GlobeNewswire by notified

Aktias årsredovisning för 2022 publicerad

Dela


Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
15.3.2023 kl. 14.00

Aktias årsredovisning för 2022 publicerad

Aktia har idag publicerat årsredovisningen för 2022 och den finns tillgänglig på adressen https://www.aktia.com/sv/investerarrelationer/rapporter-och-presentationer/year/2022. Årsredovisningen omfattar Aktias allmänna verksamhetsöversikt, företagsansvarsrapporten, styrelsens verksamhetsberättelse, bokslutet för år 2022 samt bolagsstyrningsrapporten. Aktias icke-finansiella rapport ingår i styrelsens verksamhetsberättelse.

Samtidigt publiceras Aktias riskrapport ”Pillar III Report” och ersättningsrapport 2022 för Aktia Bank Abp:s ledande organ. Alla dokument finns tillgängliga på Aktias nätsida www.aktia.com.

Styrelsens verksamhetsberättelse, bokslutet, bolagsstyrningsrapporten och ersättningsrapporten finns tillgängliga på finska, svenska och engelska. Aktias allmänna verksamhetsöversikt och hållbarhetsrapporten samt riskrapporten finns tillgängliga på engelska.

Bokslutet publiceras enligt ESEF (European Single Electronic Format)-rapporteringskraven. Bokslutet publiceras enligt ESEF (European Single Electronic Format)-rapporteringskraven. Revisionssammanslutningen KPMG Oy Ab har lämnat en oberoende bestyrkanderapport som ger begränsad säkerhet om ESEF-bokslutet som Aktia upprättat. Bestyrkandeuppdraget har utförts i enlighet med standarden ISAE 3000.

Aktia Bank Abp

Mera information:
Lotta Borgström, direktör för investerarrelationer och kommunikation, tfn 010 247 6838, ir (at) aktia.fi

Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Massmedier
www.aktia.com

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 900 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundtillgångar (AuM) uppgick 31.12.2022 till 13,5 miljarder euro och balansomslutningen till 12,4 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com. 

Bilagor

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Anmodning om ophævelse af suspension af afdelinger i Investeringsforeningen Nordea Invest23.3.2023 11:12:27 CET | Press release

De tekniske problemer er nu løst og det er igen muligt at stille priser for nedenstående afdelinger, hvorfor handelen med nedenstående afdelinger genoptages. Short nameNavnISIN NDINSCKL1 Nordea Invest Nordic Small Cap KL 1 DK0015974695 NDIESCSKL1 Nordea Invest European Small Cap Stars KL 1 DK0015960983 NDIDKKL1 Nordea Invest Danmark KL 1 DK0010265859 NDIGSCKL1 Nordea Invest Global Small Cap KL 1 DK0016050974 NDIEUSTKL1 Nordea Invest European Stars KL 1 DK0010265693 NDINASTKL1 Nordea Invest North American Stars KL 1 DK0010265776 NDIGUAKL1 Nordea Invest Globale UdbytteAktier KL 1 DK0010265503 NDIGOBLKL1 Nordea Invest Globale obligationer KL 1 DK0010170398 NDIMLOKL1 Nordea Invest Mellemlange obligationer KL 1 DK0015168686 NDIAKTIIKL1 Nordea Invest Aktier II KL 1 DK0015357065 NDIEHYKL1 Nordea Invest European HYB KL 1 DK0016306798 NDIDAFKL1 Nordea Invest Danske aktier fokus KL 1 DK0060012466 NDIAKL1 Nordea Invest Aktier KL 1 DK0010250158 NDIVOBKL1 Nordea Invest Virksomhedsobligationer KL 1

Indkaldelse til ordinær generalforsamling23.3.2023 11:00:00 CET | pressemeddelelse

i Fast Ejendom Danmark A/S til afholdelse torsdag den 20. april 2023 kl. 16:00 hos Accura Advokatpartnerselskab, Alexandriagade 8, 2150 Nordhavn, med følgende Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2022. 3. Fremlæggelse af årsrapport 2022 til godkendelse og forslag til resultatets anvendelse. Selskabets årsrapport for 2022 kan gennemses ved henvendelse på selskabets kontor og downloades fra www.fastejendom.dk. For regnskabsåret 2022 indstiller bestyrelsen et udbytte på 0 kr. pr. aktie. 4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen. 5. Resultat af bestyrelsesevaluering. 6. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten. 7. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for 2023. For regnskabsåret 2023 indstiller bestyrelsen et vederlag på 325.000 kr. til bestyrelsens formand og 150.000 kr. til øvrige bestyrelsesmedlemmer. Vederlaget er uændret i forhold til regnskabsåret 2022. 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen. I overensstemelse

Invitation til HC Andersen Capital event om Pharma Equity Group A/S23.3.2023 10:48:11 CET | pressemeddelelse

Pharma Equity Group – Første handelsdag på børsen samt gennemgang af markedspotentiale Dato og tid: 29. marts 2023, kl. 13.00 – 13:45. Tilmeldingslink: https://www.inderes.dk/videos/pharma-equity-group-forste-handelsdag-samt-gennemgang-af-markedspotentiale Mød og stil spørgsmål til kommende CEO Thomas Selsø, der tiltræder d. 31. marts 2023. Thomas Selsø vil blandt andet give en opdatering på hele processen til børsen samt første handelsdag. Derudover vil han fokusere på markedspotentialet for de enkelte lægemidler. Reponex Pharmaceuticals, som er en del af Pharma Equity Group, har fokus på repositionering af eksisterende API’er (Aktive farmaceutiske ingredienser) til andre indikationer. Pharma Equity Group erhverver en portefølje med 4 stk. kliniske fase 2 projekter i forbindelse med transaktionen. Alle 4 projekter er indenfor større sygdomsområder. Herunder bakteriel peritonitis (bughindebetændelse), kroniske hudsår, inflammatoriske tarmsygdomme samt tyk- og endetarmskræft. Eventet ka