Agenda Risk

Agenda Risk rekrutterer offiser med unik kompetanse innenfor beredskapsøvelser

Del

Trond Bakke har en unik innsikt fra Forsvaret i hvordan øvelser skal gjennomføres for å skape et best mulig utbytte for de som øves. For å møte behovet til virksomheter i offentlig og privat sektor går Bakke til risiko- og sikkerhetsselskapet Agenda Risk.

Oberstløytnant Trond Bakke har unik øvelseskompetanse og går fra Forsvaret til risiko- og sikkerhetsselskapet Agenda Risk.
Foto: Smilehullet AS
Oberstløytnant Trond Bakke har unik øvelseskompetanse og går fra Forsvaret til risiko- og sikkerhetsselskapet Agenda Risk. Foto: Smilehullet AS

Et fundamentalt endret risikobilde krever at man må være bedre forberedt

Krigen i Ukraina, spenninger mellom Kina og Taiwan/USA og ikke minst økte renter, inflasjon mv. fører til større usikkerhet. Det er en økende oppmerksomhet på betydningen av å øve på kriser og ulike situasjoner som kan oppstå, og stadig flere virksomheter ønsker å gjennomføre øvelser. Det kan arrangeres både full-skala øvelser og mindre Table-Top øvelser, som gir realistisk trening for alle involverte. For å møte den voksende etterspørselen har Agenda Risk ansatt Trond Bakke som seniorrådgiver med et særlig ansvar for å bistå virksomheter i offentlig og privat sektor med øvelser.

Unik erfaring fra øvelser med Politi, operatører av kritisk infrastruktur, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og en hel rekke andre offentlige og private aktører.

De siste ni årene har Bakke arbeidet med øvingsplanlegging og gjennomføring av øvelser ved Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø. Her har han ikke bare planlagt og gjennomført de store øvelsene, han har også vært svært delaktig i planlegging og gjennomføring av de mindre spesialiserte øvelsene som ikke er like godt kjent for allmenheten.

Bakke har en særskilt innsikt i hvordan øvelser skal gjennomføres på en mest mulig hensiktsmessig måte for å skape et best mulig utbytte for de som øves. Han har i løpet av årene gjennomført en rekke øvelser med Politi, operatører av kritisk infrastruktur, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og en hel rekke andre offentlige og private aktører.

Bakke har mer enn 38 års erfaring fra Forsvaret, og han har i hoveddelen av sin karriere i Forsvaret arbeidet med planlegging og gjennomføring av øvelser. Trond har erfaring både fra NATO-staber i utlandet og fra ulike nivå i Norge.

 

Øvelser som favner bredt

Vi i Agenda Risk er svært takknemlige for at vi har fått muligheten til å ansette en kapasitet som Bakke, uttaler managing partner i Agenda Risk, Kristian Thaysen

Dag Søberg, leder for sikkerhet- og beredskapstjenestene til Agenda Risk forteller at det «etter all sannsynlighet ikke finnes noen andre med den samme erfaringen som Trond Bakke i Norge. Med Bakke om bord får vi en seniorrådgiver med unik erfaring og som virkelig kan skape reelle og realistiske øvelser for norske virksomheter i både offentlig og privat sektor.

Kristian Thaysen sier videre at dette ikke bare styrker våre sikkerhet & beredskapstjenester, men det gjør oss også bedre i stand til å lage gode øvelser som berører helheten i det risikobildet vi bistår virksomheter med å møte, alt fra cyberrisiko, risiko for korrupsjon, dawn raid fra tilsynsmyndigheter og andre uønskede hendelser.

Trond Bakke begynner i Agenda Risk i januar 2023.

Kontakter

Bilder

Oberstløytnant Trond Bakke har unik øvelseskompetanse og går fra Forsvaret til risiko- og sikkerhetsselskapet Agenda Risk.
Foto: Smilehullet AS
Oberstløytnant Trond Bakke har unik øvelseskompetanse og går fra Forsvaret til risiko- og sikkerhetsselskapet Agenda Risk. Foto: Smilehullet AS
Last ned bilde

Om Agenda Risk

Agenda Risk
Agenda Risk
Parkveien 57
0256 Oslo

Agenda Risk er et risiko- og sikkerhetsselskap som leverer rådgivning innenfor blant annet risikostyring, compliance, gransking, cybersecurity, bærekraft, samt sikkerhet og beredskap.

Agenda Risk ønsker å støtte organisasjoner og virksomheter med å utøve sin virksomhet på en forsvarlig måte og som bidrar til å støtte opp under FNs bærekraftsmål. Vi vil bidra til å bevege verden i riktig retning.

Følg pressemeldinger fra Agenda Risk

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Agenda Risk på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.