If

Advarer mot underforsikring: Risikerer å ikke få full erstatning etter skade

Del

Inflasjon og krig i Ukraina øker risikoen til virksomheter ved skader. Derfor går forsikringsselskapet If nå i dialog med hundrevis av storkunder.

Utfordringen knyttet til underforsikring er først og fremst er en aktuell problemstilling for de større bedriftene, understreker konsernsjef Morten Thorsrud i forsikringsselskapet If. (Foto: Kilian Munch / If)
Utfordringen knyttet til underforsikring er først og fremst er en aktuell problemstilling for de større bedriftene, understreker konsernsjef Morten Thorsrud i forsikringsselskapet If. (Foto: Kilian Munch / If)

Økte priser og knapphet på råmaterialer og komponenter fører til at store skader i dag er vesentlig dyrere å utbedre enn for et år siden.

If, Nordens største forsikringsselskap, har allerede sett eksempler på store kunder som har vært betydelig underforsikret fordi prisveksten har gjort det dyrere å dekke skadene.

– Det å være underforsikret er et større problem enn de fleste bedrifter er klar over, og et skrekkscenario er at den forsikringen virksomheten har ikke fullt ut strekker til for å dekke skadene som har oppstått. Det betyr at gjenoppbygging eller innkjøp av utstyr så driften kan opprettholdes kanskje ikke er mulig, forklarer konsernsjef Morten Thorsrud i forsikringsselskapet If.

Ekstraordinær situasjon

If er akkurat nå i dialog med store kunder på bedrifts- og industriområdet om forsikringsløsningene stemmer overens med de faktiske forhold.

– Dette er en helt ekstraordinær situasjon. Det har aldri tidligere i Ifs historie skjedd at vi har sett et slikt behov for å bevisstgjøre kundene på viktigheten av å oppdatere sine forsikringsverdier, sier Thorsrud.

Er summene for lave i forhold til realitetene, kan det i verste fall bety at man ikke har mulighet til å få den nødvendige erstatning for å gjenetablere etter brann eller få dekket inntektsbortfall og kostnader i forbindelse med et avbrudd. Begrepet kalles underforsikring, og If har allerede opplevd at skader er blitt nedskrevet med mer enn 25 prosent fordi forsikringssummen ikke er blitt korrigert og virksomheten derfor har vært underforsikret. I store skadesaker dreier dette seg fort om mange millioner.

Utfordringen har vært til stede en god stund allerede, delvis drevet av knapphet på en del innsatsfaktorer som en konsekvens av koronapandemien. Utviklingen skjøt fart andre halvår av 2021, og har nå økt ytterligere på grunn av krigen i Ukraina.

En av de viktigste oppgavene

– Dette er en av de aller viktigste oppgavene i storkundesegmentet for øyeblikket: Å sikre at verdiene kundene våre forsikrer reflekterer nåværende prisnivå. Vår opplevelse er at nesten alle virksomheter undervurderer hva det koster - og hvor lang tid det vil ta - å gjenetablere driften til virksomheten etter en skade. Og konsekvensen kan altså være at den sikrede virksomheten ikke får full dekning for skaden, sier Thorsrud.

– Det er viktig å understreke at utfordringen knyttet til underforsikring først og fremst er en aktuell problemstilling for de større bedriftene, sier Thorsrud.

Privatkunder og mindre bedrifter vil ha det som kalles en fullverdiforsikring, der forsikringsselskapet i prinsippet dekker skadene uansett om de blir dyrere enn først antatt. I storkundesegmentet bygger de fleste forsikringsløsningene derimot på bedriftenes estimater av bygningsverdier og avbruddsverdier. Disse kan i dag vise seg å være veldig unøyaktige og her er det bedriftens ansvar å sørge for at verdiene oppdateres.

If går derfor nå gjennom forsikringsløsningene til sine bedrifts- og industrikunder av en viss størrelse innen en rekke områder. Det handler blant annet om prissetting av varelagre, lengre leveringstider og priser på anskaffelse av materialer og maskiner som virksomhetene bruker i produksjonen.

– Det er viktig at storkundene nå er bevisste og oppdaterer sine verdiestimater, for ellers risikerer de å være vesentlig underforsikret. Vårt ønske er selvsagt å unngå å måtte skuffe våre kunder, men heller virkelig hjelpe dem å komme raskt tilbake i full drift når det skjer en skade, sier konsernsjefen i If.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Utfordringen knyttet til underforsikring er først og fremst er en aktuell problemstilling for de større bedriftene, understreker konsernsjef Morten Thorsrud i forsikringsselskapet If. (Foto: Kilian Munch / If)
Utfordringen knyttet til underforsikring er først og fremst er en aktuell problemstilling for de større bedriftene, understreker konsernsjef Morten Thorsrud i forsikringsselskapet If. (Foto: Kilian Munch / If)
Last ned bilde

Om If

If
If
Drammensveien 264
0283 Oslo

21 49 24 00https://www.if.no

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 7 900 dyktige medarbeidere kan 3,7 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.