Age Labs

Age Labs får 6 millioner fra Forskningsrådet til å utvikle en ny COVID-19 test sammen med Bærum sykehus, Oslo Universitetssykehus og Folkehelseinstituttet

Del

Testen vil kunne predikere hvem som kommer til å utvikle alvorlig sykdom og gjøre det mulig å starte behandling tidligere.

Verktøy som hjelper oss til å forutsi hvilke pasienter som forventes å få et alvorlig sykdomsforløp vil være av stor verdi, forklarer lege Anders Tveita som skal lede studien ved Bærum sykehus
Verktøy som hjelper oss til å forutsi hvilke pasienter som forventes å få et alvorlig sykdomsforløp vil være av stor verdi, forklarer lege Anders Tveita som skal lede studien ved Bærum sykehus

Prosjektet er bevilget 6 millioner i offentlig støtte fra Forskningsrådet og er et samarbeid mellom avdeling for genetikk og bioinformatikk ved divisjonen for helsedata og digitalisering ved Folkehelseinstituttet, medisinsk avdeling Bærum sykehus Vestre Viken, mikrobiologisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet, akuttmedisinsk avdeling ved Oslo Universitetssykehus Ullevål og diagnostikkselskapet Age Labs.

Partnerne skal sammen utvikle en enkel blodprøve for å forutsi risiko for alvorlige komplikasjoner tidlig i sykdomsforløpet. Innovasjonen bygger videre på partnernes tidligere erfaring med å utvikle tilsvarende biomarkører basert på epigenetikk i hvite blodceller. 

En uforutsigbar sykdom

Helseutfordringene knyttet til SARS-CoV-2 viruset er ressurskrevende for samfunnet og helsevesenet. En høy andel av pasientene med sykdommen trenger innleggelse og langvarig intensivbehandling. Samtidig er sykdomsforløpet svært uforutsigbart, dødeligheten er høy, og behandlingen baserer seg i hovedsak på å behandle komplikasjoner etter at de har oppstått. Det finnes i øyeblikket ingen gode markører som kan avgjøre hvor alvorlig syk man blir dersom man blir smittet av viruset.

Anders Tveita er lege ved Bærum sykehus og har doktorgrad i medisinsk biologi. Han har i løpet av de siste månedene opparbeidet seg solid erfaring med å behandle denne sykdommen og leder fra før pasientinklusjonen ved Bærum sykehus til WHO-SOLIDARITY studien som blant annet ser på effekt av Remdesivir. Nå skal han også lede rekrutteringen til denne studien. 

“Vi ser en stor variasjon i sykdomsforløp hos pasienter som innlegges med COVID-19, og symptomer kan hos enkelte forverres raskt. Verktøy som hjelper oss til å forutsi hvilke pasienter som forventes å få et alvorlig sykdomsforløp vil være av stor verdi for optimalisering av håndtering og behandling av den enkelte pasient. Vi håper også at dette arbeidet kan bidra til økt forståelse av biologiske mekanismer som ligger til grunn for denne sykdommen”,  forklarer lege Anders Tveita.

En test for å predikere alvorlighetsgrad

Testen vil først bli brukt i sykehus som et verktøy for helsepersonell. Klarer man å forutsi tidlig i sykdomsforløpet hvem som kommer til å utvikle akutt lungesvikt og andre komplikasjoner, vil man kunne starte spesifikk behandling på et mye tidligere tidspunkt, før de alvorlige komplikasjonene har utviklet seg. Målet er at dette vil bidra til å redusere dødeligheten. Testen har også potensiale til å bli en generell screeningtest på sikt, for å skille de som har en medfødt beskyttelse mot viruset fra de som har høy risiko ved smitte.

Unik plattformteknologi

Age Labs har utviklet en plattformteknologi for å oppdage biomarkører basert på avansert maskinlæring. Oppstartsbedriften måler epigenetikk i immunceller med fokus på å predikere aldersrelaterte sykdommer på et tidligere tidspunkt. 

“Vi er tre leger med klinisk bakgrunn i Age Labs og vi ser utfordringene kollegaene våre som jobber med disse pasienten står overfor. Da pandemien traff Norge i mars skjønte vi fort at vår teknologiske plattform satte oss i en unik posisjon til å bidra”, forteller Cathrine Hadley, som leder prosjektet.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Verktøy som hjelper oss til å forutsi hvilke pasienter som forventes å få et alvorlig sykdomsforløp vil være av stor verdi, forklarer lege Anders Tveita som skal lede studien ved Bærum sykehus
Verktøy som hjelper oss til å forutsi hvilke pasienter som forventes å få et alvorlig sykdomsforløp vil være av stor verdi, forklarer lege Anders Tveita som skal lede studien ved Bærum sykehus
Last ned bilde

Lenker

Om Age Labs

Age Labs
Age Labs
Gaustadalléen 23A
0373 Oslo

https://www.agelabs.com/

Age Labs er et norsk bioteknologiselskap som bruker avansert maskinlæring til å utvikle biomarkører for tidlig diagnostikk av aldersrelaterte sykdommer og biologisk aldring. Disse biomarkørene blir blant annet brukt til å evaluere epigenetisk effekt av legemidler i kliniske studier for legemiddelindustrien.