Fafo

Afrikanske hurtig-skoler fungerer

Del

For 3 kroner dagen klarer Strømmestiftelsens «Speed School»-program i Mali, Burkina Faso og Niger å få 9 av 10 barn tilbake på skolen, ifølge en ny evalueringsrapport fra Fafo.

Mali, Burkina Faso og Niger er noen av verdens fattigste land. Over tre millioner barn er ute av skolen i de tre landene. Trusselen fra væpnede konflikter og terrorisme tvinger stadig flere skoler til å stenge.

Behovet for effektive tiltak som kan gi flere barn muligheten til å få en utdanning er stort. Strømmestiftelsen har derfor introdusert «Speed School». Dette er et akselerert undervisningsopplegg for barn i alderen fra 8 til 12 år som har falt utenfor skolen. Etter ni måneders intensiv opplæring blir barn overført til den lokale barneskolen for å fortsette utdannelsen sin.

Fafo-forsker Tewodros Aragie Kebede har evaluert programmet i perioden fra 2014 til 2018. I denne perioden ble rundt 2300 «Speed School-sentre» etablert, og totalt 61 900 barn fikk skoleplass i de tre landene. Rundt 24 000 av disse var finansiert av Norad.

Rapporten finner at:

  • Tilbudets gjennomsnittlige kostnad for hver enkelt elev er 3 kroner per dag.
  • Likestilling og jenters rett til utdanning er en viktig del av Speed School programmet. 48 prosent av elevene var jenter og 40 prosent av Speed School-instruktørene var kvinner.
  • 90 prosent av de innrullerte elevene gjennomført programmet og kunne overføres til den offentlige skolen.
  • Familier som har hatt barn i Speed School-programmet sender nå flere av barna sine på skolen.

Evalueringen pekte på flere innovative aspekter ved Speed School-programmet som er relevante for FNs fjerde bærekraftsmål – å sikre at alle jenter og gutter fullfører gratis og likeverdig grunnskole og videregående opplæring av høy kvalitet som kan gi dem relevant og reelt læringsutbytte.

Basert på evalueringen har Fafo gitt Strømmestiftelsen følgende anbefalinger:

  • Revider prosessen for lokalisering av Speed School-sentre.
  • Styrke gjennomføringen og oppfølging av programmet for å sikre kvalitet i alle ledd.
  • Være mer oppmerksom på underliggende årsaker til at barn har falt ut av skolegangen, eksempelvis fattigdom og tradisjonelle kjønnsholdninger.

Rapporten lanseres på Fafo-frokost 14. februar. Frokosten kan ses direkte, eller i opptak, i Fafo-TV. Arrangementet holdes på engelsk.

Evalueringsrapporten publiseres 14. februar kl 08:30 og kan da lastes ned fra Fafo.no.

For å se denne videoen, må du gi ditt samtykke øverst på denne siden.Fafo breakfast: Education in the Sahel: Challenges and innovative solutionsVideokanal

Nøkkelord

Kontakter

Evalueringen var ledet av Fafo forsker Tewodros Aragie Kebede telefon +47 954 10 938 /
https://www.fafo.no/index.php/ansatte/item/tak

Lenker

Om Fafo

Fafo
Fafo
PB 2947 Tøyen
0608 Oslo

+47 22088600http://www.fafo.no/

Forskningsstiftelsen Fafo er et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøer. Fafo ble etablert i 1982 og har til formål å utvikle kunnskap om deltakelse, levekår, demokrati, utvikling og verdiskapning. Basert på høye forskningsetiske og metodiske standarder er ønsket å bidra til samfunnsmessig fornyelse. Med et historisk utgangspunkt i norsk fagbevegelse er Fafos aktivitet basert på å levere kritisk og handlingsorientert forskning om arbeidsliv og velferdspolitikk til sentrale beslutningstakere og beslutningsprosesser.
www.fafo.no

Følg pressemeldinger fra Fafo

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fafo på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Fafo

Rapportlansering: Styrket hjelp til rusmiddelavhengige – hvordan gikk det?22.6.2021 14:34:12 CEST | Presseinvitasjon

Vi lanserer sluttrapporten fra evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet. Rapporten viser at det i opptrappingsperioden (2016–2020) har vært en betydelig utvikling på rusfeltet i mange kommuner, men at videre satsing er nødvendig dersom alle med rusmiddelproblemer og deres pårørende skal motta de tjenestene de har behov for. På dette webinaret overrekkes evalueringsrapporten til helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Tariff eller tjenester? Arbeidsgivernes veivalg for det kollektive arbeidslivet19.5.2021 13:22:08 CEST | Presseinvitasjon

Skal de først og fremst forhandle lønn og arbeidsvilkår eller er tjenester og interessepolitikk viktigere? Kursen som arbeidsgiverorganisasjonene velger vil kunne ha stor betydning for det kollektive arbeidslivet. På Fafo-webinar 20. mai møtes forskere, arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen og representanter for arbeidsgiverne for debatt om arbeidsgivernes veivalg for framtida.

Effekter av å godkjenne utenlandsk fagutdanning29.4.2021 14:42:01 CEST | Presseinvitasjon

Mange arbeidsinnvandrere har jobbet i årevis som ufaglærte på norske arbeidsplasser – selv om de har hatt fagutdanning fra hjemlandet. Etter initiativ fra partene i arbeidslivet ble en godkjenningsordning for utenlandsk fagutdanning etablert i 2016, og NOKUT fikk ansvaret for den. Fafo har sett på de foreløpige virkningene etter fire års erfaringer med ordningen. Funn presenteres på dette webinaret, som arrangeres i samarbeid med NOKUT.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom