GlobeNewswire

Aino Health AB (publ): Aino Healths företrädesemission tecknad till 272 procent, tillförs cirka 15,9 MSEK

Dela

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.


Aino Health AB (publ) (”Aino Health” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av aktier som löpte med teckningsperiod 18 september – 2 oktober 2020 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen har övertecknats och tillför Bolaget cirka 15,9 MSEK, varav cirka 0,5 MSEK erläggs genom kvittning av fordran, före emissionskostnader om cirka 0,7 MSEK. Teckningskursen i Företrädesemissionen var 1,50 SEK per aktie. Omkring 14,0 MSEK, motsvarande cirka 88 procent av Företrädesemissionen, tecknades och tilldelades investerare som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter. Omkring 2,0 MSEK, motsvarande cirka 12 procent av Företrädesemissionen, tecknades och tilldelades utan stöd av teckningsrätter. Utfallet av Företrädesemissionen innebär att inga emissionsgarantier kommer att tas i anspråk. Likviden från Företrädesemissionen säkerställer finansiering för att kunna exekvera enligt den antagna tillväxtplanen.

Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 15,9 MSEK, varav cirka 0,5 MSEK erläggs genom kvittning av fordran mot Aino Health av Bolagets VD, CFO och vissa styrelseledamöter. Antalet aktier ökar med 10 623 319 från 15 934 979 till 26 558 298 när de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket medan aktiekapitalet ökar med 15 934 978,50 SEK från 23 902 468,50 SEK till 39 837 447,00 SEK, vilket motsvarar en utspädning om 40,0 procent. När sådan registrering skett omvandlas betalda tecknade aktier (BTA) till aktier.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i memorandumet, vilket upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 16 september 2020. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer att skickas till dem som tilldelats aktier. De tecknade och tilldelade nya aktierna ska betalas kontant och betalning ska senast vara Aqurat Fondkommission AB tillhanda på likviddagen, enligt instruktioner på avräkningsnotan. Inget meddelande går ut till de som inte fått tilldelning.

”Vi är otroligt glada över det stora intresset i vår nyemission. Vi befinner oss i en expansionsfas och målet är att befästa Aino Healths position på befintliga marknader samt etablera och utveckla verksamheten i Norden och övriga Europa. Genom emissionslikviden kommer vi kunna exekvera enligt den lagda tillväxtplanen vi har”, säger Jyrki Eklund, VD för Aino Health.

Rådgivare
Augment Partners AB är projektledare och Advokatfirman Lindahl Kommanditbolag är legal rådgivare i Företrädesemissionen.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jyrki Eklund, VD Aino Health AB (publ) Tel: +358 40 042 4221
E-mail: jyrki.eklund@ainohealth.com

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 oktober 2020 kl. 19.00 CEST.

Om Aino Health AB (publ)
Aino Health är den ledande leverantören av Software-as-a-Service-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system med SaaS-plattform och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. För mer information, besök https://investors.ainohealth.com/.

Aino Health AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market (Ticker: AINO) med Erik Penser Bank, 08 463 83 00, certifiedadviser@penser.se, som Certified Adviser.

Viktig information
Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Aino Health i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

CORRECTION: Huhtamaki completes the acquisition of Elif, a major supplier of sustainable flexible packaging to global brand owners23.9.2021 19:15:00 CEST | Press release

HUHTAMÄKI OYJ PRESS RELEASE 23.9.2021 AT 20:15 CORRECTION: Huhtamaki completes the acquisition of Elif, a major supplier of sustainable flexible packaging to global brand owners In Huhtamäki Oyj’s press release concerning the closure of the acquisition of Elif published on September 23, 2021 at 17:30 EET, the cash free debt free purchase price was incorrect. The incorrect sentence was: The cash free debt free purchase price was EUR 360 million (USD 422 million). The correct sentence is: The cash free debt free purchase price was EUR 412 million (USD 483 million). Below the corrected release in full: Further to the full approval of the Turkish competition authority Huhtamaki has completed the acquisition of Elif Holding A.Ş. (Elif), a major supplier of sustainable flexible packaging to global FMCG brand owners, with operations in Turkey and in Egypt. With this acquisition, Huhtamaki reinforces its position as a leading flexible packaging company in emerging markets and strengthens its e

SBM Offshore completes US$635 million bridge loan for FPSO Almirante Tamandaré23.9.2021 18:40:20 CEST | Press release

September 23, 2021 SBM Offshore is pleased to announce that it has secured a US$635 million bridge loan facility for the financing of the construction of FPSO Almirante Tamandaré. The facility was secured by the special purpose company which will own FPSO Almirante Tamandaré. Currently, SBM Offshore is the sole owner of this special purpose company. Discussions around the divestment of 45% of the equity ownership to partners continue to progress. The facility will be fully drawn in the coming days to finance the ongoing construction of the FPSO Almirante Tamandaré. The tenor of the bridge loan is twelve months with an extension option for another six months. Repayment is expected to take place upon closure and first drawdown of the project loan. CorporateProfile The Company’s main activities are the design, supply, installation, operation and the life extension of floating production solutions for the offshore energy industry over the full lifecycle. The Company is market leading in le

Beter Bed category winner best webshop of the year!23.9.2021 18:30:00 CEST | Press release

Sleep specialist Beter Bed was today voted category winner of the ‘ABN AMRO Webshop Award in the Netherlands’ for the fifth time. Beter Bed is now a nominee for the overall winner of the ‘ABN AMRO Best Retail Chain Award in the Netherlands’. The announcements were made during the category presentation ceremony for the ‘ABN AMRO Retailer of the Year the Netherlands’, at the ABN AMRO head office in Amsterdam. Beter Bed received the highest score from the consumer panel in the Web shop category, beating off competition from other webshops in the Sleeping category. John Kruijssen, CEO of Beter Bed Holding, is delighted and proud that Beter Bed was once again awarded the Webshop Award. “Within our omni-channel strategy the digital channel is becoming increasingly important, as is confirmed by our customers with this award. This title will be a real boost to the launch of our digital organisation under the name LUNEXT. LUNEXT, Beter Bed’s new employer brand, will serve as the vehicle for the

ORANGE BELGIUM LAUNCHES HEY! A NEW, 100% DIGITAL BRAND AIMED AT ULTRA-CONNECTED CUSTOMERS23.9.2021 18:10:00 CEST | Press release

Press release Brussels, September 23rd , 2021 With its new positioning Tomorrow is ours to make, Orange Belgium goes one step further in addressing all customer needs via the launch of a new and innovative b-brand to answer the needs of digital-savvy customers. hey! is a 100% digital brand which takes a participative approach specially designed to meet the needs of ultra-connected customers whose life is completely digitally oriented. This next generation value proposition is based on 4 pillars: 100% digital, Generous,Low impact, Evolutive. hey! will shake up the market by putting communities at the heart of its offers. The threehey! offers which boast attractiveonline pricing with extensive mobile data , will be launched on the 24th of September 2021. 100% digital hey! meets the needs generated by new internet usages, which have become increasingly popular, particularly among digitally active customers. hey! is aimed at those who love efficiency and getting things done in a few clicks

Medela’s Global Breastfeeding Symposium Convenes Community Focused on Establishing a Perpetual and Holistic Model to Advance Breastfeeding and Lactation Research23.9.2021 17:17:22 CEST | Press release

Call to Action for Researchers and Healthcare Professionals to Improve Infant Health Outcomes by Protecting and Promoting Breastfeeding Baar, Switzerland, Sept. 23, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- *the English version shall prevail. Medela, a leading breast pump brand and medical device manufacturer, concluded its 15th Global Breastfeeding and Lactation Symposium with 1,400 people tuning in virtually from around the world. Medela convened a diverse group of global health leaders and lactation experts to share the latest research and insights in lactation and human milk, empowering the lactation and breastfeeding community with key information to support a strong call to action: respond to future pandemic threats with lactation needs in mind, improve clinical practice, better care for breastfeeding families and drive change. “There is power in bringing the top minds together to focus on improving infant and women’s health. Over the past two days, leading scientists from six countries shared th

Huhtamaki completes the acquisition of Elif, a major supplier of sustainable flexible packaging to global brand owners23.9.2021 16:30:00 CEST | Press release

HUHTAMÄKI OYJ PRESS RELEASE 23.9.2021 AT 17:30 Huhtamaki completes the acquisition of Elif, a major supplier of sustainable flexible packaging to global brand owners Further to the full approval of the Turkish competition authority Huhtamaki has completed the acquisition of Elif Holding A.Ş. (Elif), a major supplier of sustainable flexible packaging to global FMCG brand owners, with operations in Turkey and in Egypt. With this acquisition, Huhtamaki reinforces its position as a leading flexible packaging company in emerging markets and strengthens its existing flexible packaging business in attractive consumer product categories. The net sales of the acquired business were approximately EUR 163 million (USD 195 million) in 2020. Elif employs approximately 1,500 people in its two manufacturing locations in Istanbul, Turkey and Cairo, Egypt. The cash free debt free purchase price was EUR 360 million (USD 422 million). The acquired business will be reported as part of Huhtamaki´s Flexible