Sørlandets Kunstmuseum

AKO Kunststiftelse bidrar med over 100 millioner kroner i ny støtte til Kunstsilo

Del

Nicolai Tangen gir gjennom AKO Kunststiftelse ytterligere 80 millioner kroner til byggingen av Kunstsilo, og garanterer for publikumsinntekter på fem millioner kroner i året de fem første driftsårene.

SKMU har avsluttet samhandlingsfasen med entreprenøren, Kruse Smith, og endelige og kvalitetssikrede kalkyler foreligger for byggeprosjektet. Kvalitetssikringen er gjort av Bygganalyse AS. I den anledning har museet fått ytterligere bevilgninger av Nicolai Tangen gjennom AKO Kunststiftelse, slik at museumsbygget er fullfinansiert og at fem millioner korner i inntekter er garantert for museets første fem år. Tangen har til sammen gitt 185 millioner kroner til SKMU, Kunstsilo og driften av museet. Inklusive verdien av kunstgaven på 220 millioner kroner er den samlede verdien av gaven på over 400 millioner kroner. 

Milepæl for Kunstsilo 

- Dette er en viktig milepæl for Kunstsilo-prosjektet, og gjør at vi er ett skritt nærmere å realisere et unikt kunst- og kulturprosjekt på Sørlandet, sier Reidar Fuglestad, direktør ved SKMU. 

Beslutningen om endelig støttebeløp fra AKO Kunststiftelse ble tatt da kvalitetssikrede kalkyler for utbyggingen av Kunstsilo forelå. 

- Det er nå gjennomført en omfattende kvalitetssikring av alle kostnader ved byggeprosjektet. Det har vært avgjørende å sikre en grundig gjennomgang, for å fjerne usikkerhet rundt tallene. Det endelige budsjettet inkluderer en god sikkerhetsmargin, noe som har vært viktig for å skape trygghet for prosjektet videre, sier Fuglestad. 

Endelig kostnadsbilde klart 

Kruse Smith, SKMU og Bygganalyse har nå kvalitetssikret samtlige kostander knyttet til utvikling og bygging av Kunstsilo. Tidligere har man basert seg på et kostandsoversalg der prisstigning, utenomhus-arbeid, inventar og tomt har vært holdt utenfor da dette ennå ikke var priset. I tillegg til dette har rehabiliteringsomfanget økt noe etter at ytterligere analyser er foretatt. Gjennom samhandlingsfasen er disse elementene også priset og endelige kostnader for bygget beløper seg til 610 millioner kroner. I dette beløpet er det lagt inn en sikkerhetsmargin (forventede tillegg og usikkerhetsmargin) på nærmere 50 millioner kroner for øvrige utgifter som kan påløpe i løpet av utbyggingsfasen frem mot 2022. 

- AKO Kunststiftelse har tidligere bidratt med støtte til både drift av SKMU og utviklingen av det nye museet. Det har hele tiden vært viktig å sikre at Kunstsilo har bærekraftig økonomi, og når vi nå har de endelige kalkylene på bordet er jeg glad for å kunne bidra med midler både til bygget og til å sikre driften, sier Nicolai Tangen. 

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande berømmer alle parter i regionen for arbeidet med å realisere det ambisiøse museumsprosjektet. 

- Kunstsilo er et imponerende prosjekt, der staten, fylket, kommunen og private aktører samler seg for å løfte frem et unikt kulturtilbud til fellesskapet. Nicolai Tangens gave er svært generøs, og kommer på et avgjørende tidspunkt for prosjektet. Staten har gått tungt inn med investeringsmidler allerede. Det samme har fylke, kommune og Cultiva gjort. Med denne gaven på toppen er jeg trygg på at dette offentlig-private spleiselaget 

sørger for at Sørlandets innbyggere vil få et av Norges flotteste museer i løpet av få år, sier Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande. 

Garanterer for 25 millioner i inntekter 

I tillegg til å dekke 110 millioner kroner av byggekostandene, stiller AKO Kunststiftelse en garanti på 25 millioner kroner for å bidra til å sikre billettinntektene de første fem driftsårene. 

- Jeg er trygg på at våre ambisiøse mål om 150.000 årlig besøkende er realistisk, men jeg ser at det er mange som har stilt spørsmål ved dette. At AKO Kunststiftelse nå garanterer for fem millioner kroner i inntekter i året, i fem år, gir en ytterligere trygghet for museets økonomi, sier Reidar Fuglestad. 

- Jeg har stor tro på at SKMU og alle gode støttespillere skal klare å utvikle et museum i internasjonal elitedivisjon, og gleder meg til å se det ferdig i 2022, sier Nicolai Tangen. 

Oversikt over støtte fra Nicolai Tangen til Kunstsilo og SKMU: 

Overføringer av kunst til AKO Kunststiftelse (til evig forvaltning av SKMU): 220 mill.* 

• Overføringer til AKO Kunststiftelse til drift og forvaltning av kunsten: 15 mill. 

• Samlet støtte til finansiering av nytt museumsbygg: 110 mill. 

• Garanterte inntekter: 25 mill. 

• Støtte til løpende drift av SKMU og lokale aktiviteter/utstillinger: 35 mill. 

• Total støtte – inklusive kunstgaven: 405 millioner kroner 

* Kunst til en verdi av 120 millioner kroner er overført til AKO Kunststiftelse per nå. Øvrig kunst i samlingen blir overført så snart byggeprosjektet igangsettes. 

Finansiering av Kunstsilo-prosjektet

Bidragsyter Beløp

Kulturdepartementet

175 MNOK
AKO Kunststiftelse 110 MNOK
Cultiva 100 MNOK
Kristiansand Kommune 50 MNOK
Salg av eksisterende lokaler 35 MNOK
Vest-Agder Fylkeskommune 25 MNOK
Sparebanken Sør 20 MNOK
Andre private aktører 10 MNOK
Aust-Agder Fylkeskommune 5 MNOK
Lån 80 MNOK
Sum investering  610 MNOK + mva.

Kostnader for utbygging av Kunstsilo

Bidragsyter Beløp
Byggekostnad 520 MNOK
Forventede tillegg 26 MNOK
Usikkerhetsavsetning 22 MNOK
Prisregulering 25 MNOK
Interiør 17 MNOK
Kostnader 610 MNOK + mva. 

Kontakter

Reidar Fuglestad, administrerende direktør for Sørlandets Kunstmuseum / Kunstsilo
E-post: reidar@skmu.no
mobil: 481 59 900

Bilder

Om Sørlandets Kunstmuseum

Sørlandets Kunstmuseum
Sørlandets Kunstmuseum
Skippergata 24 B
4611 Kristiansand

http://www.skmu.no

Om Sørlandets Kunstmuseum 

Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) driver museumsvirksomhet innen visuell kunst. Museet forvalter sine kunstsamlinger, i tillegg til å satse på temporære utstillinger med relevans og aktualitet – herunder også samtidskunst. 

I 2018 satte SKMU besøksrekord med 44.490 gjester, en økning på 50,9 % fra 2017. SKMU holder i dag til i Skippergata i Kristiansand, men skal flytte til Kunstsilo som er under planlegging på Odderøya i Kristiansand. 

Kunstsilo blir et kulturelt opplevelsessenter integrert i et miljø bestående av Kilden, Kulturskolen, Vest-Agder Museet og kunstnerkolonien på Odderøya. Kunstsilo skal videreføre satsningen på temporære utstillinger og samtidskunst – og samtidig forvalte og formidle samlingene til Sørlandets Kunstmuseum og Tangen-samlingen, som Nicolai Tangen i 2015 ga SKMU disposisjonsrett over. 

Om AKO Kunststiftelse og Tangen-samlingen 

AKO Kunststiftelse ble etablert i 2016, og er opprettet for å fremme allmenhetens tilgang til norsk og nordisk kunst fra perioden etter 1900. 

AKO Kunststiftelse har gitt Sørlandets Kunstmuseum evigvarende disposisjonsrett over Tangen-samlingen. Dette innebærer blant annet at museet til enhver tid bestemmer hvor mange og hvilke verk i Tangen-samlingen som skal stilles ut. Til gjengjeld forplikter SKMU seg til å ta vare på samlingen og bruke den aktivt i Kunstsilo, som sikrer at Tangen-samlingen til enhver tid er tilgjengelig for publikum. 

Tangen-samlingen åpner for spennende utstillinger i Kunstsilo, men også for utlån og dermed innlån av anerkjente kunstverk fra andre museer. Slik bidrar Tangen-samlingen til å skape en større dynamikk og et større mangfold i Kunstsilo. 

Følg saker fra Sørlandets Kunstmuseum

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Sørlandets Kunstmuseum på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.