Avinor

AF Gruppen avslutter samarbeid med underleverandør

Del

AF Gruppen avslutter samarbeid med Prefaso AS etter å ha avdekket uryddighet i enkelte av AFs prosjekter. Prefaso har blant annet vært engasjert av AF Gruppen som underentreprenør på Avinors prosjekt på Oslo lufthavn.

Non-Schengen området på Oslo lufthavn utvides.
Non-Schengen området på Oslo lufthavn utvides.

AF-gruppen sendte ut følgende pressemelding 10. september:

Prefaso er et selskap som leverer tjenester innen tekniske entrepriser. I forbindelse med oppstart av prosjektsamarbeidet er det avdekket uryddigheter knyttet til ansettelsesvilkår for de ansatte, og brudd  utbetalingsfristerAF Gruppen har i denne forbindelse informert de ansatte om at selskapet vil stå ved sitt solidaransvar, og at alle ansatte skal få fullt betalt 

- Dette er en uheldig situasjon, og vår fremste prioritet er å sikre at alle ansatte r lønn og at arbeidsvilkårene blir ivaretatt på en god måte. Vi jobber nå med å finne løsninger for å ivareta arbeidernes rettigheter og samtidig opprettholde fremdriften på prosjektene, sier Eirik Wraal, konserndirektør for Energi og Miljø i AF Gruppen.  

I samarbeid med Avinor er det avdekket bruddpå utbetalingsfrister som har ført til at AF Gruppen nå utestenger Prefaso fra Avinors byggeplass på Oslo lufthavn.

 Avinor ser veldig alvorlig på disse bruddene, men er glade for at våre interne rutiner fungererVi har sikkerhet og arbeidsforhold som høyeste prioritet i våre utbyggingsprosjekter, og vi skal fortsette å sikre at forholdene på våre byggeplasser er i henhold til norsk lov, sier Erik Krogseth, prosjekt- og utbyggingsdirektør i Avinor. 

AF Gruppen har en kompromissløs holdning til sikkerhet og etikk og har strenge krav til leverandører og underentreprenørerSelskapet skal kun benytte leverandører og underentreprenører som forplikter seg til selskapets retningslinjer.  

 Avinor har engasjert en LO-koordinator i prosjektet. Det er også en kontinuerlig dialog med myndighetsorganer og med entreprenørene om lønns- og arbeidsforhold. Både med tanke på å forhindre, og for å avdekke uheldige arbeidsforhold, sier Krogseth. 

AFs virksomhet og ansatte skal kjennetegnes av god etisk framferd, et arbeid som ble ytterligere forsterket i 2014 gjennom selskapets seriøsitetsinitiativ. Organisatoriske og strukturelle tiltak er implementertfor å forhindre at leverandører og underentreprenørerbryter selskapets retningslinjer. 

Vår konkurranseevne og plass i samfunnet begynner og slutter med at vi er til å stole på. En kompromissløs holdning til etikk er en del av fundamentet i vår forretningsstrategi, avslutter Wraal. 

For ytterligere informasjon:  

Konserndirektør Energi og Miljø, Eirik Wraal, tlf. 905 73 975  

Kommunikasjonsdirektør,Knut Ekern, tlf. 93002600 

 

Kontakter

PressetelefonKun til bruk for journalister.

Vi svarer ikke på mediehenvendelser mellom 2100 - 0630 med mindre det inntreffer større hendelser. For informasjon om flytrafikken ved våre lufthavner, se www.avinor.no, og velg flyplass.

Tel:+47 918 15 614presse@avinor.no

Bilder

Non-Schengen området på Oslo lufthavn utvides.
Non-Schengen området på Oslo lufthavn utvides.
Last ned bilde

Om Avinor

Avinor
Avinor
Dronning Eufemias gate 6
0191 Oslo

+47 67 03 00 00https://avinor.no

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av elfly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Følg saker fra Avinor

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Avinor

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom