position som en totalleverantör. Bolaget har genom åren erhållit flera order på blomster- och logistikvagnar från kunder i Europa, Nord- och Sydamerika, Afrika och Kina. Oboya har blivit en ledande producent inom produktsegmentet blomster- och logistikvagnar och erbjuder konkurrenskraftiga priser genom direktleveranser från Bolagets fabriker. Beställningarna kommer från ledande odlings- och logistikföretag i Australien och Colombia. Blomster- och logistikvagnarna kommer att användas för såväl effektiv transport som exponering av växter eller blommor i butik. D

Oboya receives orders for flower- and logistics trolleys of SEK 4,2 million14.10.2019 08:08:00 CESTPress release

Oboya Horticulture Industries AB (publ) ("Oboya" or "The Company") has through its wholly owned subsidiary Oboya Metal Qingdao Co. Ltd. in Qingdao, China received orders for flower- and logistics trolleys from customers in Australia and Colombia. The total order value amounts to approximately USD 421.1 thousand, corresponding to approximately SEK 4.2 million. Through these orders, Oboya continues to take market shares in the international cultivation market and cement its position as a total supplier. Over the years, the company has received several orders for flower- and logistics trolleys from customers in Europe, North- and South America, Africa and China. Oboya has become a leading producer of the product segment in flower- and logistics trolleys and offers competitive prices through direct deliveries from the Company's factories. The orders come from leading cultivation and logistics companies in Australia and Colombia. The flower- and logistics trolleys will be used for efficient