Å Energi

Advarer mot usikker is

Del
På regulerte vann er isen usikker, og skigåere og andre som ferdes på disse oppfordres til å være svært forsiktige.
Dam Langevatn i Åseral
Dam Langevatn i Åseral

Selv om isen ligger tykk på mange vann er det fortsatt sprekker langs land på grunn av nedtapping. Det er utrygt langs kantene, ved bekkeos og inntak/utløp til dammer og kraftstasjoner. Mye snø kan noen steder også dekke over råker og bekker.

Videre vil strømforholdene i vannet lage råker eller partier med dårlig is. I områder med mye snø blir tyngden av snøen så stor at isen trykkes ned. Dette fører til at vann kommer opp gjennom sprekker i isen og danner overvann.

Åseral
Overføringstunnelen mellom Langevatn og Nåvatn ble tatt i bruk februar 2021. Dette medfører dårlig is på Nåvatn og ferdsel på magasinet vinterstid frarådes.

Isforholdene på Skjerkevatn har endret seg siden vannet i det nye reguleringsmagasinet ble hevet i desember 2017. Isen er dårligere enn tidligere og det er åpent vann. All ferdsel på Skjerkevatn vinterstid frarådes!

Bykle
Otteraaens Brugseierforening melder på Bykle kommunes nettside om usikker is ved inntaket i Skyvatn og langs Væringsåe på Hovden.

Hovedårsaken er at Væringsåe kraftverk nå er godkjent og startet opp. Det vil bli tappet vann fra Skyvatn heile vintersesongen. Isen vil derfor være usikker i hele vassdraget ned til inntaket.

Kart over regulerte vann
For de fleste turområder er det laget kart der farlige områder er merket. Vi har samlet noen av disse i oversikten nedenfor.

Åseral
Dette kartet over regulerte vann i Åseral  kan fås i butikker og skisentre i Åseral, og hos Den norske turistforening Sør (DNT Sør).

Arendalsvassdraget
Kart over regulerte vann i Arendalsvassdraget er satt opp på parkeringsplasser ved aktuelle utfartssteder, samt på oppslagstavler i butikker.

Hovden
På løypekartet for Hovden, som er utarbeidet av turistnæringen på Hovden, er de regulerte vassdragene i øvre del av Otra ned til Brokke tegnet inn. Kartet er til salgs på blant annet på overnattingssteder på Hovden. Kartet er også hengt opp i de oppkjørte løypene på Hovden.

Se også  Iskart Varsling her. Når kartet vises må du godkjenne cookies for å se hvor farlige områder er markert.

Sirdal og Mandalsvassdraget
Regulerte områder i Finsåvassdraget er tegnet inn på kart som Sira Kvina kraftselskap har gitt ut. Kart over regulerte vann i Finsåvassdraget i Sirdal og Mandalsvassdraget er satt opp på parkeringsplasser ved aktuelle utfartssteder, samt på oppslagstavler.

Norges vassdrags- og energidirektorats kart
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har utarbeidet et eget iskart/kart over usikker is på nve.no, samt snøskredvarsel på varsom.no. Se også NVEs isskole: Isskolen - Varsom

Den Norske Turistforenings kart
DNT Sør har oversikt over merkede skiløyper og vintermerkede ruter på sine nettsider.

Andre kart
Hovatn iskart
Bykle og Hovden iskart
Longerakvatn iskart

Informasjon om usikker is er også lagt ut på nettsiden til Å Energi

Kontakter

Bilder

Dam Langevatn i Åseral
Dam Langevatn i Åseral
Last ned bilde

Om Å Energi

Å Energi
Å Energi  • Å Energi er Norges største kraftkonsern med virksomhet i hele verdikjeden, fra produksjon til forbruker.

  • Vannkraft er fundamentet i virksomheten, og vil omfatte en årlig produksjon på rundt 11,3 TWh fra 72 hel- og deleide kraftverk.

  • Norges nest største nettselskap med et over 30 000 kilometer langt kraftnett som distribuerer kraft til ca. 310 000 nettkunder i Buskerud og på Agder.

  • Selskapet vil forvalte og handle med mer enn 30 TWh kraft i Norden, bli Norges største selskap innen strømsalg til bedrifter og ha over 200 000 strømkunder i privatmarkedet.

Følg pressemeldinger fra Å Energi

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Å Energi på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Å Energi

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom