AF Gruppen

AF Gruppen med god lønnsomhet i 3. kvartal og økt utbytte for 2. halvår 2021

Del

AF Gruppen leverer et godt resultat for 3. kvartal 2021. Omsetningen ble MNOK 6 358 i kvartalet og resultatmarginen for kvartalet ble 5,4 prosent.

AF Gruppen Q3 2021  Foto: Max Emanuelson
AF Gruppen Q3 2021 Foto: Max Emanuelson

AF Gruppens omsetning var MNOK 6 358 (6 366) i 3. kvartal og MNOK 19 756 (19 540) hittil i år. Resultat før skatt ble MNOK 344 (368) i 3. kvartal og MNOK 945 (833) hittil i år. Dette ga en resultatmargin på 5,4 prosent (5,8 prosent) i 3. kvartal og 4,8 prosent (4,3 prosent) hittil i år. Samlet ordrereserve var MNOK 40 391 (31 269) ved utgangen av kvartalet.

AF Gruppen har en solid finansiell posisjon. Kontantstrøm fra driften ble MNOK 380 (574) i 3. kvartal 2021. AF Gruppen hadde per 30. september 2021 netto rentebærende gjeld på MNOK 26 (-341). Resultat per aksje for kvartalet ble NOK 2,08 (2,40). Styret har vedtatt et utbytte for 2. halvår på NOK 4,00 (3,50) per aksje.

- I AF jobber vi kontinuerlig med å forsterke entreprenørånden og konkurransekraften i virksomheten vår, slik at vi skaper verdier for kunder, ansatte, eiere og for samfunnet. AFs finansielle posisjon skal underbygge vår vekststrategi og sikre tilstrekkelig utbyttekapasitet. For 2. halvår 2021 øker vi utbyttet til NOK 4,00 per aksje, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen.

- I kvartalet leverer vi sterke resultater innen virksomhetsområdene Anlegg, Offshore, Sverige og Energi og Miljø. Ekstra gledelig er det at vi oppnår svært gode resultater innen offshorevirksomheten som hver eneste dag jobber med å løse miljøutfordringer ved å fjerne og gjenvinne offshoreinstallasjoner.Prisutviklingen på råvarer har gitt utfordringer for flere av våre byggeprosjekter og påvirker lønnsomheten i kvartalet, sier Tøftum.

AF stiller de samme strenge sikkerhetskravene til alle samarbeidspartnere og leverandører som til egne medarbeidere. Tall fra underleverandører inkluderes i skadestatistikken. H1-verdien for 3. kvartal var 0,8 (1,0). Hittil i år var H1-verdien 1,1 (1,6).

AF arbeider systematisk og målrettet for å unngå arbeidsrelatert fravær. Sykefraværet for 3. kvartal var 4,2 prosent (4,0 prosent). Hittil i år var sykefraværet 4,6 prosent (4,5 prosent).

- Vi setter sikkerheten til alle som jobber i AFs prosjekter høyt. Vårt overordnede mål er null alvorlige skader eller arbeidsrelatert fravær, og vi er tilfredse med at den positive trenden fortsetter innen sikkerhet. I Sverige ser vi effekter av målrettet sikkerhetsarbeid over tid, med fortsatt positiv utvikling i kvartalet. I kombinasjon med sterke økonomiske resultater og god fremdrift på anleggs-, logistikk- og vindkraftprosjekter er vi tilfreds med utviklingen i virksomhetsområdet Sverige i kvartalet som gikk, sier Tøftum.

Utvalgte høydepunkter fra kvartalet:

  • Aktivitetsnivået i Anlegg økte sammenlignet med samme kvartal i fjor, og virksomhetsområdet leverte et godt resultat i kvartalet. AF Anlegg har to storprosjekter i produksjon, E39 Kristiansand vest–Mandal øst og Bergtunnlar Lovö i Stockholm. Målselv Maskin & Transport fortsetter å levere svært gode resultater.
  • Virksomhetsområdet Bygg økte omsetningen sammenlignet med samme periode i fjor, men lønnsomheten for virksomhetsområdet er svakere enn forventet. Haga & Berg, Strøm Gundersen, AF Bygg Oslo og AF Bygg Østfold utmerker seg med gode resultater. Svake resultater i prosjektporteføljen til AF Nybygg påvirker lønnsomheten i kvartalet. Prisutviklingen for råvarer som stål og trevarer er utfordrende.
  • Betonmast leverte svak lønnsomhet i kvartalet, og som forventet er lønnsomheten svakere enn for øvrig virksomhet i konsernet. Det er stor variasjon i resultatene til de ulike enhetene. Enkelte enheter leverer stabilt gode resultater, som Betonmast Romerike, Oslo og Østfold. Betonmast Boligbygg og Telemark fortsetter å levere svake resultater i 3. kvartal.
  • Virksomhetsområdet Eiendom hadde et godt salg i kvartalet, spesielt på prosjektet Bekkestua Have for AF Eiendom. I alt ble det solgt 158 (193) boliger i kvartalet, hvorav AFs andel er 77 (71). Hittil i år er det solgt 415 (343) boliger, hvorav AFs andel er 196 (123). Salgsgraden i igangsatte prosjekter er 80 prosent. AFs eierandel i Construction City ble i kvartalet solgt til OBOS.
  • Energi og Miljø økte aktivitetsnivået og leverte et svært godt resultat i kvartalet. AF Decom har revet og lagt til rette for gjenvinning av 1 938 (993) tonn metall i 3. kvartal, og 7 946 (9 164) tonn metall hittil i år. AFs miljøparker har gjenvunnet 122 694 (145 593) tonn masse i 3. kvartal, og til sammen 264 290 (394 323) tonn masse hittil i år.
  • Virksomhetsområdet Sverige økte omsetningen og opprettholdt god lønnsomhet i 3. kvartal sammenlignet med samme kvartal i fjor. I det svenske anleggsmarkedet leverte Kanonaden omsetningsvekst og solide resultater. Prisutviklingen for råvarer som stål og trevare er utfordrende også i Sverige, og det råder usikkerhet knyttet til situasjonen for sementprodusenten Cementa. AFs eiendomsvirksomhet i Sverige, AF Projektutveckling, har ferdigstilt skoleprosjektet Donnergymnasiet og et salg av skoleprosjektet er forventet gjennomført i Q4 2021.
  • Offshore økte omsetningen betraktelig sammenlignet med 3. kvartal i fjor og lønnsomheten var god. AF Offshore Decom river og legger til rette for gjenvinning av offshoreinstallasjoner. Enheten har høyere aktivitet og god lønnsomhet som følge av god drift på AF Miljøbase Vats.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

AF Gruppen Q3 2021  Foto: Max Emanuelson
AF Gruppen Q3 2021 Foto: Max Emanuelson
Last ned bilde

Om AF Gruppen

AF Gruppen
AF Gruppen
Innspurten 15
0603 Oslo

+47 22 89 11 00http://www.afgruppen.no

AF Gruppen er et prosjektbasert entreprenør- og industrikonsern, formet av entreprenørånd og gjennomføringskraft. Konsernet omsatte for 27 mrd kroner i 2020 og har i dag ca 5500 medarbeidere. AF Gruppen er notert på Oslo Børs (AFG).

Vår virksomhet er inndelt i følgende områder: Anlegg, Bygg, Betonmast, Eiendom, Energi og Miljø, Sverige og Offshore. 

Følg pressemeldinger fra AF Gruppen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra AF Gruppen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra AF Gruppen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom