Adonis

Adonis legger til nye funksjoner for Covid-19 virus på skip

Del

Adonis AS, en verdensomspennende leverandør av HR og lønnssystem, utvikler ny funksjonalitet for å hjelpe rederier med å bekjempe risiko for virusinfeksjoner mellom mannskap og passasjerer når de forbereder seg på å gjenoppta seiling igjen etter Covid-19-pandemien.

Forbereder en tryggere seilas

Helse og sikkerhet for mannskap og passasjerer kommer til å få et helt annen fokus enn tidligere. Adonis moduler som ivaretar en rekke personaladministrative oppgaver ombord, inklusive arbeids- og hvilettidskontroll, alarmrulle etc. Selskapet har innledet et samarbeid med noen av de ledende aktørene i markedet for å snarest få på plass ny funksjonalitet på dette området. 

IR skanningav kroppstemperatur 

Adonis TimeClock©,en modul forelektronisk tidsregistrering som benyttes på ulike oppmøtestasjoner og ved gangvei ombord på skipene utvides til å inkludere infrarød temperaturskanning. Hvis kroppstemperaturenoverstiger forhåndsinnstilte nivåer, utløses et varsel slik at tiltak for løse eventuelle helseproblemer kan iverksettes.  Personen vil da ikke kunne fortsette innsjekkingen. 

Sjekklisterfør ombordstigning 

I tillegg introduserer Adonis sjekklister før ombordstigning som en del av ansattportalen, Adonis Employee Portal©, som mannskapet har tilgang til før ombordstigning.  Gjennom denne funksjonaliteten kan selskapet formulere egne spørsmål som f.eks.:  Har det vært noen tilfeller av Covid-19 ifamilien?  Har du vært i karantene de siste fire ukene osvBasert på svarene, kan varsler genereres og sendes til planleggere og personalansvarlige på land og ombord.  Hvert selskap vil kunne skreddersyhele prosessen frem mot ombordstigning for å sikre at deer i tråd med egne retningslinjer og prosedyrer. 

Vi  innser at pandemien har lagt et sterkt press på maritime sektor for å få på plass nye retningslinjer og prosedyre. Det skal gjenopprettes tillit og sikres trygghet forbåde mannskap og passasjerer. Adonis jobber hardt for å hjelpe våre kunder med å minske effekten Covid-19 har hatt på driften.  Dette er nå vår førsteprioritet’, sier Product Director, ErickMeijer. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Adonis

Adonis
Adonis
Røo 91
5457 Høylandsbygd i Kvinnherrad

+47 53 48 23 00https://www.adonis.no/

Adonis AS er et norsk programvarehus som har etablert seg som en ledende leverandør av integrerte HR og lønnssystemer til norsk og internasjonal shipping og offshore. Familiekontrollert og privat drift gjennom mer enn 30 år har gitt selskapet en høy grad av kompetanse og kundelojalitet. Fra hovedkvarteret i fjordlandskapet sør for Bergen styres en verdensomspennende organisasjon med teammedlemmer i Norge, Ukraina, Filippinene, USA og Storbritannia.