Aker BioMarine

Aker BioMarine er først ute med havdrone  

Del

Som første selskap tar Aker BioMarine i bruk en spesialbygd havdrone for å samle detaljert informasjon om krillbiomassen i Antarktis. Dette er en ubemannet solenergidrevet hav-drone som selskapet har gitt navnet «Sailbuoy». Havdronen er et ytterligere skritt i en ny datadrevet tidsalder for en mer bærekraftig fiskerinæring og fiskeriforvaltning i Antarktis.

Havdronen: Sailboy
Havdronen: Sailboy

Utstyrt med ekkolodd og miljøsensorer samler, bearbeider og overfører dento meterlange havdronen tetthets- og distribusjonsdata kontinuerlig.  

Den unike havdronen er enkel å betjene, sende ut og hente tilbake. Den bruker vind til fremdrift mens elektronikken drives av solcellepaneler, som lader de interne batteriene. Sailbuoy kan nå en hastighet på opptil 2 knop. Den er bygget for å være robust og for å overleve de tøffe antarktiske forholdene og har blitt designet for å ikke forstyrrer det lokale dyrelivet. 

Null karbonfotavtrykk 

Ved å minimere tiden og ressursene som fiskefartøyer bruker på å lete etter krill, blir de miljømessige avtrykket for å søke etter krill betydelig redusert ved bruken av denne dronen. All datainnsamling som er utført av dronen har et karbonavtrykk på null. 

-Sailbuoy vil endre hvordan vi opererer. Etter flere år med utvikling er den endelig klar til bruk. Vi kan ha den i nærheten av fartøyet eller sende den til områder lengre unna. Havdronen kan være ute i flere måneder om gangen og fortelle oss hvor og når vi skal bevege oss videre, sier tidligere kaptein og nåværende leder for selskapets offshore operasjoner, Frank Grebstad. 

Han legger til, -Sailbuoy vil være våre øyne og ører i Antarktisog dataene som den samler inn er helt uvurderlig for oss. Den vil gjøre oss mer bærekraftig gjennom å redusere påvirkningen vår ytterligere. 

Selskapet som står bak byggingen av Sailbuoy, Offshore Sensing, er glade for at havdronen er tatt i bruk og klarer seg i de tøffe forholdene i Antarktis.  

-Selv om den er liten, er Sailbuoy designet for å ha stor innvirkning når det gjelder å forbedre effektiviteten og hjelpe selskapene å ta bedre beslutninger basert påsanntidsdata. Dronen vil hjelpe Aker BioMarine med å gå inn i en ny datadrevet æra for en bærekraftig fiskerinæring, sier David Peddie som er administrerende direktør i Offshore Sensing. 

Vil gi fordeler til det brede vitenskapelige samfunnet 

I tillegg til driftsmessige gevinster, vil dataene på lang sikt komme krillfisket som helhet til gode. Konvensjonen for bevaring av marine levende ressurser i Antarktis (CCAMLR), den internasjonale traktaten som forvalter krillfisket i Sørishavet, har tatt avgjørende skritt mot et mer dynamisk og vitenskapelig datadrevet styringsregime. Dette vil legge et stort ansvar på bransjens evne til å overvåke og fastsette mengden krill i området. 

Krillfiskeriet er forvaltet gjennom forhåndsregulerte fangstgrenser basert på oppdaterte estimater. De detaljerte dataene som Aker BioMarine nå kan tilgjengeliggjøre vil fange opp informasjon rundt tetthet og distribusjon og gir et mer nøyaktig bilde av størrelsen på biomassen.  

Om Antarktisk krill  

Antarktisk Krill (Euphausia Superba) er en av verdens største marine og minst utnyttede marine biomasser. Krill er forvaltet av CCAMLR (Commission for Conservation of Antarctic Marine Living Resources) som legger til grunn en statisk, føre-var tilnærming der høsting er tillatt opp til 620 000 MT (ca 1% av biomassen), fordelt på fire underområder i nærheten av Antarktishalvøya.  

I 2019 ble et internasjonalt survey gjennomført for å måle krillbestanden i Antarktis. Biomassemålingen på hele 63 millioner tonn i område 48 bekrefter at krillen er i en god forfatning og at fiskeriet opererer innenfor svært bærekraftige rammer. 

 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Havdronen: Sailboy
Havdronen: Sailboy
Last ned bilde
Frank Grebstad
Frank Grebstad
Last ned bilde

Om Aker BioMarine

Aker BioMarine
Aker BioMarine
Oksenøyveien 10
1366 Lysaker

+47 24 13 00 00http://www.akerbiomarine.com

Om Aker BioMarine: 
Aker BioMarine er et bioteknologiselskap som utvikler, markedsfører og selger krillbaserte ingredienser til både forbrukere og markeder for dyrefôr. Selskapet er vertikalt integrert og kontrollerer hele verdikjeden –fra krillfangst i Antarktis til forskning, produktutvikling, produksjon, logistikk og markedsarbeid. Selskapets visjon er å skape en bedre fremtid for både mennesker og planeten. 

Følg saker fra Aker BioMarine

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Aker BioMarine på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Aker BioMarine

Aker BioMarine når nye bærekraftsmål for krillfiske16.10.2020 12:19:15 CESTPressemelding

Aker BioMarine mottar sin tredje sertifisering i rekken fra Marine Stewardship Council (MSC) for deres bærekraftige krillfiskeri i Antarktis, dette som et resultat av en uavhengig vurdering. Foretaket ble først sertifisert i 2010, som det første krillforetaket som noensinne har båret MSC-merket. Den uavhengige revisjonsrapporten viser til at Aker BioMarine scorer høyt på alle bærekrafts-indikatorene. Deres styrker er blant annet at de har minimalt med bifangst, 100% observatørdekning og samarbeider aktivt med NGOer og forskningsinstitutter som bidrar til å øke kunnskapen og gi styrkede standarder i fiskeriet. For å kunne bruke MSC-merket på et produkt, må fiskeriet kunne demonstrere at de scorer høyt på flere ulike bærekrafts-indikatorer. Gjennom en uavhengig tredjeparts revisjon og vurdering, har fiskeriet demonstrert at de marine ressursene er bærekraftig forvaltet og høstet og at alle produktene er sporbare. «Aker BioMarines antarktiske krillfiskeri fortsetter å være dedikert til å

Krillfisket i Antarktis bør inspirere på Verdens havdag8.6.2020 14:38:50 CESTPressemelding

Tilstanden til verdenshavene er i krise. Men det er likevel mulig å produsere mer sjømat på en ansvarlig måte. - Å utvinne mer mat fra et allerede presset hav er en krevende balansegang, men vi må klare det på en bærekraftig måte om verdens matbehov skal dekkes i fremtiden. Hele 95 prosent av investeringene vi har gjort i 2019 har en positiv effekt på selskapets miljøavtrykk, sier Runa Haug Khoury, direktør for bærekraft i Aker BioMarine.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom