Aktiv mot kreft

Aktiv mot kreft står foran internasjonalt gjennombrudd

Del

Maratondronningen Grete Waitz var pådriver for fysisk aktivitet som en del av kreftbehandlingen, og var med og etablere stiftelsen Aktiv mot kreft. Nå kan behandlingsmetoden få sitt gjennombrudd i USA.

Det er en donasjon på 5,4 millioner kroner fra Kavlifondet som gjør at stiftelsen Aktiv mot kreft får muligheten til å støtte et forskningsarbeid som til nå har gitt lovende signaler.

– Museforsøk har vist at veksthastigheten til enkelte kreftsvulster reduseres like mye med fysisk aktivitet som med cellegift, og igjen at kombinasjonen av fysisk aktivitet og cellegift gir bedre effekt enn cellegift alene. Ved hjelp av donasjonen fra Kavlifondet kan nå et av verdens ledende kreftforskningsmiljøer fortsette det viktige arbeidet som er startet, og forhåptenligvis etablere fysisk aktivitet som en del av kreftbehandlingen også utenfor Norge, sier Helle Aanesen, daglig leder i Aktiv mot kreft.

I Norge har stiftelsens arbeid resultert i treningssentre med tilhørende ekspertise, såkalte Pusterom, ved 13 av sykehusene som behandler kreftpasienter. Målet er ifølge Aanesen at samtlige kreftsykehus i landet skal få et slikt tilbud, som har høstet anerkjennelse i det norske kreftmiljøet. 

Erfaringene fra de eksisterende Pusterommene gjorde at stiftelsen for en tid tilbake også tok kontakt med anerkjente Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) i New York, med mål om å få etablert et lignende tilbud der. Forespørselen ble tatt godt i mot.

– Når vi forhåpentligvis får etablert Pusterom i USA på sikt, så har vi kanskje lyst til å kalle dem «Grete Waitz Fitness Centers». Det hadde vært en flott arv etter og heder til Grete, sier Aanesen.

Til New York med helseministeren

Aanesen reiser denne uken til New York hvor Aktiv mot kreft på onsdag har blitt invitert til det norske generalkonsulatet som hedersgjester i forbindelse med det viktige arbeidet som nå settes i gang. Også helseminister Bent Høie vil være til stede, sammen med amerikanske forskere, og representanter fra Helse- og omsorgskomiteen.

Grete Waitz har en høy stjerne i USA og spesielt i New York som følge av sine prestasjoner i New York City Marathon. Hun er den suverent mestvinnende utøveren i løpets historie, med sine ni seire.

Støtten fra Kavlifondet skal helt konkret gå til å styrke feltet «Exercise Oncology», under ledelse av dr Lee Jones, og målet med prosjektet som støttes er å undersøke hvilke svulster som blir påvirket av fysisk aktivitet hos pasienter. Dr Jones har allerede publisert mye forskning på fysisk aktivitet som kreftbehandlingsform, og har ifølge Aanesen ikke tenkt til å gi seg før man har funnet ut nok til å kunne gi pasienter resept på spesifikk fysisk aktivitet, på lik linje som man gir ut resept på medisiner.

– Fantastisk å støtte kreftsaken

Videre forteller hun at donasjonen fra Kavlifondet ikke utelukkende skal gå til MSKCC, men at det også etableres et forskningsstipend som kommer norske forskere og det norske forskningsmiljøet til gode. Aanesen har store forventninger til hva det hele kan føre til.

Den allmennyttige stiftelsen Kavlifondet som hvert år deler ut overskuddet fra Kavli og Q-Meieriene til  blant annet forskningsprosjekter, er også spent på hva forskningsarbeidet  vil kunne bety for fremtidig kreftbehandling.

 – Resultatene av forskningen på fysisk aktivitet som behandlingsmetode har til nå gitt positive signaler. Hvis vi kan være med på å legge til rette for at kreftpasienter i fremtiden kan få et bedre behandlingstilbud, så vil det være helt fantastisk, sier Inger Elise Iversen, daglig leder  i Kavlifondet.

Kontaktinfo:

Daglig leder Helle Aanesen på tlf. +47 932 70 707 eller epost helle@aktivmotkreft.no

Om Aktiv mot kreft:

Aktiv mot kreft er en privat stiftelse etablert av Helle Aanesen og Grete Waitz i 2007. Stiftelsens mål er å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen. Derfor etablerer vi treningsrom, eller Pusterom som vi kaller det, på kreftsykehus i Norge. Dette gjør vi fordi forskning viser at fysisk aktivitet kan være positivt for de aller fleste kreftpasienter – både under og etter behandling. Fysisk aktivitet kan bidra til å redusere uønskede bivirkninger og gi økt utholdenhet, styrke og overskudd. Men viktigst av alt; det bidrar til å bygge mestringsfølelse og øke livskvaliteten.

Gjennom treningskonsepter mot bedrifts- og privatmarkedet gir vi deltakerne muligheten til å bidra til en god sak, samtidig som de bedrer egen helse. Vi genererer derfor inntekter ved hjelp av fysisk aktivitet for friske mennesker og bruker dem på fysisk aktivitet for kreftsyke. Stiftelsen støtter også forskning på effekten av fysisk aktivitet for kreftpasienter i Norge og utlandet.

I løpet av perioden 2008-2015 har stiftelsen Aktiv mot kreft bidratt med mer enn 100 millioner kroner til Pusterom, utdanning av AKTIVinstruktører, forskning og PET/CT-scannere.

Om Kavlifondet. O. Kavli og Knut Kavlis allmennyttige fond

Gode formål i inn- og utland. Kavlifondet er et norsk allmennyttig fond som støtter forskning, kultur og humanitært arbeid i inn- og utland. Fondet – som ble etablert i 1962 av Knut Kavli, sønn av Kavli-konsernets grunnlegger Olav Kavli – har siden 2009 delt ut ca. 260 millioner kroner til ulike formål. 

Industrieier. Fondet henter sine inntekter fra sitt eierskap i Kavli-konsernet (Kavli Holding) – et norskbasert milliardkonsern med virksomhet i Norge, Sverige, Finland og Storbritannia. I Norge står matvarekonsernet bak selskapene O. Kavli og Q-Meieriene.

Nøkkelord

Bilder

Om Aktiv mot kreft

Aktiv mot kreft
Aktiv mot kreft
Slemdalsveien 72
0373 Oslo

23 89 64 88
Vårt mål.
Stiftelsens mål er å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen. Derfor etablerer vi treningsrom, eller Pusterom på norske sykehus. Høy puls for en god sak!

Følg saker fra Aktiv mot kreft

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Aktiv mot kreft på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Aktiv mot kreft

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom